# Zobrazenia: 456
pondelok, 13. august 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Simone Šimekovej,

že do 10.09.2018 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uložený poštový poukaz na výplatu.

  # Zobrazenia: 370
pondelok, 13. august 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Oľga Smutná,

Andrea Reháková,

Jozef Butaš,

Ľubomír Ferenčík,

Jozef Katona,

Diana Rozborová,

Michal Vrtal,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 22.08.2018 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 469
piatok, 03. august 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Silvii Wirthovej,

 ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 17.08.2018 má na Pošte v Šaštíne-Strážach

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 505
piatok, 03. august 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Patrik Žáček,

Michal Kotúček,

Ondrej kotúček,

Jozef Vašek,

že do 17.08.2018 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 509
streda, 18. júl 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Vladimír Černoch,

Oľga Plánková,

že do 31.07.2018 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 515
streda, 18. júl 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Michalovi Vrtalovi,

 ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 01.08.2018 má na Pošte v Šaštíne-Strážach

uloženú listovú zásielk

  # Zobrazenia: 458
piatok, 13. júl 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Vladimírovi Katerincovi,

že do 27.07.2018 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 443
piatok, 13. júl 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Juliana Černochová 2x,

Roderika Rozborová,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 27.07.2018 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 361
štvrtok, 12. júl 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Vladimírovi Černochovi,

 ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 10.08.2018 má na Pošte v Šaštíne-Strážach

uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark