Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Hlavný kontrolór mesta

Anton Mošať, Ing.

Anton Mosat

 1/ Uznesením MsZ Šaštín-Stráže č. 273/2016 za hlavného kontrolóra Mesta Šaštín-Stráže, pre volebné obdobie r. 2016 – 2022 bol tajným hlasovaním zvolený Ing. Anton Mošať

 2/ Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo

 3/ Hlavný kontrolór:

  • vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov mesta
  • vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom
  • predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti
  • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve
  • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí
  • predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti
  • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými zo štátneho rozpočtu, alebo EÚ
  • vybavuje sťažnosti podľa zákona NR SR č. 9/2010
  • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo
  • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

 

Doklady za rok 2023

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Šaštín-Stráže za rok 2022

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Šaštín-Stráže za rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 163,09 kB

Doklady za rok 2022

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Šaštín-Stráže na šesť mesiacov roku 2022-2023

Navrh planu kontrolnej cinnosti na obdobie 2022_2023 (002).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 99,93 kB

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu Záverečný účet Mesta Šaštín-Stráže a rozpočtové hospodárenie za rok 2021

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu Záverečný účet Mesta Šaštín-Stráže a rozpočtové hospodárenie za rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 487,13 kB

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Šaštín-Stráže na šesť mesiacov roku 2022

Navrh planu kontrolnej cinnosti na 6 mesiacov 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 102,29 kB

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021

Sprava o kontrolnej cinnosti za rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 209,26 kB

Stanovisko k rozpočtu mesta na rok 2022_2024.

Stanovisko k rozpočtu mesta na rok 2022_2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 376,1 kB

Doklady za rok 2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti na šesť mesiacov

Navrh planu kontrolnej cinnosti na 6 mesiacov september 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 100,83 kB

Návrh plánu kontrolnej činnosti na šesť mesiacov

Navrh planu kontrolnej cinnosti na sest mesiacov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 70,02 kB

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020

Sprava o kontrolnej cinnosti HK za rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 141,18 kB

Doklady za rok 2020

Plán kontrolnej činnosti II. polrok 2020

Plan kontrolnej cinnosti na druhy polrok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 99,04 kB

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Šaštín-Stráže za rok 2019

Sprava o kontrolnej cinnosti za rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 118,97 kB

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 doplnený v zmysle uznesenia MsZ č. 211/2019

Plán kontrolnej činnosti HK na prvy polrok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 100,05 kB

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020

Plan kontrolnej cinnosti na prvy porok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 51,69 kB

Doklady za rok 2019

Stanovisko Hlavného kontrolóra

Stanovisko Hlavného kontrolóra.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 284,67 kB

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019

plan kontrolnej cinnosti hk na prvy polrok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 77,26 kB

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019

Plan kontrolnej cinnosti na druhy polrok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 57,68 kB

Stanovisko Hlavného kontrolóra k záverečný účet za rok 2018

Stanovisko k zaverecnemu uctu 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 565,57 kB

Doklady za rok 2018

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018

Plan kontr. cinnosti na 1. polrok 2018.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 87,27 kB

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018

Plan kontrolnej cinnosti na druhy polrok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 64,82 kB

Stanovisko Hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 2017

Stanovisko HK k zaverecnemu uctu 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,63 MB
Zobrazené 1-20 z 24

Aktuálne počasie

dnes, utorok 30. 5. 2023
zamračené 20 °C 12 °C
streda 31. 5. takmer jasno 22/10 °C
štvrtok 1. 6. slabý dážď 23/11 °C
piatok 2. 6. polojasno 24/12 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina