# Zobrazenia: 57
pondelok, 15. júl 2019

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Vladimír Černoch,

Mária Snopková,

že do 12.8.2019 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 9,

uložený poštový poukaz na výplatu.

  # Zobrazenia: 56
pondelok, 15. júl 2019

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Barbora Balážová,

Štefan Bílik,

Lýdia Nováková,

Romana Mihoková,

že do 29.7.2019 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 9,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 81
štvrtok, 04. júl 2019

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e občanovi,

ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Ondrej Kotúček,

že do 14.7.2019 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 103
piatok, 28. jún 2019

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

David Štujber,

Miroslav Fiala,

Lýdia Nováková,

Jozef Chovančík,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 13.7.2019 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 94
piatok, 28. jún 2019

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Marián Sušila,

Viliam Longa,

Miroslava Rybárová Šimeková,

že do 13.7.2019 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 9,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 146
piatok, 21. jún 2019

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Róbert Palkovič,

Michal Vrtal,

Eva Ondrejková,

Miroslav Bakoš,

Jozef Chovančík,

Miroslav Fiala,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 4.7.2019 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 131
piatok, 14. jún 2019

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e občanovi,

ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Jozef Butaš,

že do 28.6.2019 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 9,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 142
utorok, 04. jún 2019

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Michal Vrtal,

Ľubomír Ferenčík,

Pavol Baláž,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 18.6.2019 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 116
utorok, 04. jún 2019

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e občanovvi,

ktorý má trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Ondrej Kotúček,

že do 21.6.2019 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 9,

uložený poštový poukaz na výplatu.

sastin bg dark