Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Poslanci MsZ

Mestské zastupiteľstvo

 • Cyril Filípek

Politická príslušnosť: SMER sociálna demokracia
Zastupuje: Volebný obvod č. 1
Členstvo v komisiách: 

Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie – predseda komisie

Počet získaných hlasov: 321
E-mail: cyril.filipek@mestosastinstraze.sk


 • Dagmar Fodorová

Politická príslušnosť: NEKA
Zastupuje: Volebný obvod č. 1
Členstvo v komisiách: 

Komisia pre sociálne veci a bývanie – predsedníčka komisie

Počet získaných hlasov: 244
E-mail: dagmar.fodorova@mestosastinstraze.sk


 • Oto Kozánek, Ing.

Politická príslušnosť: NEKA
Zastupuje: Volebný obvod č. 1
Členstvo v komisiách: 

Komisia pre sociálne veci a bývanie
Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
Komisia pre ekonomiku, správu majetku
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Počet získaných hlasov: 293
E-mail: oto.kozanek@mestosastinstraze.sk


 • Michal Kvačkaj, Ing. Bc.

Politická príslušnosť: NEKA
Zastupuje: Volebný obvod č. 3
Členstvo v komisiách:

Komisia pre kultúru
Komisia pre cestovný ruch a cezhraničnú spoluprácu
Komisia na prešetrovanie sťažností proti činnosti poslancov mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra
Sobášiaci

Počet získaných hlasov: 235
E-mail: michal.kvackaj@mestosastinstraze.sk


 • Renáta Medňanská, Ing.

Politická príslušnosť: NEKA
Zastupuje: Volebný obvod č. 2
Členstvo v komisiách:

Komisia pre ekonomiku, správu majetku
Komisia pre cestovný ruch a cezhraničnú spoluprácu – predsedníčka komisie
Sobášiaca

Počet získaných hlasov: 238
E-mail: renata.mednanska@mestosastinstraze.sk


 • Ľudmila Menšíková, Mgr.

Politická príslušnosť: KDH
Zastupuje: Volebný obvod č. 2
Členstvo v komisiách:

Komisia pre sociálne veci a bývanie
Komisia pre kultúru
Komisia pre ekonomiku, správu majetku – predsedníčka komisie
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Počet získaných hlasov: 269
E-mail: ludmila.mensikova@mestosastinstraze.sk


 • Miroslav Nosek

Politická príslušnosť: NEKA
Zastupuje: Volebný obvod č. 1
Členstvo v komisiách:

Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie
Komisia na prešetrovanie sťažností proti činnosti poslancov mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra – predseda komisie

Počet získaných hlasov: 261
E-mail: miroslav.nosek@mestosastinstraze.sk


 • Kristína Pöstenyi, Mgr.

Politická príslušnosť: KDH
Zastupuje: Volebný obvod č. 2
Členstvo v komisiách:

Komisia pre sociálne veci a bývanie
Komisia pre kultúru – predsedníčka komisie
Komisia na prešetrovanie sťažností proti činnosti poslancov mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra

Počet získaných hlasov: 343
E-mail: kristina.postenyi@mestosastinstraze.sk


 • Vladimír Sofka

Politická príslušnosť: NEKA
Zastupuje: Volebný obvod č. 2
Členstvo v komisiách:

Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie
Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
Komisia pre cestovný ruch a cezhraničnú spoluprácu

Počet získaných hlasov: 218 
E-mail: vladimir.sofka@mestosastinstraze.sk


 • Ján Šimurda, Ing.

Politická príslušnosť: NEKA
Zastupuje: Volebný obvod č. 3
Členstvo v komisiách:

Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie
Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
Sobášiaci

Počet získaných hlasov: 238
E-mail: jan.simurda@mestosastinstraze.sk


 • Andrej Vajči, Ing.

Politická príslušnosť: NEKA
Zastupuje: Volebný obvod č. 3
Členstvo v komisiách:

Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie
Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport – predseda komisie
Komisia pre ekonomiku, správu majetku
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – predseda komisie
Sobášiaci

Počet získaných hlasov: 206
E-mail: andrej.vajci@mestosastinstraze.sk