Menu
Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Oznamy

Zobrazené 1-30 z 624

Skrátené úradné hodiny na MsÚ a v Mestskej knižnici Šaštín-Stráže dňa 12. júla 2024

Dátum: 12. 7. 2024

MsÚ do 13.00 hod.
mestská knižnica do 15.00 hod.

Skrátené úradné hodiny na MsÚ a v Mestskej knižnici Šaštín-Stráže dňa 11. júla 2024

Dátum: 11. 7. 2024

do 14.00 hod.

Skrátené úradné hodiny na MsÚ a v Mestskej knižnici Šaštín-Stráže dňa 10. júla 2024

Dátum: 10. 7. 2024

do 14.00 hod.

Mesto vlani hospodárilo s prebytkom vo výške takmer 185 000 eur

Dátum: 4. 7. 2024

Rozpočet mesta Šaštín-Stráže spolu s rozdielom medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami dosiahol vlani prebytok 184 732,57 eura.

Parkovací systém na Námestí Slobody

Dátum: 2. 7. 2024

bude sprevádzkovaný od 1. augusta 2024

Pozvánka

Dátum: 21. 6. 2024

XII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, ktoré sa uskutoční dňa 26. júna 2024, t. j. v stredu o 17,30 hod., v zasadačke Mestského úradu v Šaštíne-Strážach.

Predaj rybárskych lístkov – oznam

Dátum: 13. 6. 2024

Občania si môžu zakúpiť rybársky lístok na MsÚ Šaštín-Stráže

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách

Dátum: 30. 5. 2024

KD Šaštín 871 499,- EUR

Rozšírenie kapacity existujúcich priestorov MŠ a jej rekonštrukcia

Dátum: 29. 5. 2024

ďalší úspech pre naše mesto a jeho obyvateľov

Postrek proti komárom v RO Gazárka

Dátum: 28. 5. 2024

vo štvrtok 30. mája 2024 od 21.00 hod.

Poďakovanie

Dátum: 24. 5. 2024

Riaditeľstvo ZŠ na ul. Štúrova 1115, Šaštín-Stráže ďakuje pánovi primátorovi - Ing. Radovanovi Prstekovi a mestu Šaštín-Stráže za realizáciu chodníka...

Poďakovanie

Dátum: 24. 5. 2024

Riaditeľstvo ZŠ na ul. Štúrova 1115, Šaštín-Stráže ďakuje pánovi primátorovi - Ing. Radovanovi Prstekovi a mestu Šaštín-Stráže za zhotovenie ihriska...

Oznam majiteľov bývalého objektu Trikota

Dátum: 20. 5. 2024

Chceme upozorniť občanov, aby nevstupovali do areálu bez súhlasu majiteľa.

Poďakovanie mestu

Dátum: 10. 5. 2024

Za spoluúčasť pri vykonávaní odvodňovacích prác na teréne pred bazilikou...

Cintorín v časti mesta Šaštín bude zatvorený

Dátum: 7. 5. 2024

Cintorín bude zatvorený 9. mája 2024 v čase od 7.00 do 14.00 hod.

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

Dátum: 7. 5. 2024

o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam.
Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na predaj nehnuteľností v katastrálnom území Šaštín, na LV 3894, RD s.č. 569, garáž, hospodárska budova.

Pozvánka

Dátum: 25. 4. 2024

XI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, ktoré sa uskutoční dňa 30. apríla 2024, t. j. v utorok o 16,30 hod., v zasadačke Mestského úradu v Šaštíne-Strážach.

Primátor informuje

Dátum: 24. 4. 2024

Považujem za potrebné, vyjadriť sa aj ako primátor k problému zámeny respektíve kúpy a predaja pozemkov, ktoré mestskému zastupiteľstvu navrhla firma Sušila spol. s.r.o. a zaujať stanovisko.

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. - oznam

Dátum: 19. 4. 2024

Náhradná autobusová doprava Šaštín-Stráže - Šajdíkove Humence od 27.04.2024 do 03.05.2024

Deň narcisov 18. apríla 2024

Dátum: 17. 4. 2024

Liga proti rakovine -
od 14.4. do 21.4.2024 môžete prispieť aj zaslaním ľubovoľnej SMS na 848 alebo na účet SK09 0900 0000 0054 5454 5454

MOaPS - Miestna občianska a preventívna služba v Šaštíne-Strážach

Dátum: 15. 4. 2024

Od 1.4.2024 začala svoju činnosť v našom meste MOPS

Pozvánka

Dátum: 15. 4. 2024

výbor Urbarialistickej spoločnosti Stráže nad Myjavou pozýva vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z. na zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 5.5.2024 o 13,00 hod

Pozvánka

Dátum: 11. 4. 2024

X. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, ktoré sa uskutoční dňa 15. apríla 2024, t. j. v pondelok o 16,30 hod., v zasadačke Mestského úradu v Šaštíne-Strážach.

Mestská hliadka vyzýva občanov k opatrnosti a obozretnosti

Dátum: 9. 4. 2024

Mestská hliadka zaregistrovala v našom meste pohyb motorového vozidla s cudzou poznávacou značkou, ktorého posádka ponúka rôznu podomovú pomoc za neprimerane vysokú cenu.

Tuhý komunálny odpad - (TKO)

Dátum: 25. 3. 2024

Označovanie zberných nádob

Farská charita Šaštín-Stráže

Dátum: 12. 3. 2024

organizuje zbierku na nové oplotenie Kalvárie v časti mesta Šaštín

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. - oznam

Dátum: 11. 3. 2024

Zmena trasy náhradnej autobusovej dopravy Kúty - Šaštín-Stráže od 17.03.2024 do 22.03.2024


Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. - oznam

Dátum: 27. 2. 2024

Zmena trasy náhradnej autobusovej dopravy Kúty – Šaštín-Stráže od 27.02.2024 do 06.03.2024

Uzávierka cesty III/1140 a III/142

Dátum: 23. 2. 2024

Uzávierky oboch železničných priecestí v období od 27.2. 2024 do 31.3.2024

Pozvánka

Dátum: 23. 2. 2024

IX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, ktoré sa uskutoční dňa 28. februára 2024, t. j. v stredu o 16,30 hod., v zasadačke Mestského úradu v Šaštíne-Strážach.

Zobrazené 1-30 z 624

Dátum a čas

Dnes je streda, 17.7.2024, 20:49:44

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide