# Zobrazenia: 182
streda, 10. apríl 2019

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e  občanovvi,

ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Alex Stojka,

že do 17.4.2019 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 9,

uložený poštový poukaz na výplatu.

  # Zobrazenia: 155
streda, 10. apríl 2019

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e  občanovi,

ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Vladimír Čerňoch,

že do 25.4.2019 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 9,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 184
streda, 03. apríl 2019

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e občanovi,

ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Eva Skalová

že do 17.4.2019 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 9,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 164
streda, 27. marec 2019

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e 

Viere Bellovej,

že do 6.4.2019 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 9,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 177
pondelok, 25. marec 2019

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Miroslava Petríková,

Miroslav Sivák,

Mária Kisová,

Mária Brezová,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 9.4.2019 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 155
pondelok, 25. marec 2019

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Marek Kuník,

Miroslav Sivák,

Štefan Bílik,

Lukáš Tisoň,

že do 8.4.2019 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 9,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 158
streda, 20. marec 2019

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e občanovvi,

ktorý má trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Miroslav Fiala,

že do 18.4.2019 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 9,

uložený poštový poukaz na výplatu.

  # Zobrazenia: 146
streda, 20. marec 2019

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e  občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Štefan Daniel,

Ivana Kadáková,

že do 4.4.2019 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 9,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 182
štvrtok, 14. marec 2019

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Eva Ondrejková,

 ktorá má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 29.3.2019 má na Pošte v Šaštíne-Strážach

uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark