Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e občanovvi,

ktorý má trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Ondrej Kotúček,

že do 21.6.2019 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 9,

uložený poštový poukaz na výplatu.

sastin bg dark