Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Hlásenia mestského rozhlasu

Vysielanie v mestskom rozhlase:

Pre hlásenie v mestskom rozhlase je určený čas: 10,00 – 10,30 hod. a 15,00 – 15,30 hod.

(v mesiacoch  júl, august: 14,30 – 15,00 hod.).

Mimo určeného času sa môžu vyhlasovať iba mimoriadne správy (vývoz KO a poruchy).

Vyhlásenie jedného oznamuje je možné maximálne 5-krát.

Blahoželanie k jubileám a sviatkom sa nevyhlasuje (možno ich zverejniť v „Mestskom hlásniku“).

Správne poplatky:

- oznam (podnikateľ a právnická osoba) za jedno vyhlásenie 3,00 €
- oznam (fyzická osoba) za jedno vyhlásenie 2,00 €
- vyhlásenie smútočných oznamov, vyhlásenie školám a spoločenským organizáciám sa nespoplatňuje

vybavuje: Martina Trvalcová
e-mail: trvalcova@mestosastinstraze.sk
tel.: 034/6987413

Rozhlas

20.09.2019-piatok

Dátum: 20. 9. 2019

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 24.09.2019 v čase od 08.15 do 11.00 hod. bez dodávky elektriny Kláštorné námestie č.1311,1313,1314,1314/TS.

Slovenský zväz telesne postihnutých oznamuje účastníkom zájazdu do Bratislavy na operu Nabuko, že odchod autobusu bude dnes o 15.00 hod. v námestia zo zástavkami ako obvykle.

19.09.2019-štvrtok

Dátum: 19. 9. 2019

Slovenský zväz telesne postihnutých oznamuje účastníkom zájazdu do Bratislavy na operu Nabuko, že odchod autobusu bude dňa 20.septembra 2019 t.j.zajtra o 15.00 hod. z námestia zo zástavkami ako obvykle.

18.09.2019-streda

Dátum: 18. 9. 2019

Jednota dôchodcov Šaštín-Stráže pozýva všetkých svojich členov dňa 20.septembra t.j. v piatok na táborák, ktorý sa bude konať o 16.00 hod. v RO Gazárka. Poplatok je 1€. Na privítanie bude pre každého pripravené prekvapenie. V prípade nepriaznivého počasia/dážď/táborák nebude.

17.09.2019-utorok

Dátum: 17. 9. 2019

Zelená Dolina, s.r.o. Ružomberok poverená spoloč.Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Bratislava, si Vás dovoľuje osloviť podľa zákona č.251/2012 Z.z. o energetike s výzvou na odstránenie resp.okliesnenie stromov, drevín resp.iných porastov, ktoré sa nachádzajú na vašich pozemkoch a ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení. Jedná sa o údržbu vzdušného vedenia, podperných bodov, transformátorových staníc, domových prípojok a príslušenstva NN vedenia. V prípade ak stromy, dreviny resp.iné porasty nebudú do termínu začatia prác odstránené resp.okliesnené vlastníkmi má Zelená Dolina právo na dobu nevyhnutnú na odstránenie týchto stromov alebo iných porastov vstúpiť na Vaše pozemky. Odstránenie/okliesnenie týchto porastov hláste priamo na adrese Západoslovenská distribučná ,a.s. Termín začatia prác je naplánovaný podľa potreby Západoslovenskej distribučnej, a.s.

16.09.2019-pondelok

Dátum: 16. 9. 2019

Jednota dôchodcov oznamuje svojim členom, že dňa 17.septembra t.j. zajtra prijal pozvanie a príde do klubu v bazilikone popredný slovenský mykológ, spisovateľ, publicista a autor hubarských príručiek PhDr.Ladislav Hagara, PhD.

Žiadame poctivého nálezcu, ktorý našiel čiernu peňaženku s dokladmi, aby ju odovzdal na MsÚ, alebo na t.č.0951 203295.

13.09.-piatok

Dátum: 13. 9. 2019

Trnavský samosprávny kraj oznamuje občanom, že od 16.09 do 30.09.2019 bude možné zasielať požiadavky a pripomienky občanov na úpravu súčasne platných cestovných poriadkov. Platné cestovné poriadky sú zverejnené na internetových stránkach dopravcov zabezpečujúcich služby vo verejnom záujme. Vaše požiadavky zasielajte do 30.09.2019 e-mailom, alebo písomne dopravcovi, ktorý zabezpečuje svojimi linkami dopravnú obslužnosť a na vedomie TTSK, odboru dopravnej politiky. Na požiadavky doručené po stanovenom termíne nebude prihliadnuté, nakoľko TTSK musí doručené pripomienky a požiadavky prerokovať s dopravcom.

12.09.2019-štvrtok

Dátum: 12. 9. 2019

Mestský úrad oznamuje občanom, že dňa 13.septembra t.j. v piatok sa bude konať vývoz separovaného zberu t.j. papier a plasty. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred dom v piatok ráno do 06.hodiny.

TJ Spartak Stráže oznamuje svojím priaznivcom, že dňa 15.septembra t.j. v nedeľu o 10.00 hod. zohrá A mužstvo majstrovský futbalový zápas proti TJ Lakšárska Nová Ves.

11.09.2019-streda

Dátum: 11. 9. 2019

Mestský úrad oznamuje občanom, že dňa 13.septembra t.j. v piatok sa bude konať vývoz separovaného zberu t.j. papier a plasty. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred dom v piatok ráno do 06.hodiny.

Majiteľka stánku Monarch Vás pozýva na nákup dnes dovezeného burčiaku v cene 2,50€ za liter. Ďalej oznamuje, že má od dnes na predaj syrové výrobky:bryndzu a syr z ovčieho mlieka, korbáčiky, maslo a iné výrobky. Otvorené je pondelok až piatok od 08.00 do 12.00 a od 13.30 do 17.00 hod. Majiteľka sa teší na Vašu návštevu.

10.09.2019-utorok

Dátum: 10. 9. 2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici oznamuje občanom, že odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Senica dňom 09.septembra 2019 od 08.00 hodiny.

09.09.2019-pondelok

Dátum: 9. 9. 2019

ZUŠ Šaštín-Stráže, pozýva žiakov ZŠ, prihlásiť sa do divadelného odboru. Záujemcovia sa môžu hlásiť na vedení ZUŠ, alebo na t.č.0917461582.

Majiteľka stánku Monarch-predajňa sudového vína na ulici Alej Vás pozýva na nákup dnes dovezeného burčiaku. V ponuke je biely a ružový burčiak v cene 2,50€ za liter.

06.09.2019-piatok

Dátum: 6. 9. 2019

Pozor zmena!
Primátor mesta oznamuje občanom zmenu termínu zasadnutia mestského zastupiteľstva v Šaštíne - Strážach. Na základe žiadosti jednej tretiny poslancov MsZ v Šaštíne-Strážach p.Cyrila Filípka, p.Miroslava Noska, p.Dagmar Fodorovej, Ing.Bc.Michala Kvačkaja oznamuje, že sa V.zasadnutie MsZ v Šaštíne-Strážach uskutoční v súlade s ustanovením § 12 ods.3 prvej vety zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dňa 09.septembra 2019 t.j. v pondelok o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ v Šaštíne - Strážach s jediným bodom programu:Odvolanie Ing. Antona Mošaťa z pozície hlavného kontrolóra Mesta Šaštín-Stráže.

05.09.2019-štvrtok

Dátum: 5. 9. 2019

Primátor mesta  na základe žiadosti jednej tretiny poslancov MsZ v Šaštíne-Strážach, menovite p.Cyrila Filípka, p.Miroslava Noska, p.Dagmar Fodorovej, Ing.Bc.Michala Kvačkaja oznamuje , že sa V.zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne - Strážach uskutoční v súlade s ustanovením § 12 ods.3 prvej vety zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dňa 06.septembra 2019, t.j. v piatok o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Šaštíne - Strážach s jediným bodom programu: Odvolanie Ing. Antona Mošaťa z pozície hlavného kontrolóra Mesta Šaštín-Stráže.

04.09.2019-streda

Dátum: 4. 9. 2019

Baliarne Maxin, s.r.o. so sídlom v Kútoch prijmú do pracovného pomeru pracovníčku do výroby. Plat 630€. 
Baliarne Maxin, s.r.o. so sídlom v Kútoch prijmú do pracovného pomeru obchodného zástupcu s vod.preukazom skupiny B. Ide o zabehnutú ochodnú pozíciu s platom 800€. Bl.info Vám budú poskytnuté priamo vo firme, alebo na t.č.034/6597 894.

03.09.2019-utorok

Dátum: 3. 9. 2019

Západoslovenská energetika oznamuje občanom,že v dňoch 03.04.septembra t.j. dnes i zajtra budú prebiehať v časti mesta Šaštín odpočty elektromerov všetkých dodávateľov elektrickej energie. Žiadame občanov, aby stav elektromeru umiestnili na viditeľné miesto.
Poliklinika Senica oznamuje občanom, že s účinnosťou od 01.09.2019 ruší prevádzku telefónnej ústredne. Kontakty na lekárov sú zverejnené na webovej stránke www.poliklinikase.sk

Dátum a čas

Dnes je piatok, 20.9.2019, 18:46:10

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide