# Zobrazenia: 294
streda, 23. január 2019

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Štefan Bílik,

Eva Ondrejková,

Mário Novák,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 6.2.2019 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 334
štvrtok, 10. január 2019

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Miroslav Bakoš,

Branislav Šmíkala

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 25.1.2019 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 278
štvrtok, 10. január 2019

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Mária Snopková,

Pavol Baláž,

Vladimír Černoch,

že do 25.1.2019 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 333
piatok, 28. december 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Mária Snopková,

Alexander Ondrejka,

Jozef Vašek,

Marek Kuník,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 10.01.2019 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 299
utorok, 18. december 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Miroslavovi Sivákovi,

 ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 2.1.2019 má na Pošte v Šaštíne-Strážach

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 298
utorok, 18. december 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Marcel Mach,

Štefan Bílik,

Vladimír Černoch,

Mária Snopková,

Štefan Daniel,

Pavol Baláž,

Milan Petrík,

že do 2.1.2019 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 269
piatok, 14. december 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Lukáš Tisoň,

Štefan Bílik,

Táňa Danielová,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 27.12.2018 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 342
štvrtok, 29. november 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Miroslave Rybárovej Šimekovej 2x,

Denisovi Říhovi,

George Andrei Szantho,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 13.12.2018 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 314
pondelok, 26. november 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Mária Snopková 2x,

Jozef Drábek,

Štefan Bílik,

Juliana Čerňochová,

Jozef Vašek,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 10.12.2018 uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark