Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Zo života mesta

Stali sme sa LAUREÁTOM VÝROČNEJ CENY v kategórii R E Š T A U R O V A N I E

S potešením si Vám dovoľujeme oznámiť, že na základe nominácie a následného rozhodnutia členov redakčnej rady revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá sa naše mesto stalo laureátom Výročnej ceny uvedeného časopisu za rok 2018

v kategórii: REŠTAUROVANIE
za: reštaurovanie Trojičného stĺpu v Šaštíne-Strážach.

Primátor mesta Mgr. Jaroslav Suchánek, prevzal ocenenie osobne vo štvrtok 5. septembra 2019 v rámci podujatia slávnostného otvorenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2019 v Slovenskej republike, ktoré sa konali v Banskej Štiavnici.

pecat rozvoja obce 2016Mesto Šaštín-Stráže bolo dňa 9. januára 2017 Národným informačným strediskom Slovenskej republiky za rok 2016 vyhodnotené ako mesto s predpokladom stabilného rozvoja. Analýza hospodárenia všetkých 2926 miest a obcí Slovenska bola zameraná na finančnú a majetkovú bonitu územnej samosprávy, na efektívne využívanie financií ako aj majetku pre trvalo udržateľný rozvoj. Naše mesto zaujíma popredné miesto nielen v rámci okresu, ale aj kraja a preto mu bola udelená ,,Pečať Rozvoja obcí a miest“, ktorá má tieto výhody:

- potvrdzuje osobitnú pozíciu na trhu, deklaruje svoju dôveryhodnosť, prosperitu a finančnú stabilitu
- je silným marketingovým nástrojom pri komunikácii s významnými investormi, zákazníkmi a širokou verejnosťou

Pečať Rozvoja obcí a miest je medializovaná v systéme, ktorý využívajú finančné inštitúcie, štátna správa a odporúča ho aj Európska komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie žiadateľov o poskytnutie eurofondov,podniky, ktoré hľadajú svojich dodávateľov vidia, že sa môžu na podnik s pečaťou spoľahnúť.

Zobrazeno 1-30 z 106
#

STROM VĎAKY A ŽELANÍ

Dátum: 22. 12. 2020

Vianočný stromček na Kláštornom námestí

#

NAJKREATÍVNEJŠIA OZDOBA ZO ŠIŠIEK SO ZIMNOU TEMATIKOU

Dátum: 18. 12. 2020

Súťaž o najkreatívnejšiu ozdobu zo šišiek so zimnou tematikou vyhlásilo Centrum voľného času Beťárik v mesiaci november. Do súťaže sa zapojili všetky vekové kategórie od detí z materskej školy až po dospelých. Porota našich vychovávateliek mala ťažkú úlohu vybrať tie najkrajšie práce hlavne pri kategórií MATERSKÉ ŠKOLY. Zároveň nám opäť vznikla neplánovane aj kategória KOLEKTÍV, nakoľko nám prišlo aj veľa spoločných prác. Ako sa však potvrdilo, čím viac tvorivých rúk, tým krajšie diela a naozaj tieto spoločné práce sú prekrásne. Víťazné diela budú ocenené a vystavené na Mestskom úrade v Šaštíne- Strážach.
Eva Buchtová, vedúca oddelenia kreativity

#

Vianočná výzdoba v našom meste

Dátum: 17. 12. 2020

Tento rok prežívame netradičným spôsobom. Tak ako Veľkú noc, tak i Vianoce sa nesú v komornom duchu. Avšak ani ani epidémia nás nezastaví, aby sme si tieto sviatky spríjemnili a pripomenuli, že sa blížia najkrajšie sviatky v roku.

#

V RYTME TANCA

Dátum: 17. 12. 2020

CVČ Beťárik počas vianočných sviatkov organizuje tanečnú súťaž ,,V RYTME TANCA“. Do súťaže sa môžu zapojiť deti aj dospelí v týchto kategóriách: I. deti do 6 rokov
II. deti od 7 do 10 rokov
III. rodinná tanečná choreografia
Deti aj rodičia majú k dispozícii rôzne druhy tancov od spoločenských ,moderných či ľudových.
Treba natočiť 30 sekundové video s tanečnou choreografiou a poslať video do 15.1.2021 na mail e.buchtova@gmail.com aj s údajmi o sebe.
Pre každého odvážneho tanečníka a tanečníčku máme pripravené medaile a špeciálne ceny.

#

BETLEHEM NA NÁMESTÍ

Dátum: 15. 12. 2020

Od nedele zdobí naše námestie mestský betlehem, ktorý sa nám podaril opäť otvoriť a požehnať aj napriek obmedzeným možnostiam.
Veríme, že Vám aj tento rok spríjemní vianočnú atmosféru v meste.

Autor článku: Kristína Pöstenyi

#

Mikuláš na koči ulicami nášho mesta

Dátum: 9. 12. 2020

V nedeľu 06.12.2020 navštívil naše mesto sv. Mikuláš.

#

Mikuláš v škôlke

Dátum: 8. 12. 2020

V piatok dňa 04.12.2020 zavítal Sv. Mikuláš s anjelom do Materskej školy v Šaštíne a Strážach, aby urobili radosť deťom a nielen im ????. Keďže všetky deti poslúchali , tak sme čerta nechali oddychovať u nás v CVČ. Detičky mali pripravené krásne pesničky a básničky, ktorým sa Sv. Mikuláš veľmi tešil. Za šikovnosť ich Sv. Mikuláš s anjelom odmenili balíčkami so sladkosťami. Deti pekne poďakovali a rozlúčili sa. Sv. Mikulášovi sľúbili, že budú poslúchať celý rok, aby mohol prísť o rok zase.
Tak ako v Šaštíne aj v Strážach, detičky boli tiež poslušné a krásne pripravené. V niektorých detských očiach bol vidieť aj trošku strach, ale po tom čo boli obdarované balíčkom, tak sa prejavila ich nefalšovaná radosť. Usmievali sa od ucha k uchu a tiež sľúbili, že budú poslúchať, aby mohol prísť Sv. Mikuláš aj o rok.

#

Prvácka pasovačka

Dátum: 7. 12. 2020

V piatok 27.11.2020 sa konala PRVÁCKA PASOVAČKA 1.C triedy v ZŠ Šaštín – Stráže (elokované pracovisko Stráže). Toto podujatie sa konalo pod záštitou CVČ Beťárik. Keďže prvácke pasovanie berieme veľmi zodpovedne, pripravili sme si pre deti zaujímavý program. Celý sa niesol v znamení ľadového kráľovstva, čo umocňovali aj kostýmy a rekvizity s touto tematikou. Malých školákov celým program sprevádzala Elza a Anna. Malí, veľkí školáci museli splniť pár úloh aby mohli byť pasovaní za prvákov.

#

MIKULÁŠ U VÁS DOMA

Dátum: 7. 12. 2020

Spokojné detské očká

#

Šiška v zime - súťaž

Dátum: 20. 11. 2020

Centrum voľného času Beťárik vyhlasuje súťaž o najkreatívnejšiu ozdobu zo šišiek so zimnou tématikou.
Termín odovzdania prác do 11.12.2020

Čas spomienok či sviatok odpadu?

Dátum: 23. 10. 2020

Začiatok novembra je u nás spájaný so spomienkami na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Svoju úctu a to, že nám chýbajú, sme si zvykli prejavovať vyzdobením miest ch posledného odpočinku. Obchody sú celé týždne pred sviatkami preplnené umelými kyticami a kahancami. Zamysleli sme sa niekedy, či naozaj potrebujú naši blízki až takúto umelú "parádu"?

#

Ukáž nám Gazárku tvojimi očami

Dátum: 8. 10. 2020

Fotosúťaž o víkendový pobyt v hodnote 90€

#

Cenu TTSK v šiestich kategóriách získalo 30 osobností kraja

Dátum: 5. 10. 2020

Medzi ocenenými sú občania nášho mesta

#

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V CVČ BEŤÁRIK

Dátum: 23. 9. 2020

Počas slnečného septembrového dňa/16.9.2020/ sme v CVČ zorganizovali už druhý ročník ,,Dňa otvorených dverí“, ktorého hlavným bodom programu bolo prezentovať záujmové útvary praktickou formou. Boli pripravené rôzne stanovištia, kde si mohli deti niečo vyrobiť / tvorivý ateliér/, niečo vyskúmať /veda hrou/,zahrať sa a rozcvičiť sa /pohybové hry/, skúsiť porozmýšľať pri kvíze a tajničkách/čítanie hrou/ a vyskúšať si hmaty v karate. Tiež tu bola výstavka prác zo záujmového útvaru Šikovných ručičiek a deti si mohli vyskúšať aj pocitový chodník a trampolínu.
Od 1. októbra otvárame brány CVČ Betárik a zahajujeme našu činnosť. Tešíme sa každému jednému z vás, že zavíta medzi nás, lebo nás čaká kopec zábavy, pohybu a tvorivosti.

#

Mestské derby - polčasové vystúpenie

Dátum: 14. 9. 2020

Dňa 12.9.2020 sa na ihrisku TJ SLOVAN Šaštín odohralo mestské futbalové derby medzi TJ SLOVAN Šaštín - TJ SPARTAK Stráže, ktoré skončilo remízou 1:1.
O polčase nasledovalo tanečné vystúpenie skupiny ŠANDS pod vedením Ing. Dariny Kubinovej. Záverečné vystúpenie patrilo hlavne tanečným dobrovoľníkom. "Polčasová show" bola venovaná 60. výročiu spojenia dvoch obcí - Šaštín a Stráže nad Myjavou.
Vedenie mesta a TJ SLOVAN Šaštín ďakuje ZUŠ Šaštín-Stráže, Ing. Darine Kubinovej, tanečnej skupine ŠANDS, vedúcej tanečných dobrovoľníkov Kristíne Machovej, Petrovi Hájkovi, pánovi Veteškovi, dievčatám od futbalu, skvelým fanúšikom a všetkým, ktorí sa na projekte akýmkoľvek spôsobom podieľali.

#

Centrum voľného času Beťárik

Dátum: 2. 9. 2020

CVČ Beťárik predstavuje tohtoročné novinky.
Žiadosť do záujmového útvaru pre deti aj dospelých je možné poslať aj elektronickou formou - do správy na FB stránke CVČ Beťárik, e-mailom cvcbetarik@gmail.com

#

Správne triedime odpad

Dátum: 31. 8. 2020

Čo nepatrí do triedeného zberu.
Pozor na časté chyby.

#

Dance camp

Dátum: 26. 8. 2020

Centrum voľného času Beťárik

#

Denný tábor - Indiánske leto

Dátum: 26. 8. 2020

Centrum voľného času Beťárik

#

Ponuka záujmových útvarov v školskom roku 2020/2021

Dátum: 26. 8. 2020

Centrum voľného času Beťárik

Výstava umelcov

Leto končí, CVČ frčí ďalej...

Dátum: 26. 8. 2020

Centrum voľného času Beťárik

#

SPORT CAMP

Dátum: 19. 8. 2020

Letný denný tábor s CVČ Beťárik

#

Poďakovanie za venovanie fotografií nášmu mestu

Dátum: 14. 8. 2020

Vedenie mesta ďakuje Miroslavovi K. z Trnavy za fotografie, ktoré venoval mestu.
Dejiny nášho mesta Šaštín-Stráže môžeme sledovať, skúmať, rozvíjať vďaka mnohým materiálom, ktoré nám zanechali naši predkovia. Medzi ne patrí aj fotografická dokumentácia rodákov.
Preto sme vždy radi, ak nám fotografie mesta, ktoré už nepotrebujete zašlete.
Ďakujeme Silvia Suchá

#

Po stopách Márie Terézie

Dátum: 12. 8. 2020

Štvorica miest na Záhorí - Skalica, Holíč, Kopčany a Šaštín - Stráže vám ponúkajú tip na tématický výlet. Viac informácií nájdete v priloženom letáku.

#

Odhalenie pamätnej tabule okresnému veliteľovi OHJ Senica – Jozefovi Karasovi

Dátum: 24. 7. 2020

75. výročie úmrtia a 95. výročie od zvolenia do funkcie veliteľa OHJ č. 10 Senica.

#

60 ROKOV SPOLU

Dátum: 16. 7. 2020

Oslavy výročia spojenia dvoch obcí Šaštín a Stráže nad Myjavou

#

60. výročie spojenia mesta

Dátum: 11. 6. 2020

1.7.1960 spojenie obcí Šaštín a Stráže nad Myjavou v jednu krásnu obec Šaštínske Stráže, neskôr bol názov skrátený na Šaštín - Stráže

#

Pirátska cesta odvahy

Dátum: 5. 6. 2020

Deň detí

#

4.5.2020 Medzinárodný deň hasičov

Dátum: 4. 5. 2020

Hasičom v našom meste chceme popriať krásny deň, poďakovať za všetko čo pre nás robia, zároveň vám chceme popriať veľa úspechov v tejto ťažkej a zodpovednej práci.

#

Stavanie mája 30.4.2020

Dátum: 30. 4. 2020

Prichádza k nám krásne obdobie, plné farieb,rozkvitnutých čerešní, zaľúbencov...

Zobrazeno 1-30 z 106

Dátum a čas

Dnes je utorok, 19.1.2021, 0:05:29

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 18. 1. 2021
slabé sneženie -3 °C -9 °C
utorok 19. 1. rain and snow 1/-2 °C
streda 20. 1. slabý dážď 2/0 °C
štvrtok 21. 1. oblačno 4/1 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina