Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Hlásenia mestského rozhlasu

Vysielanie v mestskom rozhlase:

Pre hlásenie v mestskom rozhlase je určený čas: 10,00 – 10,30 hod. a 15,00 – 15,30 hod.

(v mesiacoch  júl, august: 14,30 – 15,00 hod.).

Mimo určeného času sa môžu vyhlasovať iba mimoriadne správy (vývoz KO a poruchy).

Vyhlásenie jedného oznamuje je možné maximálne 5-krát.

Blahoželanie k jubileám a sviatkom sa nevyhlasuje (možno ich zverejniť v „Mestskom hlásniku“).

Správne poplatky:

- oznam (podnikateľ a právnická osoba) za jedno vyhlásenie 3,00 €
- oznam (fyzická osoba) za jedno vyhlásenie 2,00 €
- vyhlásenie smútočných oznamov, vyhlásenie školám a spoločenským organizáciám sa nespoplatňuje

vybavuje: Martina Trvalcová
e-mail: trvalcova@mestosastinstraze.sk
tel.: 034/6987413

Rozhlas

19.07.2021-pondelok

Dátum: 19. 7. 2021

Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 22.júla t.j.vo štvrtok od 10.00 do 14.00 hod.bez dodávky elektriny nasledovné ulice:Bernolákov rad č.d.289,od č.d.340 po 350, J.Bottu č.d.195, od č.d.198 po 214,čít.ď

16.07.2021-piatok

Dátum: 16. 7. 2021

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, že dňa 19.júla t.j. v pondelok sa bude konať vývoz separovaného zberu t.j.plasty a papier. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred dom ráno do 06.00 hodiny.

TJ Spartak Stráže oznamuje svojim priaznivcom, že dňa 18.júla t.j.v nedeľu o 16.00 hod. zohrá čít.ďa

15.07.2021-štvrtok

Dátum: 15. 7. 2021

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, že dňa 19.júla 2021 t.j. v pondelok sa bude konať vývoz separovaného zberu t.j.plasty a papier. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred dom v pondelok ráno do 06.00 hodiny.

TJ Spartak Stráže oznamuje svojim priaznivcom, že dňa 18.júla t.j.v nedeľu čítaj ďal

14.07.2021-streda

Dátum: 14. 7. 2021

COOP Jednota Senica v spolupráci v MDV v časti mesta Šaštín, pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 19.júla t.j.v pondelok o 18.00 hod.v reštaur.Lagúna Bar.Schôdza bude prebiehať v súlade s epidem.opatreniami,treba si priniesť rúško alebo respirátor.čítaj ďalej..

13.07.2021-utorok

Dátum: 13. 7. 2021

Slovenský zväz telesne postihnutých Vás srdečne pozýva na výstavu "Svet ako ho vidíme my", ktorá sa bude konať od 13.do 31.júla v KD v Šaštíne. Výstava bude otvorená pondelok až piatok od 09.00 do 17.00 v sobotu a v nedeľu od 10.00 do 17.00 hod. SZTP sa teší na Vašu návštevu. čítaj ďalej..

12.07.2021-pondelok

Dátum: 12. 7. 2021

Jednota dôchodcov oznamuje svojim členom, že od 13.júla bude klub Jednoty dôchodcov na námestí v bazilikone dočasne zatvorený.

Jednota dôchodcov oznamuje svojím členom, že dňa 15.júla poriada výlet do Thermálparku Dunajská Streda s odchodom autobusu o 7.30 z námestia so zástavkami ako obvykle.

09.07.2021-piatok

Dátum: 9. 7. 2021

Mesto Šaštín-Stráže v spolupráci s Komisiou pre kultúru oznamujú občanom, že lístky na Stand-up comedy show Silné reči sú  v predaji v podateľni MsÚ u p.Suchej a v kancelárii RO Gazárka u p.Havlíčkovej.

MOSRZ oznamuje, že výročná členská schôdza bude dňa 11.júla t.j.v nedeľu o 09.00 v KD Stráže.

08.07.2021-štvrtok

Dátum: 8. 7. 2021

Slovenský zväz telesne postihnutých Vás srdečne pozýva na výstavu "Svet ako ho vidíme my", ktorá sa bude konať od 13.do 31.júla v KD v Šaštíne. Výstava bude otvorená pondelok až piatok od 09.00 do 17.00 v sobotu a v nedeľu od 10.00 do 17.00 hod. SZTP sa teší na Vašu návštevu. Čítaj ďalej...

07.07.2021-streda

Dátum: 7. 7. 2021

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, že vývoz komunálneho odpadu bude dňa 08.júla t.j.zajtra.

MOSRZ oznamuje, že výročná členská schôdza bude dňa 11.júla t.j.v nedeľu o 09.00 hod.v KD v Strážach.Počet účastníkov je obmedzený. Čítaj ďalej..

02.07.2021

Dátum: 2. 7. 2021

MS SČK v spolupráci s mesto Šaštín-Stráže oznamujú občanom, že dňa 07.júla sa uskutoční mobilný odber krvi. Bl.info na t.č.0907598232 p.Štefancová.

TJ Spartak Stráže oznamuje svojím priaznivcom, že dňa 04.júla t.j.v nedeľu o 17.00 hod.zohrá A mužstvo prípravný futbalový zápas proti FK Cerová.

01.07.2021-štvrtok

Dátum: 1. 7. 2021

Mesto Šaštín-Stráže v spolupráci s Komisiou pre kultúru oznamujú občanom, že lístky na vystúpenie Zahrajka zo Spievankova a Stand-up comedy show Silné reči sa začnú predávať od štvrtka 01.júla 2021 v podateľmi MsÚ u p.Suchej a v kancelárii správy RO Gazárka u p.Havlíčkovej Javorkovej.

30.06.2021-streda

Dátum: 30. 6. 2021

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom,že dnes o 16.30 hod.sa bude konať v KD v Šaštíne XIX.zasadnutie Mestského zastupiteľstva.

Kamenárstvo zo sídlom v Senici ponúka občanom svoje služby:kamenárske práce,pomníky,jednohrobové,dvojhrobové aj urnové za priaznivé ceny. Obliadku,zámer, konzultáciu čít.

28.06.2021-pondelok

Dátum: 28. 6. 2021

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom,že dňa 30.júna t.j.v stredu o 16.30 hod.sa bude konať v KD v Šaštíne XIX.zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
čítaj ďalej..

25.06.2021-piatok

Dátum: 25. 6. 2021

Riaditeľka ZUŠ Šaštín-Stráže oznamuje rodičom, že v dňoch 28.,29.,a 30.júna t.j.pondelok,utorok,streda v čase od 13.00 do 17.00 hod.sa budú konať v ZUŠ prijímacie skúšky do odborov tanečný,hudobný a výtvarný. Čítaj ďalej..

24.06.2021-štvrtok

Dátum: 24. 6. 2021

Poľovnícke združenie Šaštín-Stráže pozýva občanov na poľovnícku zábavu, ktorá sa bude konať dňa 26.júna t.j. v sobotu o 18.00 hod. na chate PZ. Do tanca bude hrať skupina Echo Band. Guláš z diviny a občerstvenie zaistené. PZ sa teší na Vašu návštevu.
čítaj ďalej..

23.06.2021-streda

Dátum: 23. 6. 2021

BVS zaznamenala zvýšený odber pitnej vody. Aby sa zabránilo poklesu tlakových pomerov v rozvodnej sieti a prípadnému núdzovému zásobovaniu mesta pitnou vodou z cisterien, žiadame občanov, aby šetrili pitnú vodu a nepoužívali ju na napúšťanie bazénov,polievanie trávnikov a záhrad do 11.07.2021. čít.ď

21.06.2021-pondelok

Dátum: 21. 6. 2021

Súkromný podnikateľ z Nových Zámkov oznamuje občanom, že zajtra od 07.00 do 12.00 hod.bude predávať na trhovisku červené sladké jahody v cene 1kg za 3€ v dvojkilogramovom balení za 6€.

18.06.2021-piatok

Dátum: 18. 6. 2021

Firma Bioaspa Hollého 406, Kúty, Vás pozýva na samozber biojahôd. Jahody si do prinesených nádob môžete nazberať už aj na voľnej ploche bez fóliovníkov.
Kvôli vysokým denným teplotám bude samozber otvorený v sobotu 19.6. a v nedeľu 20.6. už od 06.00 do 20.00.
Cena za 1kg je 3,70€

17.06.2021-štvrtok

Dátum: 17. 6. 2021

Jednota dôchodcov pozýva všetkých členov na bicyklový výlet dňa 19.júna t.j.v sobotu, cieľom cesty bude Bulkovec Jazerá.Stretnutie bude 09.30 hod. pri cintoríne v Šaštíne.Je potrebné si zobrať bezpečnostnú vestu na bicykel.

Rakúska tradičná čokoládovňa prichádza z ponukou cukroviniek,čít.ďalej

16.06.2021-streda

Dátum: 16. 6. 2021

Bioaspa s.r.o,so sídlom v Kútoch pozýva občanov na samozber biojahôd.Od dnes si jahody môžete nazberať už aj na voľnej ploche bez fóliovníkov. Samozber je otvorený denne až do odvolania od 08.00 do 18.00 hod.na poli pri sídle firmy v Kútoch.Cena je 3,70€ za kg nazberaných jahôd.Bl.info 0918220888.

11.06.2021-piatok

Dátum: 11. 6. 2021

Súkromný podnikateľ z Nových Zámkov oznamuje občanom, že dnes od 07.00 do 12.00 hod. bude predávať na trhovisku čerstvé jahody v cene 1kg po 3,50€ v dvojkilogramovom balení po 7€.

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, že dnes o 12.00 hod. bude vykonaná hlasitá skúška sirén. Čítaj ďalej..

10.06.2021-štvrtok

Dátum: 10. 6. 2021

Riaditeľstvo MŠ oznamuje zákonným zástupcom, že Rozhodnutia o prijatí dieťaťa do MŠ sa budú vydávať v pondelok 14.júna 2021 v čase od 15.30 do 17.00 hod. u riaditeľky MŠ na ul.M.Nešpora v Šaštíne a zástupkyni elokovaného pracoviska v Strážach.Pre rozhodnutie musia prísť..čítaj ďalej

09.06.2021-streda

Dátum: 9. 6. 2021

TJ Spartak Stráže, oznamuje svojím priaznivcom, že dňa 12.júna 2021 t.j. v sobotu o 16.00 hod. zohrá A mužstvo prípravný futbalový zápas proti TJ Družstevník Sobotište.

Dňa 03.mája 2021 sa začalo asistované sčítanie obyvateľov a zároveň je to posledná možnosť ako splniť zákonnú povinnosť čít.ďale

08.06.2021-utorok

Dátum: 8. 6. 2021

ZUŠ v spolupráci s Mestom Šaštín-Stráže pozývajú občanov na Udelenie čestného názvu ZUŠ Jany Kocianovej , ktoré sa bude konať dnes na námestí v Šaštíne pred ZUŠ. O 11.00 hod.bude slávnostné zahájenie s príhovorom-odhalenie a posvätenie tabule. O 11.30 hod.bude vystúpenie kapely Storm.

04.06.2021-piatok

Dátum: 4. 6. 2021

Spoločnosť Šikotrans hľadá na trvalý alebo vedľajší pracovný pomer upratovačku na upratovanie priestorov kancelárie a ubytovne. Ponúka flexibilný pracovný čas po dohode s konateľom. Bl.informácie na t.č.0915 764901  alebo osobne v sídle spoločnosti na ulici Železničiarskej 1385,Kúty.

03.06.2021-štvrtok

Dátum: 3. 6. 2021

Jednota dôchodcov pozýva všetkých svojich členov i občanov mesta malých i veľkých na:Otvorenie plavebnej sezóny v skalickom prístave dňa 05.júna 2021 t.j. v sobotu. Odchod autobusu bude o 08.30 hod. z námestia. Poplatok je 5€.Prihlásiť sa môžete u p.Vierky Rundovej na t.č.0918 767 531 čítaj ďalej..

02.06.2021-streda

Dátum: 2. 6. 2021

Dňa 05.júna t.j.v sobotu v čase od 09.00 do 10.00 sa na mestskom trhovisku uskutoční zber papiera výmennou formou za hygienické potreby-toaletný papier, kuchynské rolky a hygienické vreckovky. Zbierajú sa noviny, časopisy, letáky a knihy bez tvrdých obalov. Papier musí byť zviazaný v balíkoch čít.ď

Dátum a čas

Dnes je streda, 28.7.2021, 6:08:12

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28
1
29
1
30
1
1
1
2
1
3
2
4
2
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
2
12
2
13
2
14
2
15
2
16
2
17
3
18
2
19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
2
25
3
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
31
2
1
1

Aktuálne počasie

dnes, streda 28. 7. 2021
silný dážď 30 °C 18 °C
štvrtok 29. 7. mierny dážď 29/16 °C
piatok 30. 7. slabý dážď 28/18 °C
sobota 31. 7. slabý dážď 28/19 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina