Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Oznámenie riaditeľky MŠ ohľadom obnovenia prevádzky zariadenia školského stravovania

Možnosť prihlásiť deti, ktoré nenastúpia 1.júna do MŠ, na odber stravy

Školská jedáleň pri Materskej škole M. Nešpora 1365/42 oznamuje rodičom, že ak ich dieťa nenastúpi 1. Júna 2020 do materskej školy, majú aj napriek tomu možnosť odoberať teplé jedlo (obed) – distribúcia stravy cez ,,výdajné okienko“.

Na tento spôsob odoberania stravy môžu rodičia prihlásiť svoje dieťa každý štvrtok (týždeň vopred) na nasledujúci týždeň (pondelok - piatok).

Spôsob prihlasovania:

  1. Telefonicky: 034/6592622 v čase od 6:30 do 15:30hod.

alebo

  1. Mailom: sjnespora@gmail.com

Odhlasovanie: 24 hodín vopred, najneskoršie v daný deň ráno do 7,00 hod. telefonicky alebo e-mailom.

  • Ak  dieťa neodoberie nahlásené jedlo, náklady na jeho prípravu znáša zákonný zástupca.

Príspevok spojený  s výdajom jedla: na jednorazový nevratný obal, bude stanovený podľa počtu prihlásených detí a zverejnený na webovej stránke. Bude  odpočítaný dieťaťu zo zostatku stravného na konci mesiaca podľa počtu odobraného jedla.

Miesto a čas výdaja: Jedlo bude vydávané pri vstupe do kuchyne v čase od 11,00 do 11,30 hod. v jednorazovom nevratnom obale. Rodič/zákonný zástupca bude povinný dodržiavať hygienické opatrenia: použitie rúška, dodržiavanie 2 m odstupov, rešpektovanie minimálneho kontaktu, vrátane zákazu podávania rúk.

Informácie nájdete aj na webovom sídle materskej školy:

www.ucitelkarenata.webnode.sk

Dátum vloženia: 25. 5. 2020 11:07
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 5. 2020 11:10
Autor: Mesto Šaštín-Stráže

Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 12.7.2020, 17:40:22

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide