Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e občanovi,

ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Ondrej Kotúček,

že do 14.7.2019 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark