Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Hlásenia mestského rozhlasu

Vysielanie v mestskom rozhlase:

Pre hlásenie v mestskom rozhlase je určený čas: 10,00 – 10,30 hod. a 15,00 – 15,30 hod.

(v mesiacoch  júl, august: 14,30 – 15,00 hod.).

Mimo určeného času sa môžu vyhlasovať iba mimoriadne správy (vývoz KO a poruchy).

Vyhlásenie jedného oznamuje je možné maximálne 5-krát.

Blahoželanie k jubileám a sviatkom sa nevyhlasuje (možno ich zverejniť v „Mestskom hlásniku“).

Správne poplatky:

- oznam (podnikateľ a právnická osoba) za jedno vyhlásenie 3,00 €
- oznam (fyzická osoba) za jedno vyhlásenie 2,00 €
- vyhlásenie smútočných oznamov, vyhlásenie školám a spoločenským organizáciám sa nespoplatňuje

vybavuje: Martina Trvalcová
e-mail: trvalcova@mestosastinstraze.sk
tel.: 034/6987413

Rozhlas

Zobrazeno 1-30 z 72

16.04.2021-piatok

Dátum: 16. 4. 2021

MVDR.Miča oznamuje občanom, že dňa 17.apríla 2021 t.j.v sobotu sa budú v našom meste očkovať psi a mačky proti besnote. Očkovanie bude prebiehať od 09.00 do 10.00 hod.v časti mesta Stráže na dvoch miestach a to vedľa starej hasičskej zbrojnice a pred štadiónom TJ Spartak Stráže.
Čítaj ďalej..

15.04.2021-štvrtok

Dátum: 15. 4. 2021

Mesto Šaštín-Stráže, oznamuje občanom, že dňa 19.apríla 2021 t.j. v pondelok sa bude konať vývoz separovaného zberu t.j. papier a plasty. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred dom v pondelok ráno do 6.00 hod.

čítaj ďalej

12.04.2021-pondelok

Dátum: 12. 4. 2021

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, že z technických príčin bude dnes prevádzka mestskej knižnice sprístupnená pre občanov do 11.00 hod.Od zajtra bude knižnica fungovať podľa už zverejnenej prevádzkovej doby.
čítaj ďalej

07.04.2021-streda

Dátum: 7. 4. 2021

Oznamujeme občanom, že sa našiel menší zväzok kľúčov. Občan, ktorý kľúče stratil si ich môže vyzdvihnúť na MsÚ.

Čítaj ďalej...

01.04.2021-štvrtok

Dátum: 1. 4. 2021

Súkromný pestovateľ z Galanty oznamuje občanom, že dňa 03.apríla t.j.v sobotu bude predávať na trhovisku zeleninové priesady,sadbové i konzumné zemiaky, cibuľu, jablká, mak,med, orechy,fazuľu a iné.
Čítaj ďalej.....

30.03.2021-utorok

Dátum: 30. 3. 2021

Vážení občania,
zajtra 31.03. 2021 končí možnosť elektronického samosčítania obyvateľov. Prosíme občanov, ktorí sa ešte nesčítali, aby tak urobili jednoducho cez webovú stránku www.scitanie.sk

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, že z technických príčin bude zberné miesto mesta čítaj ďalej..

29.03.2021-pondelok

Dátum: 29. 3. 2021

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici vyzýva na vykonávanie deratizácie(reguláciu živočíšnych škodcov) v termíne od 08.04.2021 do 17.05.2021.Fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby sú povinné vykonať deratizáciu v objektoch určených na podnikanie, čítaj ďalej..

24.03.2021-streda

Dátum: 24. 3. 2021

Spoločnosť Cromwellpost Moderná Pošta sa zaoberá distribúciou propagačných materiálov a adresných zásielok. Aktuálne hľadá v našom meste doručovateľov adresných zásielok do schránok domácností. Práca je vhodná pre dôchodcov,študentov,ženy na MD,popri zamestnaní.Bl.info na tč.0918701945 čítaj ďalej..

22.03.2021-utorok

Dátum: 23. 3. 2021

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia SR. Vyzývame občanov, aby sa zúčastnili Sčítania obyvateľov, ktoré práve prebieha. Sčítajte sa sami v pohodlí domova prostredníctvom svojho počítača, tabletu či mob.telefónu. Elektr.formulár je na www.scitanie.sk čítaj ďalej..

18.03.2021-štvrtok

Dátum: 18. 3. 2021

Na základe nariadenia RÚVZ SR riaditeľka MŠ oznamuje rodičom, že od 19.marca 2021 t.j.od zajtra až do 01.apríla 2021 vrátane zatvára elokované pracovisko na ul.Hviezdoslavovej v Stážach z dôvodu výskytu ochorenia Covid 19.Bl.informácie Vám budú poskytnuté na web.stránke MŠ a v skupine na Facebooku.

16.03.2021-utorok

Dátum: 16. 3. 2021

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia SR. Vyzývame občanov, aby sa zúčastnili Sčítania obyvateľov, ktoré práve prebieha. Sčítajte sa sami v pohodlí domova prostredníctvom svojho počítača, tabletu či mob.telefónu.Elektronický formulár nájdete na www.scitanie.sk

11.03.2021-štvrtok

Dátum: 11. 3. 2021

Mestský úrad oznamuje občanom, že dňa 15.marca t.j. pondelok sa bude konať vývoz separovaného zberu t.j. papier a plasty. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred dom v pondelok ráno do 6 hodiny.

09.03.2021-utorok

Dátum: 9. 3. 2021

Riaditeľstvo MŠ oznamuje, že elokované pracovisko v Strážach otvára prevádzku od 10.marca 2021 t.j. od zajtra v režime pre deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre a ktorí nemôžu pracovať z domu. Prosíme rodičov, aby nástup detí nahlásili dnes p.Hájkovej na email:poly0769@gmail.com

08.03.2021-pondelok

Dátum: 8. 3. 2021

MsÚ Šaštín-Stráže oznamuje občanom, že veľkoobjemové kontajnery budú z technických príčin umiestnené v našom meste až budúci týždeň t.j. od 15.do 19.marca 2021.

Riaditeľstvo MŠ oznamuje, že elokované pracovisko v Strážach otvára prevádzku MŠ od 10.marca 2021 v režime pre deti rodičov, ktorí pracu

02.03.2021-utorok

Dátum: 2. 3. 2021

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, že dnes je MsÚ a knižnica z dôvodu preventívnych opatrení ochorenia COVID-19 zatvorený.

Novelou zákona o sčítaní sa realizuje elektronické samosčítanie obyvateľov do 31.03.2021. Obyvateľ sa sčíta sám výlučne elektronicky. Sčítací formulár môžete vyplniť onlin

24.02.2021-streda

Dátum: 24. 2. 2021

Riaditeľka MŠ Šaštín-Stráže oznamuje rodičom, že zatvára elokované pracovisko na ulici Hviezdoslavovej v Strážach z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 a na základe RÚVZ SR od zajtra 25.februára 2021 do 09.marca 2021 vrátane.

23.02.2021-utorok

Dátum: 23. 2. 2021

Novelou zákona o sčítaní sa realizuje elektronické samosčítanie obyvateľov do 31.03.2021. Obyvateľ sa sčíta sám výlučne elektronicky. Sčítací formulár môžete vyplniť online na stránke www.scitanie.sk.

22.02.2021-pondelok

Dátum: 22. 2. 2021

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, že aj napriek nepriaznivej pandemickej situácii sa snaží sprístupniť služby mesta v čo najväčšej miere, čo epidemiologická situácia dovolí a preto od dnešného dňa sprístupňuje služby podateľne každý pracovný deň do 13.00 hod.

18.02.2021-štvrtok

Dátum: 18. 2. 2021

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, že testovanie občanov na prítomnosť ochorenia COVID-19 bude prebiehať v dňoch 20.a 21.februára 2021 t.j. v sobotu a v nedeľu. Pre všetkých záujemcov budú počas víkendu k dispozícii mestom zriadené odberné miesta. Záujemcovia môžu využiť rezervačný systém.

17.02.2021-streda

Dátum: 17. 2. 2021

Oznamujeme občanom, že na Štúrovej ulici v časti mesta Šaštín u pána Rišku vedľa potravín Non Stop sa našlo mláďa muflóna hnedej farby. Žiadame majiteľa, aby si prišiel preň na ulicu Štúrova 1111.

15.02.2021-pondelok

Dátum: 15. 2. 2021

Novelou zákona o sčítaní sa realizuje elektronické samosčítanie obyvateľov v dobe od 15.02.2021 do 31.03.2021.Občan bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov. Obyvateľ sa sčíta sám výlučne elektronicky. Sčítací formulár budete môcť vyplniť online na stránke http://www.scitanie.sk už od 15.02.2021. Prosíme obyvateľov, pomôžte sčítať sa svojim starším spoluobčanom, ak vás o to požiadajú. Ak sa nemôžete alebo neviete sčítať sami máte možnosť využiť službu asistovaného sčítania. V každom meste bude zriadené kontaktné miesto, kde vás so sčítaním pomôže stacionárny asistent. Asistované sčítanie bude prebiehať do 01.04.2021 do 31.10.2021. Povinnosť sčítať sa je zákonom uložená povinnosť, ktorej nesplnenie je sankcionovateľné. Asistované sčítanie znamená, že buď obyvateľ navštívi kontaktné miesto zriadené samosprávou, kde ho sčíta stacionárny asistent, alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho. Asistované sčítanie sa bude realizovať v termíne od 01.04. do 31.10.2021- o možnosti asistovaného sčítania v našom meste budeme občanov včas informovať. Počas elektronického samosčítania od 15.02 do 31.03.2021 bude k dispozícii infolinka na t.č.034/6987425, ktorá bude slúžiť ako informačná a metodická podpora obyvateľov. Pre informácie môže obyvatelia používať aj email scitanie@statistics.sk alebo kontaktný formulár na stránke www.scitanie.sk

Spoločnosť Ikea Idustry Malacky Flatline, obsadzuje pracovné pozície Operátor na baliacej linke a Operátor na strojnej linke. Základná nástupná mzda sa pohybuje od 785€ brutto, k tomu navyše prémie do výšky 10% a príplatky v zmysle zákona. Jedná sa o prácu v trojzmennej prevádzke a firma zabezpečuje autobusovú dopravu a príspevok na stravu. Medzi hlavné benefity patria zľavy v obchodoch, voľné vstupy na plaváreň,klzisko a kúpalisko v Malackách, týždeň dovolenky naviac a mnohé iné. V prípade záujmu je potrebné poslať životopis na adresu andrea.palusakova@inter.ikea.com alebo kristina.holla@inter.ikea.com prípadne zavolať na t.č.0910 833 321 alebo 0910 833 353.

11.02.2021-štvrtok

Dátum: 11. 2. 2021

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, že testovanie občanov na prítomnosť ochorenia COVID-19 bude prebiehať v dňoch 13.a 14.februára 2021 t.j. v sobotu a v nedeľu. Pre všetkých záujemcov budú počas víkendu k dispozícii mestom zriadené odberné miesta.Záujemcovia môžu využiť rezervačný systém.Deti do 10 rokov a občania nad 65 rokov sa nemusia testovania zúčastniť.Testovanie je prioritne určené pre občanov nášho mesta.
Odberné miesto č.1 Stráže s rezerváciou- má určené miesto na testovanie štadión TJ Spartak Stráže.
Odberné miesto č.2 Šaštín s rezerváciou – má určené miesto na testovanie KD Šaštín na Štúrovej ulici
Odberné miesto č.3 Šaštín bez rezervácie – má určené miesto na testovanie školský dvor ZŠ 1.-9. Ročník na Štúrovej ulici
Testovacie časy na odberných miestach sú nasledovné:
Sobota od 08.00 do 12.00 hod.
Od 12.45 do 17.30 hod.
Od 18.15 h do 19.45 hod.

Nedeľa: od 08.00 do 12.00 hod.
Od 12.45 do 17.45 hod.
Oznamujeme občanom, že na web stránke mesta www.mestosastinstraze.sk, je spustený rezervačný systém pre odberné miesto č.1 Stráže-TJ Spartak Stráže a odberné miesto č.2 Šaštín-KD na Štúrovej ulici, prostredníctvom ktorého sa môžu občania registrovať na konkrétny deň, sobotu alebo nedeľu, miesto a čas a vyplňte požadované údaje. Prosím preverte si či ste zadali správnu mailovú adresu pred stlačením tlačidla rezervovať. Upozorňujeme, že potvrdzujúci e-mail môže prísť o čosi neskôr, nie okamžite. Odberné miesto č.3-ZŠ na Štúrovej ulici bude fungovať bez nutnej rezervácie ako pri predchádzajúcich celoplošných testovaniach. Pripravuje sa aj web aplikácia, kde občania budú môcť sledovať orientačný počet ľudí v rade na odbernom mieste č.3 Šaštín – ZŠ Štúrova. Zároveň žiadame občanov, aby boli zhovievaví a prípadné nedostatky a výpadky systému tolerovali. Vedenie mesta a zamestnanci robia maximum pre to, aby testovanie v našom meste prebehlo čo najplynulejšie.

Mestský úrad oznamuje občanom, že dňa 15.februára t.j. v pondelok sa bude konať vývoz separovaného zberu t.j.papier a plasty. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred dom v pondelok ráno do 06.hodiny.

09.02.2021-utorok

Dátum: 9. 2. 2021

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, že od 08.februára 2021 t.j. dnes bude Zberné miesto Mesta opäť otvorené:pondelok, streda a piatok od 12.00 do 15.00 hod. Upozorňujeme, že vstup do areálu zberného miesta je povolený iba s preukázaním potvrdenia o testovaní s negatívnym výsledkom nie starším ako 7 dní.

Mesto Šštín-Stráže oznamuje občanom, že od utorka 09.februára 2021 bude Mestská knižnica opäť otvorená. Prijatými opatreniami platia nasledovné obmedzenia:
-výpožičné hodiny:pondelok-piatok:09.00 do 11.00 a od 12.00 do 15.00
-vstup do knižnice len registrovaným čitateľom a s preukazom
-vstup do knižnice je povolený max.3čitateľom
-knižnica poskytuje len výpožičné služby(vrátenie a vypožičanie kníh)ostatné služby nie sú prevádzkované(časopisy,noviny,čitáreň)
-maxim.počet vypožičaných kníh je 5
-vrátené kinhy budú umiestnené do karantény na 24h a až po karanténe bude možné ich znova požičať!
-povinnosť dodržiavať vzájomný odstup minim.2m
-vstup do priestorov knižnice je povolený iba s ochranným rúškom alebo iným prekrytím horných dýchacích ciest
-pred vstupom do knižnice je každý povinný použiť pripravený dezinfekčný prostriedok
-odporúčame obmedziť pobyt v knižnici na max.20 minút
-toalety nebudú sprístupnené pre verejnosť.
Upozorňujeme, že vstup do knižnice je povolený iba s potvrdením o testovaní s negatívnym výsledkom nie starším ako 7 dní.

Jednota dôchodcov Šaštín-Stráže oznamuje svojim členom, že v dňoch 08.,09.,a 10.februára 2021 t.j.pondelok,utorok,streda v čase od 12.00 do 13.00 hodiny si môžete v klube v Bazilikone zaplatiť členský príspevok na rok 2021 v sume 5€. Zároveň bude každému členovi odovzdaný respirátor FFP2.

Vzhľadom na uznesenie Vlády SR zo dňa 05.februára 2021 č.77/2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu bude MsÚ Šaštín-Stráže otvorený v nasledovnom režime:

Pondelok: 8:00h - 13:00h
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 8:00h - 13:00h
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 8:00h - 12:00h
Každý zamestnanec po 13:00h nastupuje na home office

Odporúčame občanom, aby svoje záležitosti vybavovali predovšetkým emailom prípadne telefonicky. Kontakty na zamestnancov sú zverejnené na web stránke mesta www.mestosastinstraze.sk/mestsky-urad/zamestnanci-msu.
Upozorňujeme občanov, že vstup do vestibulu MsÚ je povolený iba s potvrdením o testovaní s negatívnym výsledkom nie starším ako 7 dn

08.02.2021-pondelok

Dátum: 8. 2. 2021

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, že od 08.februára 2021 t.j. dnes bude Zberné miesto Mesta opäť otvorené:pondelok, streda a piatok od 12.00 do 15.00 hod. Upozorňujeme, že vstup do areálu zberného miesta je povolený iba s preukázaním potvrdenia o testovaní s negatívnym výsledkom nie starším ako 7 dní.

Mesto Šštín-Stráže oznamuje občanom, že od utorka 09.februára 2021 bude Mestská knižnica opäť otvorená. Prijatými opatreniami platia nasledovné obmedzenia:
-výpožičné hodiny:pondelok-piatok:09.00 do 11.00 a od 12.00 do 15.00
-vstup do knižnice len registrovaným čitateľom a s preukazom
-vstup do knižnice je povolený max.3čitateľom
-knižnica poskytuje len výpožičné služby(vrátenie a vypožičanie kníh)ostatné služby nie sú prevádzkované(časopisy,noviny,čitáreň)
-maxim.počet vypožičaných kníh je 5
-vrátené kinhy budú umiestnené do karantény na 24h a až po karanténe bude možné ich znova požičať!
-povinnosť dodržiavať vzájomný odstup minim.2m
-vstup do priestorov knižnice je povolený iba s ochranným rúškom alebo iným prekrytím horných dýchacích ciest
-pred vstupom do knižnice je každý povinný použiť pripravený dezinfekčný prostriedok
-odporúčame obmedziť pobyt v knižnici na max.20 minút
-toalety nebudú sprístupnené pre verejnosť.
Upozorňujeme, že vstup do knižnice je povolený iba s potvrdením o testovaní s negatívnym výsledkom nie starším ako 7 dní.


Jednota dôchodcov Šaštín-Stráže oznamuje svojim členom, že v dňoch 08.,09.,a 10.februára 2021 t.j.pondelok,utorok,streda v čase od 12.00 do 13.00 hodiny si môžete v klube v Bazilikone zaplatiť členský príspevok na rok 2021 v sume 5€. Zároveň bude každému členovi odovzdaný respirátor FFP2, ktorý venovala strana KDH.

Vzhľadom na uznesenie Vlády SR zo dňa 05.februára 2021 č.77/2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu bude MsÚ Šaštín-Stráže otvorený v nasledovnom režime:

Pondelok: 8:00h - 13:00h
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 8:00h - 13:00h
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 8:00h - 12:00h
Každý zamestnanec po 13:00h nastupuje na home office

Odporúčame občanom, aby svoje záležitosti vybavovali predovšetkým emailom prípadne telefonicky. Kontakty na zamestnancov sú zverejnené na web stránke mesta www.mestosastinstraze.sk/mestsky-urad/zamestnanci-msu.
Upozorňujeme občanov, že vstup do vestibulu MsÚ je povolený iba s potvrdením o testovaní s negatívnym výsledkom nie starším ako 7 dní.

04.02.2021-štvrtok

Dátum: 4. 2. 2021

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, že testovanie občanov na prítomnosť ochorenia COVID-19 bude prebiehať v dňoch 06.a 07.februára 2021 t.j. v sobotu a v nedeľu. Pre všetkých záujemcov budú počas víkendu k dispozícii mestom zriadené odberné miesta, ktorých fungovanie schválil Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave. Záujemcovia môžu využiť rezervačný systém, ktorý zabezpečil pre mestá a obce bezplatne ZMOS. Deti do 10 rokov a občania nad 65 rokov sa nemusia testovania zúčastniť.Testovanie je prioritne určené pre občanov nášho mesta.
Odberné miesto č.1 Stráže s rezerváciou- má určené miesto na testovanie štadión TJ Spartak Stráže.
Odberné miesto č.2 Šaštín s rezerváciou – má určené miesto na testovanie KD Šaštín na Štúrovej ulici
Odberné miesto č.3 Šaštín bez rezervácie – má určené miesto na testovanie školský dvor ZŠ 1.-9. Ročník na Štúrovej ulici
Testovacie časy na odberných miestach sú nasledovné:
Sobota od 08.00 do 12.00 hod.
Od 12.45 do 17.30 hod.
Od 18.15 h do 19.45 hod.

Nedeľa: od 08.00 do 12.00 hod.
Od 12.45 do 17.45 hod.
Oznamujeme občanom, že na web stránke mesta www.mestosastinstraze.sk, je spustený rezervačný systém pre odberné miesto č.1 Stráže-TJ Spartak Stráže a odberné miesto č.2 Šaštín-KD na Štúrovej ulici, prostredníctvom ktorého sa môžu občania registrovať na konkrétny deň, sobotu alebo nedeľu, miesto a čas a vyplňte požadované údaje. Prosím preverte si či ste zadali správnu mailovú adresu pred stlačením tlačidla rezervovať. Upozorňujeme, že potvrdzujúci e-mail môže prísť o čosi neskôr, nie okamžite. Odberné miesto č.3-ZŠ na Štúrovej ulici bude fungovať bez nutnej rezervácie ako pri predchádzajúcich celoplošných testovaniach. Pripravuje sa aj web aplikácia, kde občania budú môcť sledovať orientačný počet ľudí v rade na odbernom mieste č.3 Šaštín – ZŠ Štúrova. Zároveň žiadame občanov, aby boli zhovievaví a prípadné nedostatky a výpadky systému tolerovali. Vedenie mesta a zamestnanci robia maximum pre to, aby testovanie v našom meste prebehlo čo najplynulejšie.

Jednota dôchodcov Šaštín-Stráže oznamuje svojim členom, že v dňoch 08.,09.,a 10.februára 2021 t.j.pondelok,utorok,streda v čase od 12.00 do 13.00 hodiny si môžete v klube v Bazilikone zaplatiť členský príspevok na rok 2021 v sume 5€. Zároveň bude každému členovi odovzdaný respirátor FFP2, ktorý venoval europoslanec Ivan Štefanec s finančnou podporou KDH a do klubu ich priniesla p.Mgr.Kristína Pöstenyi-poslankyňa mesta.

Česká správa sociálního zabezpečení oznamuje dôchodcom, poberajúcim dôchodok z Českej republiky, že na Potvrdení o žití nemusí byť overený vlastnoručný podpis dôchodcu.Tlačivo treba vyplniť, podpísať a na miesto úradnej pečiatky treba napísať nasledovný text:Nedá sa overiť z dôvodu Covid-19, úrad je zatvorený. Tlačivo je potrebné zaslať poštou na Českú správu sociálního zabezpečení.

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, že mobilné odberové miesto, ktoré plánuj v našom meste otvoriť firma Váš lekár s.r.o.stále čaká na potvrdenie z ministerstva. Z tohto dôvodu zostáva MOM zatiaľ zatvorené. O termíne otvorenia MOM Vás budeme včas informovať.

03.02.2021-streda

Dátum: 3. 2. 2021

Česká správa sociálního zabezpečení oznamuje dôchodcom, poberajúcim dôchodok z Českej republiky, že na Potvrdení o žití nemusí byť overený vlastnoručný podpis dôchodcu.Tlačivo treba vyplniť, podpísať a na miesto úradnej pečiatky treba napísať nasledovný text:Nedá sa overiť z dôvodu Covid-19, úrad je zatvorený. Tlačivo je potrebné zaslať poštou na Českú správu sociálního zabezpečení.

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, že mobilné odberové miesto, ktoré plánuj v našom meste otvoriť firma Váš lekár s.r.o.stále čaká na potvrdenie z ministerstva. Z tohto dôvodu zostáva MOM zatiaľ zatvorené. O termíne otvorenia MOM Vás budeme včas informovať.

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, že pre zhoršenú epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením koronavírusu a na základe rozhodnutia Vlády SR o obmedzení slobody pohybu zákazom vychádzania Vám oznamujeme, že do 7. februára 2021 budú na mestskom úrade v Šaštíne-Strážach nestránkové dni. Podateľňa a overovacie služby budú prístupné v čase od 07.30 do 12.00 hod.
Odporúčame obyvateľom, aby nevyhnutné záležitosti, ktoré neznesú odklad vybavovali prostredníctvom e-mailov. Kontakty na zamestnancov nájdete tu: mestsky-urad/zamestnanci-msu/

V prípade úmrtia, prosíme, kontaktujte číslo 034/6987413 od 07.30 do 12.00 hod.

01.02.2021-pondelok

Dátum: 1. 2. 2021

Česká správa sociálního zabezpečení oznamuje dôchodcom, poberajúcim dôchodok z Českej republiky, že na Potvrdení o žití nemusí byť overený vlastnoručný podpis dôchodcu.Tlačivo treba vyplniť, podpísať a na miesto úradnej pečiatky treba napísať nasledovný text:Nedá sa overiť z dôvodu Covid-19, úrad je zatvorený. Tlačivo je potrebné zaslať poštou na Českú správu sociálního zabezpečení.

28.01.2021-štvrtok

Dátum: 28. 1. 2021

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, že 2.kolo na skríningové testovanie občanov na prítomnosť ochorenia COVID-19 bude prebiehať v dňoch 30.a 31.januára 2021 t.j. v sobotu a v nedeľu. Pre všetkých záujemcov budú počas víkendu k dispozícii mestom zriadené odberné miesta, ktorých fungovanie schválil Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave. Záujemcovia môžu využiť rezervačný systém, ktorý zabezpečil pre mestá a obce bezplatne ZMOS. Deti do 15 rokov a občania nad 65 rokov sa nemusia testovania zúčastniť.
Odberné miesto č.1 Stráže s rezerváciou- má určené miesto na testovanie štadión TJ Spartak Stráže.
Odberné miesto č.2 Šaštín s rezerváciou – má určené miesto na testovanie KD Šaštín na Štúrovej ulici
Odberné miesto č.3 Šaštín bez rezervácie – má určené miesto na testovanie školský dvor ZŠ 1.-9. Ročník na Štúrovej ulici
Testovacie časy na odberných miestach sú nasledovné:
Sobota od 08.00 do 12.00 hod.
Od 12.45 do 17.30 hod.
Od 18.15 h do 19.45 hod.

Nedeľa: od 08.00 do 12.00 hod.
Od 12.45 do 17.45 hod.
Oznamujeme občanom, že na web stránke mesta www.mestosastinstraze.sk, je spustený rezervačný systém pre odberné miesto č.1 Stráže-TJ Spartak Stráže a odberné miesto č.2 Šaštín-KD na Štúrovej ulici, prostredníctvom ktorého sa môžu občania registrovať na konkrétny deň, sobotu alebo nedeľu, miesto a čas a vyplňte požadované údaje. Prosím preverte si či ste zadali správnu mailovú adresu pred stlačením tlačidla rezervovať. Upozorňujeme, že potvrdzujúci e-mail môže prísť o čosi neskôr, nie okamžite. Odberné miesto č.3-ZŠ na Štúrovej ulici bude fungovať bez nutnej rezervácie ako pri predchádzajúcich celoplošných testovaniach. Pripravuje sa aj web aplikácia, kde občania budú môcť sledovať orientačný počet ľudí v rade, a to predovšetkým na odbernom mieste č.3 Šaštín – ZŠ Štúrova. Zároveň žiadame občanov, aby boli zhovievaví a prípadné nedostatky a výpadky systému tolerovali. Vedenie mesta a zamestnanci robia maximum pre to, aby testovanie v našom meste prebehlo čo najplynulejšie.


Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom,že do 31.januára 2021 majú povinnosť všetci tí, u ktorých nastala v minulom roku zmena týkajúca sa danie z nehnuteľnosti, podať daňové priznanie. Na základe momentálnej pandemickej situácie COVID-19 a pri nariadenom zákaze vychádzania uznesením vlády SR môžu občania poslať vyplnené a podpísané daňové priznanie poštou, alebo ho po skončení zákazu vychádzania doručiť osobne na mestský úrad.
Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti za rok 2020 podávajú všetci tí, u ktorých v minulom roku nastala zmena týkajúca sa dane z nehnuteľnosti-napr.predali,kúpili,darovali,či zdedili byt,dom, pozemok, prípadne iné nehnuteľnosť, alebo im bolo vydané stavebné či kolaudačné rozhodnutie.
V prípade, že je občan vlastníkom preukazu ZŤP alebo ZŤP/S a nemá ho u správcu dane zaevidovaný, je potrebné aj takúto zmenu nahlásiť správcovi dane a to vtedy, ak požaduje zníženie dane na byt, alebo RD. Občania si môžu tlačivo s poučením o vyplnení daňového priznania stiahnuť na web stránke mesta:https://wwww.mestosastinstraze.sk/mestsky-urad/informacie/ako-vybavit/dane-a-poplatky/dan-z-nehnutelnosti/
Bl.informácie k daňovým priznaniam Vám poskytne Veronika Kečkéšová e-mail:veronika.keckesova@mestosastinstraze.sk tel:034/6987416 v čase od 07.30 do 12.00 hod.

Vážení občania,
Dávame Vám do pozornosti, že elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky sa uskutoční v plánovanom termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021. Sčítanie obyvateľov bude plne elektronické a absolútne bezpečné. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdete na www.scitanie.sk. Prosíme obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym (najmä seniorom, ale aj iným osobám, ktoré sa nedokážu sčítať sami ), ak ich o to požiadajú.
Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.
Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou svojich blízkych, môže využiť asistované sčítanie. To znamená, že buď obyvateľ navštívi kontaktné miesto zriadené mestom, kde ho sčíta stacionárny asistent alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho.
Vzhľadom na pandemickú situáciu, na základe rozhodnutia vlády, sa posúva termín asistovaného sčítania, To znamená, že táto služba bude prístupná až od 1.4.2021 a potrvá najneskôr do 31.10.2021.
O podrobnostiach asistovaného sčítania vás budeme včas informovať.

26.01.2021-utorok

Dátum: 26. 1. 2021

Vážení občania,
Dávame Vám do pozornosti, že elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky sa uskutoční v plánovanom termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021. Sčítanie obyvateľov bude plne elektronické a absolútne bezpečné. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdete na www.scitanie.sk. Prosíme obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym (najmä seniorom, ale aj iným osobám, ktoré sa nedokážu sčítať sami ), ak ich o to požiadajú.
Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.
Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou svojich blízkych, môže využiť asistované sčítanie. To znamená, že buď obyvateľ navštívi kontaktné miesto zriadené mestom, kde ho sčíta stacionárny asistent alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho.
Vzhľadom na pandemickú situáciu, na základe rozhodnutia vlády, sa posúva termín asistovaného sčítania, To znamená, že táto služba bude prístupná až od 1.4.2021 a potrvá najneskôr do 31.10.2021.
O podrobnostiach asistovaného sčítania vás budeme včas informovať.

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom,že do 31.januára 2021 majú povinnosť všetci tí, u ktorých nastala v minulom roku zmena týkajúca sa danie z nehnuteľnosti, podať daňové priznanie. Na základe momentálnej pandemickej situácie COVID-19 a pri nariadenom zákaze vychádzania uznesením vlády SR môžu občania poslať vyplnené a podpísané daňové priznanie poštou, alebo ho po skončení zákazu vychádzania doručiť osobne na mestský úrad.
Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti za rok 2020 podávajú všetci tí, u ktorých v minulom roku nastala zmena týkajúca sa dane z nehnuteľnosti-napr.predali,kúpili,darovali,či zdedili byt,dom, pozemok, prípadne iné nehnuteľnosť, alebo im bolo vydané stavebné či kolaudačné rozhodnutie.
V prípade, že je občan vlastníkom preukazu ZŤP alebo ZŤP/S a nemá ho u správcu dane zaevidovaný, je potrebné aj takúto zmenu nahlásiť správcovi dane a to vtedy, ak požaduje zníženie dane na byt, alebo RD. Občania si môžu tlačivo s poučením o vyplnení daňového priznania stiahnuť na web stránke mesta:https://wwww.mestosastinstraze.sk/mestsky-urad/informacie/ako-vybavit/dane-a-poplatky/dan-z-nehnutelnosti/
Bl.informácie k daňovým priznaniam Vám poskytne Veronika Kečkéšová e-mail:veronika.keckesova@mestosastinstraze.sk tel:034/6987416 v čase od 07.30 do 12.00 hod.

25.01.2021-pondelok

Dátum: 25. 1. 2021

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí sa z akéhokoľvek dôvodu nemohli zúčastniť celoplošného skríningového testovania na ochorenie Covid-19, ktoré sa v našom meste konalo tento víkend a mali by o skríningové testovanie záujem môžu využiť mestom zriadené odberové miesto ešte dnes v KD v Šaštíne od 13.00 do 15.00 hod.

Vážení občania,
Dávame Vám do pozornosti, že elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky sa uskutoční v plánovanom termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021. Sčítanie obyvateľov bude plne elektronické a absolútne bezpečné. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdete na www.scitanie.sk. Prosíme obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym (najmä seniorom, ale aj iným osobám, ktoré sa nedokážu sčítať sami ), ak ich o to požiadajú.
Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.
Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou svojich blízkych, môže využiť asistované sčítanie. To znamená, že buď obyvateľ navštívi kontaktné miesto zriadené mestom, kde ho sčíta stacionárny asistent alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho.
Vzhľadom na pandemickú situáciu, na základe rozhodnutia vlády, sa posúva termín asistovaného sčítania, To znamená, že táto služba bude prístupná až od 1.4.2021 a potrvá najneskôr do 31.10.2021.
O podrobnostiach asistovaného sčítania vás budeme včas informovať.

Zobrazeno 1-30 z 72

Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 18.4.2021, 1:42:43

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Aktuálne počasie

dnes, sobota 17. 4. 2021
zamračené 8 °C 4 °C
nedeľa 18. 4. zamračené 11/5 °C
pondelok 19. 4. slabý dážď 8/5 °C
utorok 20. 4. slabý dážď 14/6 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina