Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

celoplošné testovanie

Oznamy

30.10.2020-piatok

30. 10. 2020

Vo štvrtok 29.10.2020 sa opäť vykonala následná obhliadka miesť určených na testovanie:Obvod č.1 Stráže-štadión TJ Spartak Stráže.Priestor vyhovuje. Obvod č.2 Šaštín-KD Šaštín-priestor vyhovuje. Obvod č.3 Šaštín-štadión TJ Slovan Šaštín-priestor NEVYHOVUJE z dôvodu nepriaznivého počasia. Obvod č.1 Stráže má určené miesto na testovanie štadión TJ Spartak Stráže-vstup bude zo zadnej strany(od potoka Kopánka) od parkoviska. Testovanie bude prebiehať v stanoch na to určených, na tréningovej ploche za ihriskom. Pri vstupe do stanov Vás bude navigovať príslušník Polície. Po vstupe bude stanovisko administratívy, následne odberné miesto a posledný je čakací priestor na výsledky. Pri východe budete navigovaní na chodník ku "striedačkám" a smerom k ulici Záhorácka. Dezinfekcia priestorov bude prebiehať v interiéri každé 3 hodiny a v exteriéri každé 4 hodiny.
Obvod č.2 Šaštín má určené miesto testovania KD Šaštín-Štúrova ulica. Vstup bude hlavnými dverami východ bude pri pódiu. Testovanie bude prebiehať v sále KD. Pri vstupe do KD,vás budú navigovať príslušníci Polície. Po vstupe bude stanovisko administratívy, následne odberové miesto a posledný je čakací priestor na výsledky.
Obvod č.3 Šaštín POZOR ZMENA -má z dôvodu nevyhovujúceho terénu štadiónu TJ Slovan Šaštín sme boli nútení presunúť miesto určené na testovanie na školský dvor ZŠ 1.-9.ročník na Štúrovej ulici č.1115 -vstup bude zo strany telocvične zo Štúrovej ulice. Testovanie bude prebiehať v stanoch na to určených. Pri vstupe do stavov Vás bude navigovať príslušník Polície. Po vstupe bude stanovisko administratívy, následne odberné miesto a posledný je čakací priestor na výsledky. Východ bude po chodníku pri jedálni na Štúrovu ulicu .Dezinfekcia priestorov bude prebiehať v interiéri každé 3 hodiny a v exteriéri každé 4 hodiny. Testovanie bude prebiehať 31.10.2020 t.j.v sobotu a 01.11.2020 t.j.v nedeľu od 07.00 do 22.00 hodiny. Od 07.00 -12.00 vykonávanie odberov na odbernom mieste, od 12.00 do 12.45 hod. prestávka na obed, od 12.45 do 18.00 hod.vykonávanie odberov na odbernom mieste, od 18.00 do 18.30 hod.bude prestávka na večeru, od 18.30 hod. do 22.00 hod.vykonávanie odberov na odbernom mieste. Posledné stery sa budú realizovať do 21.30 hod.V pondelok 2. novembra na Ústrednom krízovom štábe rozhodnú o tom, či bude aj druhé kolo celoplošného testovania.
Všetky nové pokyny ohľadne testovania budú občanom oznámené na webovej stránke mesta a mestským rozhlasom. Maloletí musia mať u seba preukaz poistenca, dospelí sa preukazujú OP.Testovanie je dobrovoľné a budú sa môcť na ňom zúčastniť všetci od 10 rokov. Neodporúča sa občanom nad 65 rokov(následne je potrebné po dobu 10 dní ostať doma). Využite odberové miesto najbližšie k svojmu bydlisku, ak tu bude dlhý rad, môžete využiť iné miesto podľa pokynu personálu.Na testovanie môžete prísť v ktoromkoľvek čase od 07.00 do 21.30 hod.

29.10.2020-štvrtok

29. 10. 2020

Dňa 29.10.2020 t.j. dnes sa opäť vykonala následná obhliadka miesť určených na testovanie:Obvod č.1 Stráže-štadión TJ Spartak Stráže.Priestor vyhovuje. Obvod č.2 Šaštín-KD Šaštín-priestor vyhovuje. Obvod č.3 Šaštín-štadión TJ Slovan Šaštín-priestor NEVYHOVUJE z dôvodu nepriaznivého počasia. Obvod č.1 Stráže má určené miesto na testovanie štadión TJ Spartak Stráže-vstup bude zo zadnej strany(od potoka Kopánka) od parkoviska. Testovanie bude prebiehať v stanoch na to určených, na tréningovej ploche za ihriskom. Pri vstupe do stanov Vás bude navigovať príslušník Polície. Po vstupe bude stanovisko administratívy, následne odberné miesto a posledný je čakací priestor na výsledky. Pri východe budete navigovaní na chodník ku "striedačkám" a smerom k ulici Záhorácka. Dezinfekcia priestorov bude prebiehať v interiéri každé 3 hodiny a v exteriéri každé 4 hodiny.
Obvod č.2 Šaštín má určené miesto testovania KD Šaštín-Štúrova ulica. Vstup bude hlavnými dverami východ bude pri pódiu. Testovanie bude prebiehať v sále KD. Pri vstupe do KD,vás budú navigovať príslušníci Polície. Po vstupe bude stanovisko administratívy, následne odberové miesto a posledný je čakací priestor na výsledky.
Obvod č.3 Šaštín POZOR ZMENA -má z dôvodu nevyhovujúceho terénu štadiónu TJ Slovan Šaštín sme boli nútení presunúť miesto určené na testovanie na školský dvor ZŠ 1.-9.ročník na Štúrovej ulici č.1115 -vstup bude zo strany telocvične zo Štúrovej ulice. Testovanie bude prebiehať v stanoch na to určených. Pri vstupe do stavov Vás bude navigovať príslušník Polície. Po vstupe bude stanovisko administratívy, následne odberné miesto a posledný je čakací priestor na výsledky. Východ bude po chodníku pri jedálni na Štúrovu ulicu .Dezinfekcia priestorov bude prebiehať v interiéri každé 3 hodiny a v exteriéri každé 4 hodiny. Testovanie bude prebiehať 31.10.2020 t.j.v sobotu a 01.11.2020 t.j.v nedeľu od 07.00 do 22.00 hodiny. Od 07.00 -12.00 vykonávanie odberov na odbernom mieste, od 12.00 do 12.45 hod. prestávka na obed, od 12.45 do 18.00 hod.vykonávanie odberov na odbernom mieste, od 18.00 do 18.30 hod.bude prestávka na večeru, od 18.30 hod. do 22.00 hod.vykonávanie odberov na odbernom mieste. Posledné stery sa budú realizovať do 21.30 hod.V pondelok 2. novembra na Ústrednom krízovom štábe rozhodnú o tom, či bude aj druhé kolo celoplošného testovania.
Všetky nové pokyny ohľadne testovania budú občanom oznámené na webovej stránke mesta a mestským rozhlasom. Maloletí musia mať u seba preukaz poistenca, dospelí sa preukazujú OP.Testovanie je dobrovoľné a budú sa môcť na ňom zúčastniť všetci od 10 rokov. Neodporúča sa občanom nad 65 rokov(následne je potrebné po dobu 10 dní ostať doma). Využite odberové miesto najbližšie k svojmu bydlisku, ak tu bude dlhý rad, môžete využiť iné miesto podľa pokynu personálu.

28.10.2020-streda

28. 10. 2020

Mesto Šaštín-Stráže na základe požiadavky TTSK odbor zdravotníctva a OS SR vyhlasuje nábor dobrovoľníkov-zdravotníkov z radov obyvateľov mesta na odberové miesta v rámci celoštátneho testovania obyvateľstva na Covid 19. Prosíme dobrovoľníkov-zdravotníkov, aby sa zaregistrovali ako zdravotníci na stránke https://www.somzodpovedny.sk

TSK oznamuje občanom, že v zmysle prijatých opatrení vlády SR zo dňa 22.10.2020 od pondelka 26.10.2020 prechádza II.stupeň ZŠ na dištančnú formu vyučovania. Z vyššie uvedených dôvodov TSK oznamuje, že s platnosťou od 28.októbra 2020 bude autobusová doprava zabezpečovaná v letnom prázdninovom režime s posilnením ranných a poobedných spojov zabezpečujúcich dopravu detí I.stupňa do/zo školy, počas šk.prázdnin bude doprava zabezpečovaná v prázdninovom režime. Bl.info o prevádzkovaní prímestskej autobusovej dopravy sú zverejnené na internetových stránkach dopravcov.

Dnes 28.októbra 2020 sa nám po konzultácii s príslušníkom OS SR podarilo zmeniť jedno miesto na testovanie. Testovacie miesta sú určené obdobne ako pri voľbách s tým rozdielom, že sa nebudú konať na MsÚ a ani na ZŠ v Strážach. Obvod č.1 Stráže má určené miesto na testovanie štadión TJ Spartak Stráže-vstup bude zo zadnej strany(od potoka Kopánka) od parkoviska. Testovanie bude prebiehať v stanoch na to určených, na tréningovej ploche za ihriskom. Pri vstupe do stanov Vás bude navigovať príslušník Polície. Po vstupe bude stanovisko administratívy, následne odberné miesto a posledný je čakací priestor na výsledky. Pri východe budete navigovaní na chodník ku "striedačkám" a smerom k ulici Záhorácka. Dezinfekcia priestorov bude prebiehať v interiéri každé 3 hodiny a v exteriéri každé 4 hodiny. Pôvodne bol v pláne KD Stráže. Príslušník ozbrojených síl SR tento priestor prezrel a po obhliadke a telefonátoch na ústredie NEDOSTAL povolenie pre toto odberové miesto. Dôvodom neudelenia povolenia je:Spoločná brána pre vchod a pre východ!!To je neprípustné.
Obvod č.2 Šaštín má určené miesto testovania KD Šaštín-Štúrova ulica. Vstup bude hlavnými dverami východ bude pri pódiu. Testovanie bude prebiehať v sále KD. Pri vstupe do KD,vás budú navigovať príslušníci Polície. Po vstupe bude stanovisko administratívy, následne odberové miesto a posledný je čakací priestor na výsledky.
Obvod č.3 Šaštín-má určené miesto na testovanie štadión TJ Slovan Šaštín-vstup bude hlavným vchodom z ulice Nádražná. Testovanie bude prebiehať v stanoch na to určených. Pri vstupe do stanov Vás bude navigovať príslušník Polície. Po vstupe bude stanovisko administratívy, následne odberné miesto a posledný je čakací priestor na výsledky. Pri východe budete navigovaní na chodník k"uličke" za štadiónom.Dezinfekcia priestorov bude prebiehať v interiéri každé 3 hodiny a v exteriéri každé 4 hodiny. Testovanie bude prebiehať 31.10.2020 t.j.v sobotu a 01.11.2020 t.j.v nedeľu od 07.00 do 22.00 hodiny. Od 07.00 -12.00 vykonávanie odberov na odbernom mieste, od 12.00 do 13.00 hod. prestávka na obed, od 13.00 do 17.00 hod.vykonávanie odberov na odbernom mieste, od 17.00 do 17.30 hod.bude prestávka na večeru, od 17.30 hod. do 22.00 hod.vykonávanie odberov na odbernom mieste. Posledné stery sa budú realizovať do 21.30 hod.V pondelok 2. novembra na Ústrednom krízovom štábe rozhodnú o tom, či bude aj druhé kolo celoplošného testovania.
Všetky nové pokyny ohľadne testovania budú občanom oznámené na webovej stránke mesta a mestským rozhlasom. Testovanie je prioritne určené pre obyvateľov od 10 do 65 rokov. Testov sa môžu zúčastniť aj starší obyvatelia ako 65 rokov, ale neodporúča sa im to. Maloletí musia mať u seba preukaz poistenca, dospelí sa preukazujú OP

26.10.2020-pondelok

26. 10. 2020

V zmysle Uznesenia Vlády SR č.678 zo dňa 22.10.2020,ktorým vláda SR obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 21.10.2020 do 01.11.2020 vydáva mesto Šaštín-Stráže na vyššie uvedené dni nasledovné opatrenia:-Zberné miesto mesta Šaštín-Stráže bude zatvorené pre verejnosť. Administratívna budova Technických služieb mesta Šaštín-Stráže bude od 26.10.2020 do 01.11.2020 zatvorená pre verejnosť. V prípade potreby využite telefonický a emailový kontakt. Do 01.11.2020 bude v súlade s opatrením Vlády SR o obmedzení pohybu občanov mestský úrad pre verejnosť zatvorený! V tomto období bude sprístupnený iba Centrálny kontaktný bod na MsÚ v Šaštíne-Strážach, bude naďalej zabezpečovať služby podateľne. Služby matriky budú naďalej sprístupnené(pohreb,sobáše). Služby overovania podpisov a listín nebudú v tomto období poskytované. Žiadame občanov, aby svoje veci vybavovali predovšetkým telefonicky,e-mailom alebo pomocou elektronických formulárov. Vo všetkých budovách mesta Šaštín-Stráže platia prijaté základné epidemiologické opatrenia. Mestská knižnica bude do 01.11.2020 zatvorená.Po 01.11.2020 budeme prijaté opatrenie aktualizovať v súlade s novými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR a opatreniami Vlády SR. ZUŠ od 26.10.2020 nastupuje do odvolania na dištančné vzdelávanie žiakov. Bl.info na webovom sídle ZUŠ:https://zussastinstraze.edupage.org
Od 26.10.2020 do 27.11.2020 sa bude na 2.stupni ZŠ vyučovať dištančnou formou t.j.žiaci sa budú vzdelávať doma. Žiaci 1.stupňa budú vchádzať do budovy ZŠ v období od 26.10.2020 do 27.11.2020 cez hlavný vchod. Aj naďalej bude prebiehať ranný filter. Pozor zmena v termíne jesenných prázdnin!
Jesenné prázdniny sa presúvajú z 29.10.2020 a 30.10.2020 na 30.10.2020(piatok) a 02.11.2020(pondelok). Pribudnú nové prázdniny 06.11.2020 (piatok) a 09.11.2020-pondelok z dôvodu celoplošného testovania. Bl.info na web.stránke školy https://zssastin.edupage.org
Do odvolania sa rušia všetky krúžky v MŠ. Rúška sú výrazne odporúčané, nie povinné pre deti od 3-6 rokov v interiéri a exteriéri. Každé dieťa musí mať v skrinke pripravené jedno rúško/prosíme rodičov, aby to ráno vždy skontrolovali, Ostatné opatrenia zostávajú v platnosti a prosíme rodičov, aby ich rešpektovali. Bl.ifno na webovej stránke https://ucitelkarenata.webnode.sk

Cintoríny.sk

Cintoríny.sk

Monografia mesta


Monografia mesta

Mesto Šaštín-Stráže pripravilo pre občanov v rámci osláv 800. výročia (v roku 2018) monografiu mesta, ktorú si môžete zakúpiť na mestskom úrade
č. dv. 3 za 22,- €. 

Kam ven

zahorie

Kalendár vývozu odpadu

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Novinky a aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií

Dátum a čas

Dnes je piatok, 30.10.2020, 17:24:11

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuálne počasie

dnes, piatok 30. 10. 2020
mierny dážď 13 °C 5 °C
sobota 31. 10. slabý dážď 14/10 °C
nedeľa 1. 11. slabý dážď 12/8 °C
pondelok 2. 11. mierny dážď 12/10 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina