Renáta Fábryová
streda, 24. apríl 2019

                                                   OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

             Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

                                                                         24.04.2019 trvalý pobyt občanovi/občanom/

    Michalovi Danielovi, Pavlovi Danielovi, Jozefovi Danielovi ml. a Romane Mihokovej, naposledy bytom Šaštín-Stráže, Zákostolie 7809/19.

                                                         Adresa nového trvalého pobytu je Šaštín – Stráže.

V Šaštín-Stráže, dňa 24.04.2019