Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Plán zasadnutí MsZ

Plán zasadnutí Mestskej rady a  Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach v r. 2019

Zasadnutie MsR                 Zasadnutia MsZ Šaštín-Stráže

(streda)                                                (streda)

                                                              30.01.2019
13.03.2019                                          27.03.2019
05.06.2019                                          19.06.2019
04.09.2019                                          18.09.2019 
27.11.2019                                          11.12.2019

Mestské zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.

Zmena termínov zasadnutí MsR a MsZ  je z organizačných a operatívnych dôvodov možná!