# Zobrazenia: 310
pondelok, 26. november 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Oľge Smutnej 2x,

Jozefovi Vaškovi,

Jozefovi Butašovi,

Miroslavovi Sivákovi,

Ľubomírovi Ferenčíkovi,

Rastislavovi Lechnerovi,

Róbertovi Ferenčíkovi,

Pavlovi Balážovi,

Rastislavovi Danihelovi,

Juliane Čerňochovej,

že do 11.12.2018 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 345
streda, 14. november 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Jozef Chovančík 2x,

Filip Jakubec,

Juliana Černochová,

Peter Stanický 2x,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 29.11.2018 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 361
pondelok, 12. november 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Filip Jakubec,

Milan Petrík,

Anton Hnáta,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 26.11.2018 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 427
piatok, 02. november 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Rudolf Bakan,

Denis Říha,

Lenka Orthová,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 15.11.2018 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 391
streda, 24. október 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Alexander Ondrejka,

Juliana Černochová,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 07.11.2018 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 384
streda, 24. október 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Jozefovi Vaškovi,

Miroslave Smutnej,

že do 07.11.2018 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 416
štvrtok, 11. október 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Ján Fodor,

Ivan Malec,

Rudolf Bakan,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 25.10.2018 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 381
štvrtok, 11. október 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Branislavovi Šmíkalovi,

že do 25.10.2018 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark