Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Komisie MsZ

Komisie mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo zriadilo ako svoje stále, poradné iniciatívne a kontrolné orgány komisie. Tie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb, najmä však z odborníkov zvolených mestským zastupiteľstvom. Predsedom komisie môže byť len poslanec.

 1. Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie
 2. Komisia pre sociálne veci a bývanie
 3. Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
 4. Komisia pre ekonomiku, správu majetku
 5. Komisia pre cestovný ruch, cezhraničnú spoluprácu a kultúru
 6. Komisia na prešetrovanie sťažností proti činnosti poslancov mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra
 7. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Podľa potreby mestské zastupiteľstvo môže zriadiť aj ďalšie komisie.

Komisie najmä:

 • v rámci poradnej funkcie vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným mestským zastupiteľstvom a mestskou radou, ako aj k návrhom zámerov miestneho významu z hľadiska zabezpečenia potrieb a záujmov obyvateľov mesta
 • v rámci iniciatívnej funkcie vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie všetkých dôležitých otázok života mesta na rokovania zastupiteľstva a rady, predkladajú návrhy a podnety primátorovi a spolupracujú s mestským úradom v rámci svojej pôsobnosti
 • v rámci kontrolnej funkcie sa podieľajú na výkone kontroly realizovania uznesení mestského zastupiteľstva, dodržiavania všeobecne záväzných nariadení mesta a vybavovania pripomienok, podnetov, sťažností a petícií obyvateľov mesta

Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach

Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie:

 • Cyril Filípek 
 • Miroslav Nosek
 • Vladimír Sofka
 • Andrej Vajči, Ing.
 • Ján Šimurda, Ing. – predseda komisie
 • Vladimír Fiala st. 
 • Mária Pracharová

zapisovateľka - Gabriela Baďurová, Ing. 


Komisia pre sociálne veci a bývanie:

 • Dagmar Fodorová 
 • Oto Kozánek, Ing. – predseda komisie
 • Ľudmila Menšíková, Mgr.
 • Kristína Pöstenyi, Mgr.
 • Eva Štefancová, Mgr.
 • Michal Hladký, Mgr.

 zapisovateľka - Ivana Matúšová


Komisia pre kultúru:

 • Kristína Pöstenyi, Mgr. – predsedníčka komisie
 • Ľudmila Menšíková, Mgr.
 • Katarína Machová
 • Lenka Suchá, Mgr.
 • Dominika Vallová
 • Mgr.Patrícia Havlíčková Javorková

zapisovateľka - Jana Labašová


Komisia pre vzdelanie, mládež a šport:

 • Anedrj Vajči, Ing. – predseda komisie
 • Oto Kozánek, Ing.
 • Ján Šimurda, Ing.
 • Vladimír Sofka
 • Igor Letko
 • Dominik Bulka, Mgr.
 • Zuzana Antálková, Mgr.

zapisovateľka - Pavlína Sušilová


Komisia pre ekonomiku, správu majetku:

 • Ľudmila Menšíková, Mgr. – predsedníčka komisie
 • Renáta Medňanská, Ing.
 • Oto Kozánek, Ing.
 • Andrej Vajči, Ing.
 • Martina Smolinská, Mgr.
 • Frederik Packa
 • Veronika Bízková Člunková, Ing.

zapisovateľka - Lenka Hájková


Komisia pre cestovný ruch a cezhraničnú spoluprácu:

 • Renáta Medňanská, Ing. – predsedníčka komisie
 • Patrícia Havlíčková Javorková, Mgr.
 • Vladimír Sofka
 • Lucia Kvačkajová, Ing.
 • Anna Kormanová
   

zapisovateľka - Silvia Suchá


Komisia na prešetrovanie sťažností proti činnosti poslancov mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra:

 • Miroslav Nosek – predseda komisie
 • Kristína Pöstenyi, Mgr.
 • Ing. Ján Šimurda

         zapisovateľka - Veronika Kečkéšová


Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 • Andrej Vajči, Ing. - predseda komisie
 • Oto Kozánek, Ing.
 • Ľudmila Menšíková, Mgr.

Sobášiaci:

 1. Jaroslav Suchánek, Mgr.
 2. Renáta Medňanská, Ing.
 3. Andrej Vajči, Ing.
 4. Ján Šimurda, Ing.

Aktuálne počasie

dnes, utorok 30. 5. 2023
zamračené 20 °C 12 °C
streda 31. 5. takmer jasno 22/10 °C
štvrtok 1. 6. slabý dážď 23/11 °C
piatok 2. 6. polojasno 24/12 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina