Menu
Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Komisie MsZ

Komisie mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo zriadilo ako svoje stále, poradné iniciatívne a kontrolné orgány komisie. Tie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb, najmä však z odborníkov zvolených mestským zastupiteľstvom. Predsedom komisie môže byť len poslanec.

 1. Komisia pre ekonomiku, správu majetku
 2. Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie
 3. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 4. Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
 5. Komisia na prešetrovanie sťažností proti činnosti poslancov mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra
 6. Komisia pre sociálne veci a bývanie

Podľa potreby mestské zastupiteľstvo môže zriadiť aj ďalšie komisie.

Komisie najmä:

 • v rámci poradnej funkcie vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným mestským zastupiteľstvom a mestskou radou, ako aj k návrhom zámerov miestneho významu z hľadiska zabezpečenia potrieb a záujmov obyvateľov mesta
 • v rámci iniciatívnej funkcie vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie všetkých dôležitých otázok života mesta na rokovania zastupiteľstva a rady, predkladajú návrhy a podnety primátorovi a spolupracujú s mestským úradom v rámci svojej pôsobnosti
 • v rámci kontrolnej funkcie sa podieľajú na výkone kontroly realizovania uznesení mestského zastupiteľstva, dodržiavania všeobecne záväzných nariadení mesta a vybavovania pripomienok, podnetov, sťažností a petícií obyvateľov mesta

Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach

Komisia pre ekonomiku, správu majetku:

 • Mgr. Ľudmila Menšíková – predsedníčka komisie
 • René Vávra
 • Mgr. Vladimír Hladík
 • Ing. Lucia Flajžíková
 • Mgr. Kristína Pöstenyi
 • Ing. Mária Kormanová
 • Ing. Andrej Vajči

zapisovateľka - Ing. Veronika Bízková Člunková


Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie:

 • Mgr. Vladimír Hladík – predseda
 • Marek Gach
 • Vladimír Sofka
 • Ing. Lucia Flajžíková
 • Marcel Žák
 • Dušan Jakubovič
 • Milan Packa
 • Juraj Saksun
 • Ján Cintula
 • Ing. Ladislav Marafko
 • JUDr. Edita Salajková Lehocká

zapisovateľka - Ing. Gabriela Baďurová


Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

 • Marcel Žák – predseda komisie
 • Lukáš Letko
 • Mgr. Ľudmila Menšíková

zapisovateľka - Lucia Orgoňová


Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport:

 • Vladimír Sofka – predseda komisie
 • Marek Gach
 • Lukáš Letko
 • Marek Šedivý
 • Roman Malenovský
 • Mgr. Lukáš Hladík
 • Lucia Halešová
 • Patrícia Hricová
 • Mgr. Dominik Bulka

zapisovateľ - Radovan Prstek


Komisia na prešetrovanie sťažností proti činnosti poslancov mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra:

 • Marek Šedivý – predseda komisie
 • Ivana Prokopiusová
 • Vladimír Sofka

zapisovateľka - Veronika Kečkéšová


Komisia pre sociálne veci a bývanie:

 • Jana Dalajková Suchá – predsedníčka komisie
 • Ivana Prokopiusová
 • Mgr. Ľudmila Menšíková
 • René Vávra
 • Mgr. Eva Štefancová
 • Antónia Pavličová
 • Michaela (Danielová) Sovová
 • Gabriela Poláčková
 • Ivana Kákošová

         zapisovateľka - Ivana Matúšová


 

 

Kalendár

Aktuálne počasie

dnes, streda 29. 5. 2024
oblačno 21 °C 13 °C
štvrtok 30. 5. mierny dážď 23/12 °C
piatok 31. 5. slabý dážď 20/12 °C
sobota 1. 6. mierny dážď 17/11 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina

 MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE