Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

P o z v á n k a

XII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, ktoré sa uskutoční dňa 21. októbra 2020, t. j. v stredu o 16,30 hod. v kultúrnom dome na Štúrovej ulici časti mesta Šaštín

P o z v á n k a

v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

 zvolávam

 XII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, ktoré sa uskutoční
   dňa 21. októbra  2020, t. j. v stredu   o 16,30 hod. v kultúrnom dome na Štúrovej ulici     v časti mesta Šaštín

Program:

  1/ Otvorenie

  2/ Voľba Návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

  3/ Protest prokurátora proti Uzneseniu Mestského zastupiteľstva Mesta Šaštín-Stráže  

      č.327/2020 prijaté na IX. zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 12. 05. 2020            odvolaní        

      hlavného kontrolóra mesta podľa § 18a ods. 9 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  

      zriadení a vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta.

   4/ Prijatie návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku dane z príjmov FO

        v roku 2020

   5/ Rozpočtové opatrenie č. 4 – zmena rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2020

    6/ Návrh na zrušenie a zmenu uznesenia k schválenej dotácii  z rozpočtu Mesta

       Šaštín-Stráže na rok 2020

   7/ Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Šaštín - Stráže č. 15/2017

      o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov,

      obstaraných z verejných prostriedkov

   8/ Návrh na prevod  časti mestského pozemku parc. č.  „C“ 1665/15  vo výmere 725 m2

        k. ú. Stráže, lokalita Čistonek. 

   9/ Návrh na prevod  časti mestského pozemku parc. č.  „C“ 1665/19  vo výmere 687 m2,

        k. ú. Stráže, lokalita Čistonek.

 10/ Návrh na  prevod časti mestského pozemku parc. č. E-KN 589/52 v k.ú. Stráže –  

        novovytvorená parc.č. C-KN 428/3,  vo výmere 14m2, v k.ú. Stráže.

  11/ Návrh na  prenájom  pozemku parc.č. C-KN 1461/2 vo výmere 595 m2 v k.ú. Šaštín

  12/ Návrh na zrušenie Uznesenia MsZ č. 355/2020 zo dňa 09. septembra 2020

  13/ Návrh na schválenie vypracovania projektovej dokumentácie na vybudovanie  

        vodozádržných  opatrení v Meste Šaštín-Stráže

  14/ Návrh na poverenie primátora mesta na rokovanie ohľadom zámeny pozemkov medzi

        Lesy SR a Mestom Šaštín-Stráže.

  15/ Diskusia

  16/ Záver

 

Svoje povinnosti si prosím, usporiadajte tak, aby ste sa na pracovnej porade poslancov mestského zastupiteľstva  mohli zúčastniť.

 

                                                                                Mgr. Jaroslav Suchánek v. r.

                                                                                              primátor mesta

Dátum vloženia: 18. 10. 2020 22:30
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 10. 2020 8:35
Autor: Mesto Šaštín-Stráže

Dátum a čas

Dnes je piatok, 4.12.2020, 2:46:59

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Aktuálne počasie

dnes, piatok 4. 12. 2020
slabý dážď 5 °C 2 °C
sobota 5. 12. zamračené 8/4 °C
nedeľa 6. 12. zamračené 10/7 °C
pondelok 7. 12. slabý dážď 9/6 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina