Menu
Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Erb a symboly mesta

Erb mesta

Historická symbolika niekdajších samostatných obcí Šaštína a Stráží je známa a v heraldickej literatáre spracovaná. (NOVÁK, J: Slovenské mestské a obecné erby. Martin 1972, novšie IRŠA, R: Pečate a znaky obcí Senického okresu. Skalica 1988)

Hlavným pečatným motívom dovedna deviatich známych pečatidiel Šaštína je kríž, V najstarších pečatiach zo 17. - 19. stor. kríž je sprevádzaný štyrmi hviezdami.

V symbolike Stráží sa stretávame v 17. stor. s motívom kostola, neskôr s motívom svätca a napokon v 20. stor. so spojením oboch symbolov do jedného, t.j. s postavou svätca, sprevádzaného kostolom.
Začiatkom 90 tych rokov vytvoril R. Irša pre šaštín-Stráže návrh erbu, ktorý pozostával zo štiepeného štítu s motívom hviezdami sprevádzaného kríža a kostola prevýšeného hviezdou.

Túto kompozíciu si mesto Šaštín-Stráže osvojilo a po konzultácii s Heraldickou komisiou Ministerstva vnútra SR a niektorých heraldických úpravách erb nadobudol heraldicky správnu podobu.

S ohľadom na heraldické pravidlá erbovej tvorby, podľa ktorých je potrebné v erbe klásť kov na farbu, či farbu na kov, ako aj s prihliadnutím na zavedené farby je vzhľadom na obsahovú náplň erbu najvhodnejšie sfarbenie znamenia strieborné a zlaté, so zlatým stredovým prútom - štítové pole zelené.

Erb mesta Šaštín-Stráže má teda túto podobu:

v zelenom štíte uprostred zlatý heroldský prút, vľavo strieborný ľaliovitý kríž sprevádzaný štyrmi zlatými osemhrotnými hviezdami, vpravo striebornou hviezdou prevýšený strieborný obrátený zlatostrechý kostol so zlatými oknami.

Znamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického, či tiež španielskeho heraldického štítu. I keď sa v heraldickej tvorbe v minulosti používali rôzne tvary štítov, tento je v našej erbovej tvorbe najobvyklejší, používa sa vo všetkých heraldických katalógoch s erbami miest a obcí, a teda pri publikovaní erbu mesta Šaštín-Stráže v heraldických publikáciách ho nebude potrebné znova upravovať.

V zmysle heraldickej knvencie bude možné zlatú podľa potreby zamieňať aj žltou a striebornú bielou, pričom sa však bude vždy popisovať ako zlatá a strieborná.

Pri čierno bielom vyjadrení farieb sa červená vyjadrí zvislým šrafovaním, zelená šikmým šrafovaním, zlatá bodkovaním a strieborná ostáva voľná.

Vlajka mesta Šaštín-Stráže pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej(1/9), žltej(1/9), zelenej(2/9), bielej(1/9), zelenej(2/9), žltej(1/9) a bielej(1/9). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená lastovičím chvostom, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny listu vlajky

Pečať mesta Šaštín-Stráže je okrúhla, uprostred s mestským symbolom a kruhopisom MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE. Pečať má priemer 35mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s mestskými symbolmi.

Od spomenutých troch základných symbolov možno odvodiť ďalšie.

Zástava mesta Šaštín-Stráže má podobnú kompozíciu ako mestská vlajka. Pomer strán však nie je záväzne sanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia.

Zástava sa od vlajky odlišuje tiež tým, že kým vlajka predstavuje voľný kus textilu, ktorý sa vztyčuje na stožiar pomocou lanka, zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom, alebo kratším priečnym rahnom (ak ido o koruhvu).

Krátka zástava mesta Šaštín-Stráže je tiež pruhová, je však svojou dlhšou stranou pripojená k žrdi. Je vhodná najmä na hromadnú vlajkovú výzdobu mesta.

Koruhva mesta Šaštín-Stráže predstavuje zvislý typ mestskej zástavy, pri ktorej je textil pripojený k priečnemu rahnu, spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar.

Znaková zástava mesta Šaštín-Stráže má podobu takmer štvorca, jej výška sa však v skutočnosti rovná (proporčne) výške erbu a šírka jeho šírke. Erbové znamenie je to rozvinuté do celej plochy textilu.

Kombinovaná, alebo tiež "veľká" koruhva mesta Šaštín-Stráže predstavuje spojenie koruhvy so znakovou zástavou, ktorá sa pridáva k priečnemu rahnu do hornej časti zástavy.

Štandarda primátora mesta Šaštín-Stráže má medzi ostatnými symbolmi mesta osobitné postavenie. Je vlajkou primátora. jedným z odznakov jeho úradu. Podobá sa znakovej zástave, je však doplnená o lem vo farbách mesta. Rozdiel je tiež v tom, že kým znaková zástava môže byť zhotovená v mnohých exemplároch, štandarda existuje spravidla len v jednom vyhotovení a býva tiež zhotovená luxusnejšou technikou.

PhDr. Ladislav Vrteľ

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 13. 6. 2024
zamračené 20 °C 9 °C
piatok 14. 6. oblačno 21/8 °C
sobota 15. 6. slabý dážď 24/11 °C
nedeľa 16. 6. slabý dážď 24/13 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina

 MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE