Zmluvy

Názov Veľkosť
An Adobe Acrobat file 318-ZIPP 2.2 MB
An Adobe Acrobat file 1472_KZ_Pazmanyova 300.53 KB
An Adobe Acrobat file Hromadná licenčná zmluva č. VP1102590001 - SOZA Bratislava 605.97 KB
An Adobe Acrobat file Kupna_zmluva_Rudolf_Havel_01 41.64 KB
An Adobe Acrobat file Kupna_zmluva_Rudolf_Havel_02 72.23 KB
An Adobe Acrobat file Kupna_zmluva_Rudolf_Havel_03 269.69 KB
An Adobe Acrobat file Kúpna zmluva - OMS, s.r.o., Dojč - predaj svietidiel 687.87 KB
An Adobe Acrobat file Kúpna zmluva -TS MOTORY, spol. s r.o., Martin - úzitkové vozidlo Piaggio 334.27 KB
An Adobe Acrobat file Kúpna zmluva uzatvorená dna 2.9.2011 - prevod vlastníckeho práva k nehnutelnostiam - Partners Development, s.r.o., Gajary 1.27 MB
An Adobe Acrobat file Kúpna zmluva uzatvorená dna 15.8.2011 - Ivan Komáček, Nábytok O.K. - predaj nábytku 567.95 KB
An Adobe Acrobat file Mandátna zmluva - BUNG Slovensko, s.r.o., Bratislava 1.48 MB
An Adobe Acrobat file Poistná zmluva č. 5720038349 - Generali Slovensko poistovna, a.s., Bratislava - Poistenie majetku a zodpovednosti za skodu 1.1 MB
An Adobe Acrobat file Zmluva o dielo - Ján Mráz - ASKOP Gbely 713.62 KB
An Adobe Acrobat file Zmluva o dielo - Miroslav Martis, 905 01 Senica - oprava fasády budovy zdravotného strediska 1.06 MB
An Adobe Acrobat file Zmluva o dielo - Olga Zacharová 613.51 KB
An Adobe Acrobat file Zmluva o dielo - Peter Hrozen, 908 41 Sastín-Stráze - oprava a údrzba chodníka (1) 566.78 KB
An Adobe Acrobat file Zmluva o dielo - Peter Hrozen, 908 41 Sastín-Stráze - oprava a údrzba chodníka (2) 554.9 KB
An Adobe Acrobat file Zmluva o dielo - Peter Hrozen, murárske práce, 908 41 Sastín-Stráze - oprava a údrzba chodníka 395.28 KB
An Adobe Acrobat file Zmluva o dielo - Peter Hrozen, murárske práce, 908 41 Sastín-Stráze - osadenie obrubníkov 286.04 KB
An Adobe Acrobat file Zmluva o dielo - VR TRADE, s.r.o., Bratislava - dodanie plotu 612.19 KB
An Adobe Acrobat file Zmluva o dielo - Základná skola, Hviezdoslavova, Sastín-Stráze - ESOPLAST SK, s.r.o., Kuklov 688.22 KB
An Adobe Acrobat file Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vod - Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. 659.31 KB
An Adobe Acrobat file Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vod - Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s.2 663.96 KB
An Adobe Acrobat file Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vod - Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s.3 675.2 KB
An Adobe Acrobat file Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vod - Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s.4 653.3 KB
An Adobe Acrobat file Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vod - Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s.5 665.14 KB
An Adobe Acrobat file Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vod - Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s.6 672.41 KB
An Adobe Acrobat file Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ 822011 RCS - SPP-distribúcia, a.s., Bratislava 817.85 KB
An Adobe Acrobat file Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru - č. 2054632011 - Státny fond rozvoja bývania 1.77 MB
An Adobe Acrobat file Zmluva o poskytnutí sluzby - publicita projektu - EIP Services, s.r.o., Zilina 535.07 KB
An Adobe Acrobat file Zmluva o poskytovaní audítorských sluzieb – Ing. Juliana Farkasová, Nové Zámky 696.48 KB
An Adobe Acrobat file Zmluva o poskytovaní prevádzkových sluzieb - Základná skola, Hviezdoslavova 1462, Sastín-Stráze a Materská skola, M. Nespora 1365, Sastín-Stráze 250.58 KB
An Adobe Acrobat file Zmluva o poskytovaní sluzieb - Euro Dotácie, a.s., Zilina 793.08 KB
An Adobe Acrobat file Zmluva o prenájme pozemku - Peter Antálek, Sastín-Stráze 168.15 KB
An Adobe Acrobat file Zmluva o spolupráci - CNS EuroGrants s.r.o. Kúty 560.82 KB
An Adobe Acrobat file Zmluva o spolupráci č. 310069 - DATATRADE, s.r.o., Zlaté Moravce 407.58 KB
An Adobe Acrobat file Zmluva o zabezpečení externého projektového manazmentu - Euro Dotácie, a.s., Zilina 565.39 KB
An Adobe Acrobat file Zmluva č. 012-5-K2011 o poskytnutí účelovej dotácie - Trnavský samosprávny kraj Trnava 323.32 KB
An Adobe Acrobat file Zmluva č. 0199-PRB2011 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 747.69 KB
An Adobe Acrobat file Zmluva č. 0811 - V V Building, Trnava 580.4 KB
An Adobe Acrobat file Zálozná zmluva – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 774.76 KB
An Adobe Acrobat file Zámenná zmluva - Ing. Andrea Krajčiová 748.03 KB

 

Dohody

Názov Veľkosť
An Adobe Acrobat file Dohoda o jednorazovom prenájme Kultúrneho domu Sastín-Stráze - vzor 235.26 KB
An Adobe Acrobat file Dohoda o podmienkach vykonávania mensích obecných sluzieb pre obec - Mesto Sastín-Stráze a občan v hmotnej núdzi - vzor 513.79 KB
An Adobe Acrobat file Dohoda o spolupráci pri realizácii dotačného systému Ministerstva kultúry SR - programu Kultúrne poukazy 2011 č. MK-0099820119.1 440.51 KB
An Adobe Acrobat file Dohoda o zmluvnej cene 2 – Buzay Silvester, Sastín-Stráze 350.17 KB
An Adobe Acrobat file Dohoda o zmluvnej cene – Buzay Silvester, Sastín-Stráze 167.86 KB
An Adobe Acrobat file Dohoda č. 1-2011 o poskytnutí finančnej dotácie - Slovenský červený kríz, územný spolok Senica 315.02 KB
An Adobe Acrobat file Dohoda č. 2-2011 o poskytnutí finančnej dotácie - Rímskokatolícka cirkev, Farnost Sastín-Stráze 313.23 KB
An Adobe Acrobat file Dohoda č. 3-2011 o poskytnutí finančnej dotácie - Telovýchovná jednota Slovan, Sastín-Stráze 326.21 KB
An Adobe Acrobat file Dohoda č. 4-2011 o poskytnutí finančnej dotácie - Telovýchovná jednota Spartak, Sastín-Stráze 320.03 KB
An Adobe Acrobat file Dohoda č. 5-2011 o poskytnutí finančnej dotácie - Základná organizácia Jednota dôchodcov Slovenska Sastín-Stráze 322.4 KB
An Adobe Acrobat file Dohoda č. 5-§50j-2011-SR o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodnami a na riesenie následkov mimoriadnej situácie 1.6 MB
An Adobe Acrobat file Dohoda č. 6-2011 o poskytnutí finančnej dotácie - HBK Zborná Sastín 305.36 KB
A Compressed file Dohoda č. 6-§52-2011-NP V-2 o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnost formou mensích obecných sluzieb pre obec podla § 52 zákona č. 52004 Z. z. o sluzbách zamestnanosti 1.76 MB
An Adobe Acrobat file Dohoda č. 7-2011 o poskytnutí finančnej dotácie - Centrum volného času BEŤÁRIK Sastín-Stráze 299.88 KB
An Adobe Acrobat file Dohoda č. 8-2011 o poskytnutí finančnej dotácie - Speciálna základná skola Sastín-Stráze 304.96 KB
An Adobe Acrobat file Dohoda č. 9-2011 o poskytnutí finančnej dotácie - Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Sastín-Stráze 295.56 KB
An Adobe Acrobat file Dohoda č. 10-2011 o poskytnutí finančnej dotácie - Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých Sastín-Stráze 305.72 KB
An Adobe Acrobat file Dohoda č. 11-2011 o poskytnutí finančnej dotácie - DOMKA zdruzenie saleziánskej mládeze Sastín-Stráze 305.29 KB
An Adobe Acrobat file Dohoda č. 11-§50i-2011-NC I-2C o poskytnutí finančného príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti podla § 50i zákona č. 52004 Z.z. o sluzbách zamestnanosti 746.96 KB
An Adobe Acrobat file Dohoda č. 12-2011 o poskytnutí finančnej dotácie - Gymnázium Jána Bosca Sastín-Stráze 296.61 KB
An Adobe Acrobat file Dohoda č. 13-2011 o poskytnutí finančnej dotácie - Tanečná skupina SCREAM Senica 306.02 KB
An Adobe Acrobat file Dohoda č. 14-2011 o poskytnutí finančnej dotácie - Alzbeta Ovečková 297.95 KB
An Adobe Acrobat file Dohoda č. 15-2011 o poskytnutí finančnej dotácie - Sachový klub Gymnázium Sastín-Stráze 299.03 KB
An Adobe Acrobat file Dohoda č. 16-2011 o poskytnutí finančnej dotácie - Sachový klub Gymnázium Sastín-Stráze 297.11 KB
An Adobe Acrobat file Dohoda č. 17-2011 o poskytnutí finančnej dotácie - Rallycross klub Borský Mikulás pri Autoklube SR 302.49 KB
An Adobe Acrobat file Dohoda č. 17-§52-2011-NP V-2 o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnost formou mensích obecných sluzieb pre obec podla § 52 zákona č. 52004 Z. z. o sluzbách zamestnanosti 1011.71 KB
An Adobe Acrobat file Dohoda č. 18-2011 o poskytnutí finančnej dotácie - Zdruzenie nevidiacich a slabozrakých Senica a Skalica 303.75 KB
An Adobe Acrobat file Dohoda č. 19-2011 o poskytnutí finančnej dotácie - Marián Sedlák 293.94 KB
An Adobe Acrobat file Dohoda č. 20-2011 o poskytnutí finančnej dotácie - Rodičovské zdruzenie pri Materskej skole Sastín-Stráze 296.99 KB
An Adobe Acrobat file Dohoda č. 21-2011 o poskytnutí finančnej dotácie - Rodičovské zdruzenie pri Základnej skole Sastín-Stráze 293.48 KB
An Adobe Acrobat file Dohoda č. 22-2011 o poskytnutí finančnej dotácie - GRAND PRI ZÁHORIA Borský Mikulás 301.75 KB
An Adobe Acrobat file Dohoda č. 22-§52-2011-NP V-2 o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnost formou mensích obecných sluzieb pre obec podla § 52 zákona č. 52004 Z. z. o sluzbách zamestnanosti 1.84 MB
An Adobe Acrobat file Dohoda č. 23-2011 o poskytnutí finančnej dotácie - Radoslav Malenovský 312.54 KB
An Adobe Acrobat file Dohoda č. 24-2011 o poskytnutí finančnej dotácie - Ján Simurda 289.47 KB
An Adobe Acrobat file Dohoda č. 25-2011 o poskytnutí finančnej dotácie - Sportovo strelecký klub Sastín-Stráze 296.15 KB
An Adobe Acrobat file Dohoda č. 26-2011 o poskytnutí finančnej dotácie - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici 302.6 KB
An Adobe Acrobat file Dohoda č. 27-2011 o poskytnutí finančnej dotácie - Slovenský červený kríz, územný spolok Senica 317.39 KB
An Adobe Acrobat file Dohoda č. 39-§50j-2011-SR o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodnami a na riesenie následkov mimoriadnej situácie 677.91 KB
An Adobe Acrobat file Dohoda č. 42-§50j-2011-SR o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodnami a na riesenie následkov mimoriadnej situácie 1.44 MB

 

Dodatky

sastin bg dark