Menu
Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Petície

Petícia je listina, ktorou sa podpísaní občania obracajú vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na orgány verejnej moci s návrhmi, žiadosťami, výzvami, prípadne sťažnosťami.


Kto sa môže na orgán verejnej moci obrátiť s petíciou:

Každý má právo spôsobom  neodporujúcim zákonu  vyzývať iné osoby, aby svojimi podpismi petíciu podporili. Petíciou sa nesmie zasahovať do nezávislosti súdu. Petícia nesmie vyzývať k porušovaniu ústavy, zákonov a právne záväzných aktov Európskej únie, popieraniu alebo obmedzovaniu osobných, politických alebo iných práv.


Náležitosti petície:

Petícia musí byť písomná, označená slovom "petícia" a musí obsahovať predmet verejného alebo iného spoločného záujmu. Písomná forma sa považuje za zachovanú aj vtedy, ak je petícia podaná prostredníctvom petičného systému alebo je podaná elektronicky a podpísaná zaručeným elektronickým podpisom osoby podávajúcej petíciu.

Na zostavenie petície, obstaranie podpisov pod ňu a doručenie petície orgánu verejnej moci môžu osoby podávajúce petíciu vytvoriť petičný výbor. V petícii sa určí osoba na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci, ktorá dovŕšila 18 rokov veku. Ak je vytvorený petičný výbor, určujú zástupcu členovia petičného výboru.

V petícii alebo v podpisovom hárku je osoba podporujúca petíciu povinná uviesť čitateľne svoje meno, priezvisko, adresu pobytu (ulica, číslo domu, obec) a svoj podpis, ak ide o fyzickú osobu, alebo svoj názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu ;osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby uvedie čitateľne svoje meno, priezvisko, adresu pobytu a svoj podpis.

Ak je petícia neúplná orgán vybavujúci petíciu vyzve zástupcu na odstránenie nedostatkov.

Dokumenty na stiahnutie

Vzor petičného hárku

vzor-peticneho-harku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 70,28 kB

2019

OZNÁMENIE VÝSLEDKU VYBAVENIA PETÍCIE 01 2019.pdf

OZNÁMENIE VÝSLEDKU VYBAVENIA PETÍCIE _1_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 795,77 kB

OZNÁMENIE VÝSLEDKU VYBAVENIA PETÍCIE 02 2019

OZNÁMENIE VÝSLEDKU VYBAVENIA PETÍCIE č. 2_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 88,6 kB

OZNÁMENIE VÝSLEDKU VYBAVENIA PETÍCIE č. 2A/2019

petícia P2A-2019 OZNÁMENIE VÝSLEDKU VYBAVENIA PETÍCIE.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 104,17 kB

OZNÁMENIE VÝSLEDKU VYBAVENIA PETÍCIE 03 2019

OZNÁMENIE VÝSLEDKU VYBAVENIA PETÍCIE _03_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 110,12 kB

OZNÁMENIE VÝSLEDKU VYBAVENIA PETÍCIE 04 2019

OZNÁMENIE VÝSLEDKU VYBAVENIA PETÍCIE _04_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 124,93 kB

2020

OZNÁMENIE VÝSLEDKU VYBAVENIA PETÍCIE 01 2020

petícia P1_2020 OZNÁMENIE VÝSLEDKU VYBAVENIA PETÍCIE_ hazard.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 107,67 kB

Kalendár

Aktuálne počasie

dnes, piatok 24. 5. 2024
slabý dážď 20 °C 13 °C
sobota 25. 5. mierny dážď 22/12 °C
nedeľa 26. 5. slabý dážď 22/13 °C
pondelok 27. 5. slabý dážď 24/13 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina

 MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE