Mariánaska Sonáta

Hľadať

Kontakty

Mestský úrad

Alej 549

908 41 Šaštín-Stráže

e-mail: sekretariat@mestosastinstraze.sk

 

kontakty na pracovníkov MsÚ
organizačná štrukúra MsÚ

Mestská knižnica

tel. č.: 034/ 6592 464

e-mail: kniznica@mestosastinstraze.sk

R. S. Gazárka

tel. č.: 034/ 6592 348

e-mail: info@gazarka.eu

Farský úrad

správca farnosti - don Jozef Pöstényi SDB

tel. č.: 034/ 6592 711

e-mail: bazilikasastin@sdb.sk

Úradné hodiny

september - jún

Pondelok 7:30 - 11:00 12:00 - 15:30
Utorok 7:30 - 11:00 12:00 - 15:30
Streda 7:30 - 11:00 12:00 - 16:30
Štvrtok 7:30 - 11:00 12:00 - 15:30
Piatok 7:30 - 11:30

12:00 - 14:30

nestránkové hodiny

Obedňajšia prestávka 30 min.:

pondelok - štvrtok: v čase medzi 11:00 - 12:00

piatok: od 11:30 - 12:00

júl - august

Pondelok 7:00 - 11:00 12:00 - 15:00
Utorok 7:00 - 11:00 12:00 - 15:00
Streda 7:00 - 11:00 12:00 - 16:00
Štvrtok 7:00 - 11:00 12:00 - 15:00
Piatok 7:00 - 11:30

12:00 - 14:00

nestránkové hodiny

Obedňajšia prestávka 30 min.:

pondelok - štvrtok: v čase medzi 11:00 - 12:00

piatok: od 11:30 - 12:00

Dôležité telefónne čísla

Záchranná služba 112
Elektrina - porucha 0800 111 567
Voda - porucha 0800 121 333
Plyn - porucha 0850 111 727