Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Príhovor primátora obyvateľom mesta - Zhrnutie zasadnutia mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, ktoré sa konalo v stredu, dňa 19.06.2019

Dňa 19.06.2019 sa konalo zasadnutie mestského zastupiteľstva v Šaštíne -Strážach, avšak nie s výsledkom, ktorý by obyvatelia mesta mohli od niektorých poslancov právom očakávať. Poslanci mestského zastupiteľstva dostali dôveru od vás, obyvateľov, aby zastupovali vaše záujmy v súlade so zákonom.

Poslanec Miroslav Nosek, ako aj väčšina členov klubu poslancov, menovite Ing. Bc. Michal Kvačkaj, p. Cyril Filípek, p. Dagmar Fodorová, Ing. Oto Kozánek, Ing. Ján Šimurda, neschválili zmenu rozpočtu mesta a tým neschválili ani dotáciu na mzdy a prevádzku školskej jedálne, čím ohrozili jej samotnú prevádzku a mzdy zamestnancov jedálne.

Nepodporili ani spolufinancovanie projektov týkajúcich sa zberného dvora a cyklotrasy. Všetci vieme, ako dôležité je pre mesto a jeho obyvateľov vybudovanie zberného dvora. Ďalej menovaní poslanci neschválili spolufinancovanie dvoch menších projektov, na ktoré mesto už finančné prostriedky získalo. Ide o projekty Nákup fitnes zariadení PRS-72/2019/4, na ktoré sme získali 3000 € a Budovanie detského ihriska PRS-71/2019/2 , na ktoré sme získali 8000 €.

Najvážnejšie však je, že nedokážeme kvôli rozhodnutiu menovaných 6 poslancov dofinancovať platy zamestnancov školy ( školskej jedálne). Toto vnímam citlivo, pretože dofinancovať vybavenie školskej jedálne a platov jej zamestnancov, považujem za kľúčové a neviem sa stotožniť s nepochopiteľným rozhodnutím menovaných poslancov.

Svojim rozhodnutím blokovali aj ďalšie plnenie zákonných úloh mesta. Neschválili finančné prostriedky na pasportizáciu miestnych komunikácií, ktorý mesto podľa cestného zákona musí mať. 

Čo je pre mňa tiež zarážajúce, že poslanec Ing. Oto Kozánek navrhol stiahnuť Etický kódex volených predstaviteľov z rokovania mestského zastupiteľstva z dôvodu, že citujem : „Nestotožňujem sa s tým etickým kódexom“ a poslanci Miroslav Nosek, Ing. Renáta Medňanská, Ing. Bc. Michal Kvačkaj, p. Cyril Filípek, p. Dagmar Fodorová, Ing. Ján Šimurda hlasovali za tento návrh pána Kozánka, aby sa kódex neschvaľoval. Otázka je, prečo a čo menovaným poslancom vadilo?

Mojim cieľom, keď som predkladal etický kódex bolo, aby sme my, volení zástupcovia Vás, občanov, prehlásili v spoločnom dokumente, že svoju funkciu bude každý vykonávať tak, aby nedochádzalo ku konfliktu záujmu (čiže nebude sa uprednostňovať osobný záujem pred verejným) že sa poslanci zdržia rozhodnutí, ktoré by priamo alebo nepriamo zvýhodňovali ich, im blízke osoby a iné fyzické osoby alebo právnické osoby s cieľom získať priamy alebo nepriamy osobný prospech, ďalej že pri stanovení výšky poslaneckých odmien, ako aj pri rozširovaní členov orgánov mestského zastupiteľstva sa bude prihliadať na aktuálnu situáciu mestského rozpočtu, že sa pri výkone svojich funkcií zdržia osobných urážok, invektív, zosmiešňovania, ohovárania iných volených predstaviteľov príp. obyvateľov mesta. 

Sú to len príklady, čo Etický kódex upravoval a z neznámych príčin to menovaným poslancom tak prekážalo, že navrhli stiahnuť materiál z rokovania.

Ja týmto vyzývam poslancov poslaneckého klubu a pána poslanca Miroslava Noska, aby svoje rozhodnutia nasmerovali v prospech mesta a jej obyvateľov tak, ako to ukladá aj zákon a sľub, ktorý poslanci zložili pri nástupe do poslaneckej funkcie. Mestu neprospieva ani tendenčný „útok“ menovaných poslancov na hlavného kontrolóra. Vymyslené obvinenia voči hlavnému kontrolórovi nepomôžu napredovaniu mesta a narušia jeho kontrolný mechanizmus. Je to ich cieľ? Ak áno, z akého dôvodu? Na toto si každý môže odpovedať sám.

Bohužiaľ musím skonštatovať, že posledný polrok vnímam snahu menovaných poslancov poslaneckého klubu a pána poslanca Noseka blokovať operatívnu činnosť mesta, ale žiaľ aj strategickú (napr. že menovaní poslanci odmietli schváliť spolufinancovanie projektov). 

Akým spôsobom sa budú používať finančné prostriedky mesta, nás občanov, o tom rozhoduje mestské zastupiteľstvo v zbore. Po pol roku fungovania, resp. nefungovania mestského zastupiteľstva sme svedkami nekonštruktívnych návrhov, krivých obvinení, voči ktorým sa budem brániť, podávania ďalších neopodstatnených trestných oznámení na vedenie mesta a zaťažovania zamestnancov podnetmi a sťažnosťami, namiesto hľadania riešení v prospech občanov.


Vážení obyvatelia, považoval som to za svoju povinnosť, aby som Vás informoval o týchto skutočnostiach, najmä keď nemá každý možnosť zúčastniť sa zasadnutia mestského zastupiteľstva. Chcel by som vás týmto požiadať, aby ste apelovali na svojich volených zástupcov ( poslancov), aby svoj poslanecký mandát vykonávali v prospech mesta a nebránili jeho rozvoju.


Mgr. Jaroslav Suchánek
primátor mesta

Dátum vloženia: 24. 6. 2019 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 15. 7. 2019 8:22
Autor: Jaroslav Suchánek

Dátum a čas

Dnes je utorok, 18.2.2020, 11:58:57

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide

Aktuálne počasie

dnes, utorok 18. 2. 2020
11 °C 3 °C
streda 19. 2. 9/2 °C
štvrtok 20. 2. 7/0 °C
piatok 21. 2. 9/1 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina