Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Plán zasadnutí MsZ

Plán zasadnutí Mestskej rady a  Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach v r. 2021

Mesiac

MsR v Šaštíne-Strážach

MsZ v Šaštíne-Strážach

Január

 13.1.2021

 20.01.2021

Marec

 17.3.2021

 31.03.2021

Jún

16.6.2021

 30.06.2021

September

16.9.2021

 29.09.2021

December

1.12.2021

 15.12.2021

Mestské zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.
Zmena termínov zasadnutí MsR a MsZ  je z organizačných a operatívnych dôvodov možná!