Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Hlásenia mestského rozhlasu

Vysielanie v mestskom rozhlase:

Pre hlásenie v mestskom rozhlase je určený čas: 10,00 – 10,30 hod. a 15,00 – 15,30 hod.

(v mesiacoch  júl, august: 14,30 – 15,00 hod.).

Mimo určeného času sa môžu vyhlasovať iba mimoriadne správy (vývoz KO a poruchy).

Vyhlásenie jedného oznamuje je možné maximálne 5-krát.

Blahoželanie k jubileám a sviatkom sa nevyhlasuje (možno ich zverejniť v „Mestskom hlásniku“).

Správne poplatky:

- oznam (podnikateľ a právnická osoba) za jedno vyhlásenie 3,00 €
- oznam (fyzická osoba) za jedno vyhlásenie 2,00 €
- vyhlásenie smútočných oznamov, vyhlásenie školám a spoločenským organizáciám sa nespoplatňuje

vybavuje: Martina Trvalcová
e-mail: trvalcova@mestosastinstraze.sk
tel.: 034/6987413

Rozhlas

Zobrazeno 1-30 z 56

15.01.2021-piatok

Dátum: 15. 1. 2021

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom,že do 31.januára 2021 majú povinnosť všetci tí, u ktorých nastala v minulom roku zmena týkajúca sa danie z nehnuteľnosti, podať daňové priznanie. Na základe momentálnej pandemickej situácie COVID-19 a pri nariadenom zákaze vychádzania uznesením vlády SR môžu občania poslať vyplnené a podpísané daňové priznanie poštou, alebo ho po skončení zákazu vychádzania doručiť osobne na mestský úrad.
Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti za rok 2020 podávajú všetci tí, u ktorých v minulom roku nastala zmena týkajúca sa dane z nehnuteľnosti-napr.predali,kúpili,darovali,či zdedili byt,dom, pozemok, prípadne iné nehnuteľnosť, alebo im bolo vydané stavebné či kolaudačné rozhodnutie.
V prípade, že je občan vlastníkom preukazu ZŤP alebo ZŤP/S a nemá ho u správcu dane zaevidovaný, je potrebné aj takúto zmenu nahlásiť správcovi dane a to vtedy, ak požaduje zníženie dane na byt, alebo RD. Občania si môžu tlačivo s poučením o vyplnení daňového priznania stiahnuť na web stránke mesta:https://wwww.mestosastinstraze.sk/mestsky-urad/informacie/ako-vybavit/dane-a-poplatky/dan-z-nehnutelnosti/
Bl.informácie k daňovým priznaniam Vám poskytne Veronika Kečkéšová e-mail:veronika.keckesova@mestosastinstraze.sk tel:034/6987416 v čase od 07.30 do 12.00 hod.

Mestský úrad oznamuje občanom, že dňa 18.januára t.j. pondelok sa bude konať vývoz separovaného zberu t.j. papier a plasty. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred dom v pondelok ráno do 6 hodiny.

Riaditeľstvo Materskej školy oznamuje rodičom, že v prípade potreby (ak pracujú v kritickej infraštruktúre, alebo nemôžu pracovať z domu), môžeich dieťa nastúpiť od pondelka 18.januára 2021 do materskej školy. Prihlásiť dieťa je potrebné vopred na mailovú adresu ucitelkarenata1@gmail.com dnes do 12:00hod., alebo telefonicky na číslo 034/6592622 (Šaštín) a 034/6592351 (Stráže)dnes do 12:00 hodiny. Pri nástupe dieťaťa je potrebné doložiť kópiu potvrdenia od zamestnávateľa oboch rodičov, že povaha ich práce neumožňuje prácu z domu.
Deti, ktoré už navštevujú v tomto týždni materskú školu, nie je už potrebné nahlasovať. Informácie nájdete aj na našej webovej stránke a v skupinách na facebooku.

14.01.2021-štvrtok

Dátum: 14. 1. 2021

Riaditeľstvo Materskej školy oznamuje rodičom, že v prípade potreby (ak pracujú v kritickej infraštruktúre, alebo nemôžu pracovať z domu), môžeich dieťa nastúpiť od pondelka 18.januára 2021 do materskej školy. Prihlásiť dieťa je potrebné vopred na mailovú adresu ucitelkarenata1@gmail.com do piatka 15.januára do 12:00hod., alebo telefonicky na číslo 034/6592622 (Šaštín) a 034/6592351 (Stráže) v dňoch štvrtok 14.januára a piatok 15.januára v čase od 8:00 do 12:00hodiny. Pri nástupe dieťaťa je potrebné doložiť kópiu potvrdenia od zamestnávateľa oboch rodičov, že povaha ich práce neumožňuje prácu z domu.
Deti, ktoré už navštevujú v tomto týždni materskú školu, nie je už potrebné nahlasovať. Informácie nájdete aj na našej webovej stránke a v skupinách na facebooku.

Mestský úrad oznamuje občanom, že dňa 18.januára t.j. pondelok sa bude konať vývoz separovaného zberu t.j. papier a plasty. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred dom v pondelok ráno do 6 hodiny

12.01.2020-utorok

Dátum: 12. 1. 2021

Na základe Uznesenia Vlády SR č.808 z 31.12.2020 o obmedzení slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania do 24.januára 2021 bolo mesto nútené pristúpiť k zatvoreniu zberného miesta. Veríme,že po skončení zákazu vychádzania budeme môcť služby mesta plne sprístupniť.

11.01.2021-pondelok

Dátum: 11. 1. 2021

Na základe Uznesenia Vlády SR č.808 z 31.12.2020 o obmedzení slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania do 24.januára 2021 bolo mesto nútené pristúpiť k zatvoreniu zberného miesta. Veríme,že po skončení zákazu vychádzania budeme môcť služby mesta plne sprístupniť.

08.01.2021-piatok

Dátum: 8. 1. 2021

Riaditeľstvo MŠ Šaštín-Stráže oznamuje rodičom, že materská škola na ulici M.Nešpora v Šaštíne a elokované pracovisko na ulici Hviezdoslavovej v Strážach zostáva aj naďalej zatvorená. O znovuotvorení prevádzok vás budeme informovať na webovej stránke MŠ a v skupine na facebooku. V prípade otvorenia MŠ v pondelok 11.01.2021 treba nahlásiť počty nastupujúcich detí, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre, alebo ani jeden z rodičov nemôže pracovať z domu. Nástup je potrebné vopred nahlásiť vo štvrtok 07.01 a v piatok 08.01.2021 od 08.00 do 12.00 hod. na t.č.jednotlivých prevádzok: MŠ Šaštín 034/6592622, MŠ Stráže:034/6592351

Majiteľ vinotéky JZ vedľa nábytku Madea v Šaštíne, Vás pozýva do svojej predajne, ktorá je otvorená v pracovných dňoch od 09.00 do 17.00 hod. a v sobotu od 08.00 do 12.00 hod. Využite 10% novoročnú zľavu na celý nákup do 16.januára 2021. Zľava sa nevzťahuje na už zľavnený tovar.

07.01.2021-štvrtok

Dátum: 7. 1. 2021

Riaditeľstvo MŠ Šaštín-Stráže oznamuje rodičom, že materská škola na ulici M.Nešpora v Šaštíne a elokované pracovisko na ulici Hviezdoslavovej v Strážach zostáva aj naďalej zatvorená. O znovuotvorení prevádzok vás budeme informovať na webovej stránke MŠ a v skupine na facebooku. V prípade otvorenia MŠ v pondelok 11.01.2021 treba nahlásiť počty nastupujúcich detí, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre, alebo ani jeden z rodičov nemôže pracovať z domu. Nástup je potrebné vopred nahlásiť vo štvrtok 07.01 a v piatok 08.01.2021 od 08.00 do 12.00 hod. na t.č.jednotlivých prevádzok: MŠ Šaštín 034/6592622, MŠ Stráže:034/6592351

Majiteľ vinotéky JZ vedľa nábytku Madea v Šaštíne, Vás pozýva do svojej predajne, ktorá je otvorená v pracovných dňoch od 09.00 do 17.00 hod. a v sobotu od 08.00 do 12.00 hod. Využite 10% novoročnú zľavu na celý nákup do 16.januára 2021. Zľava sa nevzťahuje na už zľavnený tovar.

05.01.2021-utorok

Dátum: 5. 1. 2021

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, že dňa 07.januára 2021 t.j. vo štvrtok sa bude konať vývoz komunálneho odpadu t.j. popolníc.

Na základe Uznesenia Vlády SR č.808 z 31.12.2020 o obmedzení pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 01.januára 2021 do 24.januára 2021 bude mestský úrad fungovať v nestránkovom režime(od 04.01.2021 do 24.01.2021 sa úrad uzatvára pre verejnosť). Odporúčame občanom vybavovanie prostredníctvom e-mailov a telefónov. Všetky potrebné kontakty nájdete tu:https://www.mestosastinstraze.sk/mestsky-urad/zamestnanci-msu/ Veríme, že po skončení zákazu vychádzania budeme môcť služby mesta plne sprístupniť. Za pochopenie ďakujeme.

Riaditeľstvo MŠ Šaštín-Stráže oznamuje rodičom, že materská škola na ulici M.Nešpora v Šaštíne a elokované pracovisko na ulici Hviezdoslavovej v Strážach zostáva aj naďalej zatvorená. O znovuotvorení prevádzok vás budeme informovať na webovej stránke MŠ a v skupine na facebooku.

Na základe Uznesenia Vlády SR č.808 z 31.12.2020 o obmedzení slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 01.januára 2021 do 24.januára 2021 mesto bolo nútené pristúpiť k zatvoreniu zberného miesta a mestskej knižnice.

04.01.2021-pondelok

Dátum: 4. 1. 2021

Na základe Uznesenia Vlády SR č.808 z 31.12.2020 o obmedzení pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 01.januára 2021 do 24.januára 2021 bude mestský úrad fungovať v nestránkovom režime(od 04.01.2021 do 24.01.2021 sa úrad uzatvára pre verejnosť). Odporúčame občanom vybavovanie prostredníctvom e-mailov a telefónov. Všetky potrebné kontakty nájdete tu:https://www.mestosastinstraze.sk/mestsky-urad/zamestnanci-msu/ Veríme, že po skončení zákazu vychádzania budeme môcť služby mesta plne sprístupniť. Za pochopenie ďakujeme.

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, že dňa 07.januára 2021 t.j. vo štvrtok sa bude konať vývoz komunálneho odpadu t.j. popolníc.

Na základe Uznesenia Vlády SR č.808 z 31.12.2020 o obmedzení slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 01.januára 2021 do 24.januára 2021 mesto bolo nútené pristúpiť k zatvoreniu zberného miesta a mestskej knižnice. Veríme, že po skončení zákazu vychádzania budeme môcť služby mesta plne sprístupniť.

21.12.2020-pondelok

Dátum: 21. 12. 2020

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, že v súlade s Uznesením Vlády SR č.804 z dňa 16.decembra 2020 v nadväznosti na zákaz vychádzania a s prihliadnutím na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu sa Mestský úrad od 21.decembra od 12.00 hod. do 29.decembra 2020 vrátane pre verejnosť zatvára.
CVČ Beťárik organizuje súťaž odbehni svoju desiatku-10 km. Registrácia online formuláro:www.mestosastinstraze.sk do 31.12.2020. Súťaží sa v kategórii juniorky 12-18,juniori 12-18, ženy, muži. Podmienky:odbehnúť 10km(trasu možno rozdeliť),záznam pomocou bežeckej aplikácie z mobilu, dáta, alebo screenshot obrazovky, fotku z behu treba zaslať na mail:sirkovacvcbetarik@gmail.com do 31.01.2021. Bl.info na www.mestosastinstraze.sk, FB-CVČ Beťárik, alebo t.č.0917 932 772.

CVČ Beťárik organizuje vianočnú tanečnú súťaž V Rytme tanca v kategórii I.deti do 6 rokov, II.deti od 7-10 rokov,III.rodinná tanečná choreografia. Podmienky: natočiť 30 sek.video s tanečnou choreografiou, zaslať video do 15.01.2021 na mail:e.buchtovacvc@gmail.com s údajmi(meno,priezvisko,adresa, e-mail, číslo tel.kategória),ľubovolný výber druhu tanca. V prípade 1.a2.kategórie iba jeden tanečník/čka.Bl.info na www.mestosastinstraze.sk FB-CVČ Beťárik, alebo na tč.0917 932 772.

18.12.2020-piatok

Dátum: 18. 12. 2020

Riaditeľstvo MŠ oznamuje, že od pondelka 21.decembra 2020 bude prevádzka materskej školy zatvorená. Aktuálne informácie nájdu rodičia na webovej stránke školy zatvorená. Aktuálne informácie nájdu rodičia na webovej stránke školy a na nástenkách v priestoroch detských šatní. Deti a celý kolektív materskej školy chce všetkým poďakovať za spoluprácu v naozaj ťažkom roku 2020 a zapriať krásne Vianoce v kruhu rodiny.

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, že dňa 21.decembra 2020 t.j. v pondelok sa bude konať vývoz komunálneho odpadu t.j. popolníc.Ďalší vývoz komunálneho odpadu bude 07.januára 2021.

Z dôvodu, že Vláda SR vyhlásila zákaz vychádzania od 19.decembra 2020 oznamujeme občanom, že zberné miesto mesta bude od 21.decembra 2020 do 10.januára 2021 zatvorené.

CVČ Beťárik organizuje súťaž odbehni svoju desiatku-10 km. Registrácia online formuláro:www.mestosastinstraze.sk do 31.12.2020. Súťaží sa v kategórii juniorky 12-18,juniori 12-18, ženy, muži. Podmienky:odbehnúť 10km(trasu možno rozdeliť),záznam pomocou bežeckej aplikácie z mobilu, dáta, alebo screenshot obrazovky, fotku z behu treba zaslať na mail:sirkovacvcbetarik@gmail.com do 31.01.2021. Bl.info na www.mestosastinstraze.sk, FB-CVČ Beťárik, alebo t.č.0917 932 772.

CVČ Beťárik organizuje vianočnú tanečnú súťaž V Rytme tanca v kategórii I.deti do 6 rokov, II.deti od 7-10 rokov,III.rodinná tanečná choreografia. Podmienky: natočiť 30 sek.video s tanečnou choreografiou, zaslať video do 15.01.2021 na mail:e.buchtovacvc@gmail.com s údajmi(meno,priezvisko,adresa, e-mail, číslo tel.kategória),ľubovolný výber druhu tanca. V prípade 1.a2.kategórie iba jeden tanečník/čka.Bl.info na www.mestosastinstraze.sk FB-CVČ Beťárik, alebo na tč.0917 932 772.

17.12.2020-štvrtok

Dátum: 17. 12. 2020

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, že dňa 21.decembra 2020 t.j. v pondelok sa bude konať vývoz komunálneho odpadu t.j. popolníc.Ďalší vývoz komunálneho odpadu bude 07.januára 2021.

Z dôvodu, že Vláda SR vyhlásila zákaz vychádzania od 19.decembra 2020 oznamujeme občanom, že zberné miesto mesta bude od 21.decembra 2020 do 10.januára 2021 zatvorené.

16.12.2020-streda

Dátum: 16. 12. 2020

Vážení občania,
vzhľadom na nepriaznivú epidemickú situáciu bude mestská knižnica do 6.1.2021 zatvorená.

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, že dňa 21.decembra 2020 t.j. v pondelok sa bude konať vývoz komunálneho odpadu t.j. popolníc.

15.12.2020-utorok

Dátum: 15. 12. 2020

Riaditeľstvo MŠ oznamuje rodičom, že z dôvodu prerušenia prevádzky školskej jedálne v základnej škole v Strážach bude od stredy 16.decembra 2020 zatvorená prevádzka elokovaného pracoviska MŠ na ulici Hviezdoslavovej v Strážach až do odvolania. Bl.info budú zverejnené na webovej stránke materskej školy.

Riaditeľstvo ZŠ 1-9 ročník oznamuje rodičom a žiakom, že od 16.decembra 2020 t.j. od zajtra sa budú aj žiaci v elokovanom pracovisku na ulici Hviezdoslavovej v Strážach vzdelávať dištančne. Priestory školy budú uzavreté.

Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s dopravnom ARRIVA Trnava spustil ďalšiu etapu projektu BUS na zavolanie, ktorý slúži na zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia z nízkou frekvenciou cestujúcich. V tejto etape je možné na zavolanie vyžiť dopravu z mesta Šaštín-Stráže cez Čáry do Kútov počas soboty a nedele. Spoje budú v daných časových polohách premávať iba na základe telefonickej objednávky. V cestovnom poriadku sú predmetné spoje označené symbolom telefónu.

Vážení občania,
vzhľadom na nepriaznivú epidemickú situáciu bude mestská knižnica do 6.1.2021 zatvorená

11.12.2020-piatok

Dátum: 11. 12. 2020

Mestský úrad oznamuje občanom, že dňa 14.decembra t.j. pondelok sa bude konať vývoz separovaného zberu t.j. papier a plasty. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred dom v pondelok ráno do 6 hodiny.

CVĆ Beťárik vyhlasuje súťaž o Najkreatívnejšiu ozdobu zo šišiek so zimnou tematikou. Súťaží sa v týchto kategóriách: -Materské školy
-žiaci od 06 do 10 rokov
-žiaci od 11 do 15 rokov
-dospelí
Každá práca musí byť označená menom a priezviskom autora, vekovou kategóriou, adresou školy a kontaktom autora pri kategórii dospelí. Termín odovzdania prác do 14.12.2020 v CVČ. Bl.info na t.č0917 932 772.

Vzhľadom k tomu, že sa epidemiologická situácia na Slovensku každým dňom zhoršuje sa vedenie mesta spolu s poslancami mestského zastupiteľstva dohodli, že sa plánované decembrové zasadnutie mestského zastupiteľstva neuskutoční. Najbližšie zasadnutie, ak to epidemiologická situácia dovolí je naplánované na január 2021. Termín zasadnutia bude včas zverejnený.

Pán Lancz oznamuje občanom, že zajtra bude predávať na mestskom trhovisku zemiaky a cibuľu na zimné uskladnenie kg po 0,45€, jablká v 5kg balení po 4€, mak, med,orechy, čalamádu, fazuľu a iné ovocie a zeleninu.

09.12.2020-streda

Dátum: 9. 12. 2020

Mestský úrad oznamuje občanom, že dňa 14.decembra t.j. pondelok sa bude konať vývoz separovaného zberu t.j. papier a plasty. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred dom v pondelok ráno do 6 hodiny.

CVĆ Beťárik vyhlasuje súťaž o Najkreatívnejšiu ozdobu zo šišiek so zimnou tematikou. Súťaží sa v týchto kategóriách: -Materské školy
-žiaci od 06 do 10 rokov
-žiaci od 11 do 15 rokov
-dospelí
Každá práca musí byť označená menom a priezviskom autora, vekovou kategóriou, adresou školy a kontaktom autora pri kategórii dospelí. Termín odovzdania prác do 14.12.2020 v CVČ. Bl.info na t.č0917 932 772.

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 11.decembra 2020 t.j. v piatok v čase od 08.00 do 09.30 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice: Bernolákov rad č.9,od č.d.285 po č.d.288, od č.d.352 po č.d.367,374,376
Hliníková č.375,378,379
M.R.Štefánika od č.d.100 po č.d.117,225,226,228,231,od č.d.233 po č.d.238, od č.d.241 po č.d.251,253,590/2

08.12.2020-utorok

Dátum: 8. 12. 2020

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 11.decembra 2020 t.j. v piatok v čase od 08.00 do 09.30 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice: Bernolákov rad č.9,od č.d.285 po č.d.288, od č.d.352 po č.d.367,374,376
Hliníková č.375,378,379
M.R.Štefánika od č.d.100 po č.d.117,225,226,228,231,od č.d.233 po č.d.238, od č.d.241 po č.d.251,253,590/2

Žiadame poctivého nálezcu, ktorý našiel dioptrické okuliare, aby ich odovzdal do novinového stánku na námestí.

07.12.2020

Dátum: 7. 12. 2020

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, že z technických príčin bude zberné miesto opäť otvorené až v stredu 09.decembra 2020. Ďakujeme za pochopenie.

04.12.2020-piatok

Dátum: 4. 12. 2020

MUDr. Ožvoldík a MUDr. Ožvoldíková oznamujú svojím pacientom, aby si lieky ktoré pravidelne užívajú dali predpísať do 18.decembra 2020, aby mali dostatok liekov počas vianočných sviatkov.

Firma Jánoš oznamuje občanom, že dňa 05.decembra t.j. v sobotu bude na námestí o 11.00 hodine vykupovať huby.

Mesto Šaštín-Stráže v spolupráci s Komisiu pre kultúru oznamuje všetkým deťom, že sa nestretneme ako po minulé roky so sv. Mikulášom na námestí, ale tento rok prejde sv. Mikuláš ulicami mesta na koči a to v nedeľu 6.
decembra 2020 v čase od 14:30 -17:00 h.
Trasa, ktorou sv. Mikuláš prejde je časťami ulíc: Kláštorné námestie
(bazilika)- Pri rybníku - Štúrova - Do Gazárky - Nádražná - M. Nešpora - Komenského - Zápotočná - Námestie slobody - Novoveská - Piesočná - Jána Hollého - Štúrova - Alej - Hviezdoslavova - M. R. Štefánika - Domky - Vŕšky - Bernolákov rad - J. Donovala - J. Bottu - Pri štadióne - Záhorácka - Hviezdoslavova - Kláštorné námestie.
Jazdu mestom spríjemní vianočná hudba z mestského rozhlasu. Pre deti je pripravená sladká odmena.
Žiadame všetkých obyvateľov, aby dodržiavali odstup a všetky protiepidemiologické opatrenia.
Tešíme sa na Vás.

z preventívnych dôvodov je dnes mestský úrad v Šaštíne-Strážach zatvorený.
Žiadame občanov, aby svoje požiadavky vybavovali predovšetkým e-mailom alebo pomocou elektronických formulárov, ktoré sú k dispozícii na oficiálnom webovom sídle mesta.
Kontakty nájdete na mestsky-urad/zamestnanci-msu/?character=A.
V prípade úmrtia volajte na tel. číslo 0904 167 015.
Režim fungovania mestského úradu po tomto termíne bude upresnený.

Z preventívnych dôvodov v súvislosti so šírením COVID-19 je zberné miesto dnes zatvorené.

Z preventívnych dôvodov v súvislosti so šírením COVID-19 je mestská knižnica dnes zatvorená.

Urbárske združenie Šaštín-pozemkové spoločenstvo oznamuje svojim členom, že výplatu nájomného bude vyplácať pán Mgr.Albín Hraboš a to v dňoch:07.12.2020,08.12.2020 a 09.12.2020 t.j. pondelok,utorok,streda v čase od 10.00 do 12.00 hodiny a od 13.00 do 18.00 hodiny. Treba dodržiavať 2 metrové odstupy, dezinfekciu rúk a každý musí mať rúško. Zároveň Urbárske združenie Šaštín-pozemkové spoločenstvo oznamuje, že predaj vianočných stromčekov tento rok nebude.

Obecný úrad Borský Sv.Jur oznamuje občanom,že dňa 06.decembra 2020 t.j. v nedeĺu o 13.25 hod.pôjde cez naše mesto smerom od Kútov Mikulášsky motorkársky sprievod.Vzhĺadom na protiepidemiologicke opatrenia nebudú nikde zastavovať. Pôjdu pomaly a každému zakývajú.

03.12.2020-štvrtok

Dátum: 3. 12. 2020

Vážení občania,

z preventívnych dôvodov bude mestský úrad v Šaštíne-Strážach v dňoch 3.12.2020 a 4.12.2020 zatvorený.
Žiadame občanov, aby svoje požiadavky vybavovali predovšetkým e-mailom alebo pomocou elektronických formulárov, ktoré sú k dispozícii na oficiálnom webovom sídle mesta.
Kontakty nájdete na mestsky-urad/zamestnanci-msu/?character=A.
V prípade úmrtia v dňoch 3.12.2020 – 4.12.2020 volajte na tel. číslo 0904 167 015.
Režim fungovania mestského úradu po tomto termíne bude v najbližších dňoch upresnený.

Z preventívnych dôvodov v súvislosti so šírením COVID-19 bude zberné miesto v dňoch 3.12. a 4.12. zatvorené.

Z preventívnych dôvodov v súvislosti so šírením COVID-19 bude mestská knižnica v dňoch 3.12. a 4.12. zatvorená.

Urbárske združenie Šaštín-pozemkové spoločenstvo oznamuje svojim členom, že výplatu nájomného bude vyplácať pán Mgr.Albín Hraboš a to v dňoch:07.12.2020,08.12.2020 a 09.12.2020 t.j. pondelok,utorok,streda v čase od 10.00 do 12.00 hodiny a od 13.00 do 18.00 hodiny. Treba dodržiavať 2 metrové odstupy, dezinfekciu rúk a každý musí mať rúško. Zároveň Urbárske združenie Šaštín-pozemkové spoločenstvo oznamuje, že predaj vianočných stromčekov tento rok nebude.

Jednota dôchodcov základná organizácia organizuje i v tomto roku akciu pre dôchodcov a to "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok".Táto akcia je celoslovenská, ale Jednota dôchodcov ju organizuje len pre klientov Zariadenia pre seniorov v našom meste. Do krabičky môzete dat mydlo, obrúsky, cukríky,čokoládu, keksy, čaj, rukavice, knihu, časopis. Potešme prosím tieto vianoce našich deduškov a babičky v zariadení pre seniorov, ktorí nečakajú od nikoho nič a vyčarujme tak úsmev na ich tvárach a darujme im kúsok zo svojho srdca. Krabičky je môzete priniest do klubu jednoty dôchodcov v bazilikone 03.decembra t.j.štvrtok od 13.00 hod.do 15.00 hod.


MUDr. Ožvoldík a MUDr. Ožvoldíková oznamujú svojím pacientom, aby si lieky ktoré pravidelne užívajú dali predpísať do 18.decembra 2020, aby mali dostatok liekov počas vianočných sviatkov.

Firma Jánoš oznamuje občanom, že dňa 05.decembra t.j. v sobotu bude na námestí o 11.00 hodine vykupovať huby.

Mesto Šaštín-Stráže v spolupráci s Komisiu pre kultúru oznamuje všetkým deťom, že sa nestretneme ako po minulé roky so sv. Mikulášom na námestí, ale tento rok prejde sv. Mikuláš ulicami mesta na koči a to v nedeľu 6.
decembra 2020 v čase od 14:30 -17:00 h.
Trasa, ktorou sv. Mikuláš prejde je časťami ulíc: Kláštorné námestie
(bazilika)- Pri rybníku - Štúrova - Do Gazárky - Nádražná - M. Nešpora - Komenského - Zápotočná - Námestie slobody - Novoveská - Piesočná - Jána Hollého - Štúrova - Alej - Hviezdoslavova - M. R. Štefánika - Domky - Vŕšky - Bernolákov rad - J. Donovala - J. Bottu - Pri štadióne - Záhorácka - Hviezdoslavova - Kláštorné námestie.
Jazdu mestom spríjemní vianočná hudba z mestského rozhlasu. Pre deti je pripravená sladká odmena.
Žiadame všetkých obyvateľov, aby dodržiavali odstup a všetky protiepidemiologické opatrenia.
Tešíme sa na Vás.

02.12.2020-streda

Dátum: 2. 12. 2020

Urbárske združenie Šaštín-pozemkové spoločenstvo oznamuje svojim členom, že výplatu nájomného bude vyplácať pán Mgr.Albín Hraboš a to v dňoch:07.12.2020,08.12.2020 a 09.12.2020 t.j. pondelok,utorok,streda v čase od 10.00 do 12.00 hodiny a od 13.00 do 18.00 hodiny. Treba dodržiavať 2 metrové odstupy, dezinfekciu rúk a každý musí mať rúško. Zároveň Urbárske združenie Šaštín-pozemkové spoločenstvo oznamuje, že predaj vianočných stromčekov tento rok nebude.

Jednota dôchodcov základná organizácia organizuje i v tomto roku akciu pre dôchodcov a to "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok".Táto akcia je celoslovenská, ale Jednota dôchodcov ju organizuje len pre klientov Zariadenia pre seniorov v našom meste. Do krabičky môzete dat mydlo, obrúsky, cukríky,čokoládu, keksy, čaj, rukavice, knihu, časopis. Potešme prosím tieto vianoce našich deduškov a babičky v zariadení pre seniorov, ktorí nečakajú od nikoho nič a vyčarujme tak úsmev na ich tvárach a darujme im kúsok zo svojho srdca. Krabičky je môzete priniest do klubu jednoty dôchodcov v bazilikone 03.decembra t.j.štvrtok od 13.00 hod.do 15.00 hod.

MUDr.Ožvoldík a MUDr.Ožvoldíková oznamujú svojím pacientom, aby si lieky ktoré pravidelne užívajú dali predpísať do 18.decembra 2020, aby mali dostatok liekov počas vianočných sviatkov.

Z dôvodu prevencie šírenia Koronavírusu Covid-19 bola verejná toaleta zatvorená. Za sprísnených opatrení proti šíreniu ochorenia Covid-19 bude od 03.decembra 2020 t.j. od štvrtka opäť verejná toaleta otvorená v bežnom prevádzkovom čase.

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, že z preventívnych dôvodov v súvislosti so šírením Covid-19 bude zberné miesto dňa 02.decembra 2020 t.j.dnes zatvorené.

01.12.2020-utorok

Dátum: 1. 12. 2020

Z preventívnych dôvodov je do 02.12.2020 t.j do stredy Mestský úrad Šaštín-Stráže zatvorený. Žiadame občanov, aby svoje požiadavky vybavovali predovšetkým e-mailom alebo pomocou elektronických formulárov, ktoré sú k dispozícii na oficiálnom webovom sídle mesta. Kontakty nájdete na mestsky-urad/zamestnanci-msu. V prípade úmrtia volajte na tč.0904167015.

Urbárske združenie Šaštín-pozemkové spoločenstvo oznamuje svojim členom, že výplatu nájomného bude vyplácať pán Mgr.Albín Hraboš a to v dňoch:07.12.2020,08.12.2020 a 09.12.2020 t.j. pondelok,utorok,streda v čase od 10.00 do 12.00 hodiny a od 13.00 do 18.00 hodiny. Treba dodržiavať 2 metrové odstupy, dezinfekciu rúk a každý musí mať rúško. Zároveň Urbárske združenie Šaštín-pozemkové spoločenstvo oznamuje, že predaj vianočných stromčekov tento rok nebude.

Jednota dôchodcov základná organizácia organizuje i v tomto roku akciu pre dôchodcov a to "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok".Táto akcia je celoslovenská, ale Jednota dôchodcov ju organizuje len pre klientov Zariadenia pre seniorov v našom meste. Do krabičky môzete dat mydlo, obrúsky, cukríky,čokoládu, keksy, čaj, rukavice, knihu, časopis. Potešme prosím tieto vianoce našich deduškov a babičky v zariadení pre seniorov, ktorí nečakajú od nikoho nič a vyčarujme tak úsmev na ich tvárach a darujme im kúsok zo svojho srdca. Krabičky je môzete priniest do klubu jednoty dôchodcov v bazilikone 03.decembra t.j.štvrtok od 13.00 hod.do 15.00 hod.

MUDr.Ožvoldík a MUDr.Ožvoldíková oznamujú svojím pacientom, aby si lieky ktoré pravidelne užívajú dali predpísať do 18.decembra 2020, aby mali dostatok liekov počas vianočných sviatkov.

Z dôvodu prevencie šírenia Koronavírusu Covid-19 bola verejná toaleta zatvorená. Za sprísnených opatrení proti šíreniu ochorenia Covid-19 bude od 03.decembra 2020 t.j. od štvrtka opäť verejná toaleta otvorená v bežnom prevádzkovom čase.

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, že z preventívnych dôvodov v súvislosti so šírením Covid-19 bude zberné miesto dňa 02.decembra 2020 t.j.zajtra zatvorené.

30.11.2020-pondelok

Dátum: 30. 11. 2020

Mesto Šaštín-Stráže na základe informácie od MUDr.Tejrala oznamuje občanom, že od 30.novembra 2020 t.j. od dnes bude MUDr.Tejral ordinovať na novej adrese ulica J.Hollého 646/17 Šaštín.

Z preventívnych dôvodov bude od 30.11.2020 do 02.12.2020 t.j. od pondelka do stredy Mestský úrad Šaštín-Stráže zatvorený. Žiadame občanov, aby svoje požiadavky vybavovali predovšetkým e-mailom alebo pomocou elektronických formulárov, ktoré sú k dispozícii na oficiálnom webovom sídle mesta. Kontakty nájdete na mestsky-urad/zamestnanci-msu. V prípade úmrtia v dňoch 30.11.2020-02.12.2020 volajte na tč.0904167015.

Urbárske združenie Šaštín-pozemkové spoločenstvo oznamuje svojim členom, že výplatu nájomného bude vyplácať pán Mgr.Albín Hraboš a to v dňoch:07.12.2020,08.12.2020 a 09.12.2020 t.j. pondelok,utorok,streda v čase od 10.00 do 12.00 hodiny a od 13.00 do 18.00 hodiny. Treba dodržiavať 2 metrové odstupy, dezinfekciu rúk a každý musí mať rúško. Zároveň Urbárske združenie Šaštín-pozemkové spoločenstvo oznamuje, že predaj vianočných stromčekov tento rok nebude.

Jednota dôchodcov základná organizácia organizuje i v tomto roku akciu pre dôchodcov a to "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok".Táto akcia je celoslovenská, ale Jednota dôchodcov ju organizuje len pre klientov Zariadenia pre seniorov v našom meste. Do krabičky môzete dat mydlo, obrúsky, cukríky,čokoládu, keksy, čaj, rukavice, knihu, časopis. Potešme prosím tieto vianoce našich deduškov a babičky v zariadení pre seniorov, ktorí nečakajú od nikoho nič a vyčarujme tak úsmev na ich tvárach a darujme im kúsok zo svojho srdca. Krabičky je môzete priniest do klubu jednoty dôchodcov v bazilikone 03.decembra t.j.štvrtok od 13.00 hod.do 15.00 hod.

5. a 6. december je dňom, kedy prichádza Sv. Mikuláš o obdarúva hlavne tých najmenších sladkosťou, drobnosťou, ktorá urobí deťom nemalú radosť.
Mesto Šaštín-Stráže v spolupráci s Centrom voľného času Beťárik a dobrovoľníkmi po prvý krát organizuje projekt určený rodinám, deťom nášho mesta. Svätý Mikuláš spolu so svojimi pomocníkmi príde na návštevu priamu ku vašim príbytkom 5. decembra. Ak by ste radi privítali Sv. Mikuláša aj u vás doma, je potrebné vyplniť formulár na stránke mesta, prípadne sa zaregistrovat osobne v CVC.
Bližšie informácie vám budú poskytnute na tel. čísle CVČ Beťárik 034/6592871.

6.decembra Svätý Mikuláš na koči bude prechádzať ulicami mesta ako náhrada za jeho príchod na Námestie slobody ako bolo tradičné po minulé roky. Bližšie informácie sa dozviete už čoskoro. Veríme, že v tomto náročnom období Sv. Mikuláš poteší nielen deti, ale aj nás všetkých a jeho dobrota a láskavosť, pomoc tým slabším budú pre nás motiváciou v nastávajúcom adventnom období.

Z dôvodu mimoriadnej situácie a prísnym epidemiologickým opatreniam, 5.decembra bude možné prijať Svätého Mikuláša len vo vonkajšom prostredí (pred domom, bytom) s dodržiavaním hygienických opatrení - rúško, dezinfekcia a dodržať max. počet osôb.

27.11.2020-piatok

Dátum: 27. 11. 2020

Pán Lancz oznamuje občanom, že zajtra bude predávať na mestskom trhovisku zemiaky a cibuľu na zimné uskladnenie kg po 0,45€, jablká v 5kg balení po 4€, mak, med,orechy, čalamádu, fazuľu a iné ovocie a zeleninu.

Rakúska tradičná čokoládovňa Hauswirth prichádza z ponukou cukroviniek ako napr.čokoládové banániky, rum-kokos guličky, jahody v čokoláde, slivky s rumom v čokoláde, slané a sušienky. Tovar ponúka za diskontné ceny. Čas predaja je sobota 28.novembra 2020 v čase od 07.00 do 12.00 hod.

25.11.2020-streda

Dátum: 25. 11. 2020

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, že dňa 25.novembra 2020 t.j.dnes o 16.30 hod. sa bude konať v KD v Šaštíne XIII.zasadnutie Mestského zastupiteľstva.

24.11.2020-utorok

Dátum: 24. 11. 2020

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, že dňa 25.novembra 2020 t.j.zajtra o 16.30 hod. sa bude konať v KD v Šaštíne XIII.zasadnutie Mestského zastupiteľstva.

20.11.2020-piatok

Dátum: 20. 11. 2020

Tatrachema, výrobné družstvo, závod Šaštín-Stráže prijme do pracovného pomeru údržbára elektrikára s praxou do dvojzmennej prevádzky. Nutné je osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Nástup je možný v priebehu mesiaca december. Bl.info na t.č.034/6592 645.

Pán Lancz oznamuje občanom, že zajtra bude predávať na mestskom trhovisku zemiaky a cibuľu na zimné uskladnenie kg po 0,45€, jablká v 5kg balení po 4€, mak, med,orechy, čalamádu, fazuľu a iné ovocie a zeleninu.

Rakúska tradičná čokoládovňa Hauswirth prichádza z ponukou cukroviniek ako napr.čokoládové banániky, rum-kokos guličky, jahody v čokoláde, slivky s rumom v čokoláde, slané a sušienky. Tovar ponúka za diskontné ceny. Čas predaja je sobota 21.novembra 2020 v čase od 07.00 do 12.00 hod.

19.11.2020-štvrtok

Dátum: 19. 11. 2020

Tatrachema, výrobné družstvo, závod Šaštín-Stráže prijme do pracovného pomeru údržbára elektrikára s praxou do dvojzmennej prevádzky. Nutné je osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Nástup je možný v priebehu mesiaca december. Bl.info na t.č.034/6592 645.

Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Sv.Ján príjme do pracovného pomeru hlavnú zdravotnú sestru, príp.praktickú sestru alebo zdravotníckeho asistenta. Bl.info na t.č.034/7747217,034/7770378 v čase od 08.00 do 15.00 hod.

16.11.2020-pondelok

Dátum: 16. 11. 2020

Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Sv.Ján príjme do pracovného pomeru hlavnú zdravotnú sestru, príp.praktickú sestru alebo zdravotníckeho asistenta. Bl.info na t.č.034/7747217,034/7770378 v čase od 08.00 do 15.00 hod.

Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 18.11.2020 t.j. v stredu v čase od 08.00 do 14.30 hod.bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
Hollého od č.d.655 po č.d.668, od č.d.671 po č.d.699, od č.d.819 po č.d.839,845,846,1370,1406
Na Pažiti č.d.1255/3, Novoveská č.d.842, Nám.Slobody 649, Zákostolie č.840,841,844,853

12.11.2020-štvrtok

Dátum: 12. 11. 2020

V súvislosti s blížiacimi sa najkrajšími sviatkami roka,
sa Mestský úrad obracia na občanov s prosbou o darovanie stromu, ktorý by bol vhodný ako vianočný stromček umiestnený na námestí. Prosíme občanov, ktorí majú na svojom pozemku strom vhodný na tento účel, prípadne je na Vašom pozemku prebytočný, oznámte túto skutočnosť na p. Fialovi na t.č.0917239071 . Po obhliadke bude strom na náklady mesta vypílený a odvezený. Ďakujeme za porozumenie

Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 18.11.2020 t.j. v stredu v čase od 08.00 do 14.30 hod.bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
Hollého od č.d.655 po č.d.668, od č.d.671 po č.d.699, od č.d.819 po č.d.839,845,846,1370,1406
Na Pažiti č.d.1255/3, Novoveská č.d.842, Nám.Slobody 649, Zákostolie č.840,841,844,853

Poľovnícke združenie Šaštín-Stráže upozorňuje občanov, že dňa 14.novembra t.j. v sobotu v čase od 08.00 do 15.00 hod. bude v poľovnom revíry Šaštín-Stráže v časti Šaštín v lokalitách Doliny, Cikoláš, Vanišovec, Pieskovňa prebiehať spoločná poľovačka na diviakov. Žiadame občanov, aby sa v uvedenom čase nezdržiavali v týchto lokalitách. Výbor PZ ďakuje za pochopenie.

10.11.2020-utorok

Dátum: 10. 11. 2020

V súvislosti s blížiacimi sa najkrajšími sviatkami roka,
sa Mestský úrad obracia na občanov s prosbou o darovanie stromu, ktorý by bol vhodný ako vianočný stromček umiestnený na námestí. Prosíme občanov, ktorí majú na svojom pozemku strom vhodný na tento účel, prípadne je na Vašom pozemku prebytočný, oznámte túto skutočnosť na p. Fialovi na t.č.0917239071 . Po obhliadke bude strom na náklady mesta vypílený a odvezený. Ďakujeme za porozumenie

Majiteľ novootvorenej Vinotéky J+Z Vás pozýva do svojej predajne, kde ponúka široký výber sudových, fľaškových vín od slovenských a moravských vinárov. V ponuke nájdete aj Medovinu, Včeľovinu, bezhistamínove vína a pochutiny ako sú oriešky, ručné robené čokolády, medové cukríky a lízanky, ovocné kože a veľa ďalších vecí. Predajňa sa nachádza na Námestí Slobody v uličke vedľa nábytku Madea.

Vláda SR Uznesením č.704 predĺžila zákaz vychádzania od 09.11 do 14.11.2020 s výnimkami, ktoré sú zadefinované v predmetnom uznesení. Ustanovené výnimky z vychádzania si občania môžu prečítať vo zverejnenom dokumente na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta.

Zobrazeno 1-30 z 56

Dátum a čas

Dnes je pondelok, 18.1.2021, 23:54:04

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 18. 1. 2021
slabé sneženie -3 °C -9 °C
utorok 19. 1. rain and snow 1/-2 °C
streda 20. 1. slabý dážď 2/0 °C
štvrtok 21. 1. oblačno 4/1 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina