Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Ochrana osobných údajov

Informácia pre dotknuté osoby - evidencia čitateľov

evidencia čitateľov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 44,12 kB

Informácia pre dotknuté osoby - evidencia nájomných zmlúv na hrobové miesto

evidencia nájomných zmlúv na hrobové miesto.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 44,29 kB

Informácia pre dotknuté osoby - evidencia obyvateľstva

evidencia obyvateľstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 44,37 kB

Informácia pre dotknuté osoby - kamerový systém- verejný záujem

kamerový systém- verejný záujem.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 43,74 kB

Informácia pre dotknuté osoby - matrika

matrika.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 54,94 kB

Informácia pre dotknuté osoby - mestské (obecné) noviny

mestské (obecné) noviny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 43,71 kB

Informácia pre dotknuté osoby - miestne dane a poplatky

miestne dane a poplatky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 43,75 kB

Informácia pre dotknuté osoby - oznamovanie protispoločenskej činnosti

oznamovanie protispoločenskej činnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 43,65 kB

Informácia pre dotknuté osoby - personalsitika a mzdy-uchádzači o zamestnanie

personalsitika a mzdy-uchádzači o zamestnanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 51,82 kB

Informácia pre dotknuté osoby - petície

petície.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 42,93 kB

Informácia pre dotknuté osoby - pomoc v hmotnej núdzi

pomoc v hmotnej núdzi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 44,56 kB

Informácia pre dotknuté osoby - propagácia

propagácia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 44,86 kB

Informácia pre dotknuté osoby - sociálne služby

sociálne služby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 45,84 kB

Informácia pre dotknuté osoby - sťažnosti

sťažnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 43,13 kB

Informácia pre dotknuté osoby - verejné obstarávanie

verejné obstarávanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 43,76 kB

Informácia pre dotknuté osoby - volebné právo

volebné právo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 44,17 kB

Informácia pre dotknuté osoby - zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

18.informácia_pre_dotknuté_osoby_-_zverejňovanie_zmlúv__objednávok_a_faktúr.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 433,64 kB

Informácia pre dotknuté osoby - žiadosti podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

žiadosti podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 43,88 kB