Mestské zastupiteľstvo

Meno:

Cyril Filípek

Politická príslušnosť:

SMER sociálna demokracia

Zastupuje:

Volebný obvod č. 1

Členstvo v komisiách:

 • Komisia stavebná a životného prostredia – predseda komisie

Počet získaných hlasov:

321

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Meno:

Dagmar Fodorová

Politická príslušnosť:

NEKA

Zastupuje:

Volebný obvod č. 1

Členstvo v komisiách:

 • Komisia sociálna a bytová – predsedníčka komisie

Počet získaných hlasov:

244

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 


Meno:

Ing. Oto Kozánek

Politická príslušnosť:

NEKA

Zastupuje:

Volebný obvod č. 1

Členstvo v komisiách:

 • Komisia sociálna a bytová
 • Komisia pre šport, mládež a telovýchovu
 • Komisia pre ekonomiku, správu majetku
 • Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Počet získaných hlasov:

293

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Meno:

Ing. Bc. Michal Kvačkaj

Politická príslušnosť:

NEKA

Zastupuje:

Volebný obvod č. 3

Členstvo v komisiách:

 • Komisia kultúrna
 • Komisia pre cestovný ruch a cezhraničnú spoluprácu
 • Komisia na prešetrovanie sťažností proti činnosti poslancov mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra
 • Sobášiaci

Počet získaných hlasov:

235

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Meno:

Ing. Renáta Medňanská

Politická príslušnosť:

NEKA

Zastupuje:

Volebný obvod č. 2

Členstvo v komisiách:

 • Komisia pre ekonomiku, správu majetku
 • Komisia pre cestovný ruch a cezhraničnú spoluprácu – predsedníčka komisie
 • Sobášiaca

Počet získaných hlasov:

238

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Meno:

Mgr. Ľudmila Menšíková

Politická príslušnosť:

KDH

Zastupuje:

Volebný obvod č. 2

Členstvo v komisiách:

 • Komisia sociálna a bytová,
 • Komisia kultúrna
 • Komisia pre ekonomiku, správu majetku – predsedníčka komisie
 • Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Počet získaných hlasov:

269

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Meno:

Miroslav Nosek

Politická príslušnosť:

NEKA

Zastupuje:

Volebný obvod č. 1

Členstvo v komisiách:

 • Komisia stavebná a životného prostredia
 • Komisia na prešetrovanie sťažností proti činnosti poslancov mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra – predseda komisie

Počet získaných hlasov:

261

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Meno:

Mgr. Kristína Pöstenyi

Politická príslušnosť:

KDH

Zastupuje:

Volebný obvod č. 2

Členstvo v komisiách:

 • Komisia sociálna a bytová
 • Komisia kultúrna – predsedníčka komisie
 • Komisia na prešetrovanie sťažností proti činnosti poslancov mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra

Počet získaných hlasov:

343

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Meno:

Vladimír Sofka

Politická príslušnosť:

NEKA

Zastupuje:

Volebný obvod č. 2

Členstvo v komisiách:

 • Komisia stavebná a životného prostredia
 • Komisia pre šport, mládež a telovýchovu
 • Komisia pre cestovný ruch a cezhraničnú spoluprácu

Počet získaných hlasov:

218

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Meno:

Ing. Ján Šimurda

Politická príslušnosť:

NEKA

Zastupuje:

Volebný obvod č. 3

Členstvo v komisiách:

 • Komisia stavebná a životného prostredia
 • Komisia pre šport, mládež a telovýchovu
 • Sobášiaci

Počet získaných hlasov:

238

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Meno:

Ing. Andrej Vajči

Politická príslušnosť:

NEKA

Zastupuje:

Volebný obvod č. 3

Členstvo v komisiách:

 • Komisia stavebná a životného prostredia
 • Komisia pre šport, mládež a telovýchovu – predseda komisie
 • Komisia pre ekonomiku, správu majetku
 • Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – predseda komisie
 • Sobášiaci

Počet získaných hlasov:

206

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

sastin bg dark