Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 60
Renáta Fábryová
utorok, 26. február 2019

                                                           OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

            Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

                                                   26.02.2019 trvalý pobyt občanovi/občanom/

                                      Nikoleta Danielová, naposledy bytom Šaštín-Stráže, Alej 576/5.

                                             Adresa nového trvalého pobytu je Šaštín – Stráže.

V Šaštín-Stráže, dňa 26.02.2019

Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 48
Renáta Fábryová
pondelok, 25. február 2019

                                                        OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

             Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

                                                          25.02.2019 trvalý pobyt občanovi/občanom/

                                            Terézia Člunková, naposledy bytom Šaštín-Stráže, Nádražná 1202.

                                                   Adresa nového trvalého pobytu je Šaštín – Stráže.

Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 230
Renáta Fábryová
utorok, 25. september 2018

                                      OZNÁMENIE  O ZRUŠENÍ PRECHODNÉHO POBYTU

 

 

            Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

                                       25.09.2018 prechodný pobyt občanovi

                     Stanislavovi Janičovi,  naposledy prechodný pobyt

                             na adrese  Šaštín-Stráže, Domky 277.

 

 

V Šaštín-Stráže, dňa 25.09.2018

      

Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 975
Renáta Fábryová
utorok, 12. júl 2016

                                                                          OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

 

            Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

             01.07.2016 trvalý pobyt občanom

                           Juliane Fakrašovej, naposledy bytom Šaštín-Stráže, Borová 753,

Lýdii Petríkovej, naposledy bytom Šaštín-Stráže, Borová 753,

Klaudii Petríkovej, naposledy bytom Šaštín-Stráže, Borová 753,

Sebastianovi Novákovi, naposledy bytom Borová 753.

                                     Miestom nového trvalého pobytu je Mesto Šaštín – Stráže.

sastin bg dark