Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e občanovi,

ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Jozef Butaš,

že do 28.6.2019 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 9,

uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark