# Zobrazenia: 162
štvrtok, 14. marec 2019

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e  občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Milan Petrík,

Eva Skalová,

Ondrej Kotúček,

že do 29.3.2019 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 9,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 238
piatok, 01. marec 2019

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Simona Šimeková,

Miroslav Fiala,

Michal Vrtal,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 15.3.2019 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 226
utorok, 26. február 2019

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e  občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Jozef Butaš,

Diana Rozborová,

že do 13.3.2019 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 9,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 255
pondelok, 25. február 2019

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Miroslav Fiala,

Ondrej Kotúček,

Mária Snopková,

že do 12.3.2019 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 9,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 271
štvrtok, 14. február 2019

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e  občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Kvetoslav Daniel,

Miroslav Daniel,

Marek Fiala,

Jozef Vašek,

Ján Mila,

George Andrei Szantho,

Ján Ševčík,

že do 28.2.2019 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 282
pondelok, 11. február 2019

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Miroslav Sivák,

Štefan Bílik,

že do 25.2.2019 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 336
pondelok, 04. február 2019

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e  občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Jozef Butaš,

Marek Kuník,

Emília Ferenčíková,

Ján Salajka,

Alexander Ondrejka,

Miroslava Petríková,

že do 18.2.2019 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 325
štvrtok, 31. január 2019

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Branislavovi Šmíkalovi,

 ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 13.2.2019 má na Pošte v Šaštíne-Strážach

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 267
štvrtok, 31. január 2019

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e  občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Ivana Kadáková,

Róbert Palkovič,

Rastislav Lechner,

Diana Rozborová,

Róbert Ferenčík,

Soňa Danihelová,

Ľubomír Ferenčík,

Oľga Smutná,

Pavol Baláž,

Miroslav Fiala,

Rastislav Danihel,

Milan Petrík,

Vladimír Takács,

že do 15.2.2019 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark