Mesto Šaštín-Stráže je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.


Identifikácia verejného obstarávateľa:

Úradný názov: Mesto Šaštín-Stráže
štatutárny zástupca: Mgr. Jaroslav Suchánek, primátor mesta
IČO:   00310069
Poštová adresa: Alej 549
PSČ: 908 41
Mesto/obec: Šaštín-Stráže
Štát: Slovenská republika
Kontaktné miesto: Mestský úrad v Šaštíne-Strážach

 

 

Rok 2018

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.1.2018 do 31.3.2018

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.4.2018 do 30.6.2018

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.7.2018 do 30.9.2018

 

Rok 2017

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.1.2017 do 31.3.2017

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.4.2017 do 30.6.2017

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.7.2017 do 30.9.2017

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.10.2017 do 31.12.2017

 

Rok 2016

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.1.2016 do 31.3.2016

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.4.2016 do 17.4.2016

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 18.4.2016 do 30.6.2016

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.7.2016 do 30.9.2016

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.10.2016 do 31.12.2016

 

Rok 2015

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.1.2015 do 31.3.2015

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.4.2015 do 30.6.2015

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.7.2015 do 30.9.2015

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.10.2015 do 31.12.2015

 

Rok 2014

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.1.2014 do 31.3.2014

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.4.2014 do 30.6.2014

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.7.2014 do 30.9.2014

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.10.2014 do 31.12.2014

 

Rok 2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.1.2013 do 31.3.2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.4.2013 do 30.6.2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.7.2013 do 30.9.2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.10.2013 do 31.12.2013

 

sastin bg dark