Menu
Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

VETOVAL SOM UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Podal som podnet na Okresnú prokuratúru v Senici, aby preskúmala zákonnosť postupu mestského zastupiteľstva pri prijímaní uznesení, o ktorých sa rozhodovalo na decembrovom zasadnutí a ktoré som aj vetoval, čiže nepodpísal, čím som zastavil ich vykonateľnosť
Uznesenie č. 197/2023

Vážení občania,
     cieľom mojej komunikačnej stratégie, ktorej sa držím je informovať nielen jednosmerne – teda len spôsobom samospráva smerom k občanovi, ale vytvárať stále väčší priestor pre obojsmernú komunikáciu: samospráva občan, občan samospráva.

     Už minulý mesiac som sa vyjadril k zasadnutiu mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 13. decembra 2023.  Keďže mi záleží na plynulom fungovaní nášho mesta, bol som nútený urobiť krok, ktorý som považoval za správny a zákonný a o ktorom vás chcem informovať. Týmto chcem zároveň  predísť dezinformáciám, ktoré by sa mohli šíriť.

Podal som podnet na Okresnú prokuratúru v Senici, aby preskúmala zákonnosť postupu mestského zastupiteľstva pri prijímaní uznesení, o ktorých sa rozhodovalo na decembrovom zasadnutí a ktoré som aj vetoval, čiže nepodpísal, čím som zastavil ich vykonateľnosť.
  
V dnešnom mojom príspevku, by som sa rád venoval  uzneseniu  Programový rozpočet na rok 2024

  1. Uznesenie č. 197/2023 – PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2024

    Vysvetlenie: Návrh rozpočtu na rok 2024 sme spoločne s poslancami mesta prerokovali v dostatočnom časovom predstihu na niekoľkohodinovej porade poslancov, ktoré sa konalo dňa 29.novembra 2023, kde bola k dispozícii aj naša ekonómka, ktorá vysvetlila návrh rozpočtu a odpovedala na otázky prítomných poslancov. Samozrejme materiál návrhu rozpočtu bol poslancom doručený už niekoľko dní pred týmto stretnutím. Účelom porady bolo podrobne rozdiskutovať návrh rozpočtu na rok 2024 a uplatnené pripomienky zapracovať tak, aby na mestskom zastupiteľstve, dňa 13.12.2023 mohlo dôjsť k jeho korektnému schváleniu.
Záver porady poslancov naznačoval, že by to takto mohlo dopadnúť, keďže sme sa rozišli s konsenzom o rozpočte. Návrh tohto dôležitého dokumentu sme zverejnili v súlade so zákonom tak, aby sa k návrhu rozpočtu mohla vyjadriť aj verejnosť. Nikto nedoručil žiadne pripomienky, nikto z poslancov sa neozval do termínu mestského zastupiteľstva , aby boli vykonané zmeny, práve preto bol návrh poslanca R. Vávru  na zmenu v návrhu rozpočtu na rok 2024 priamo na zasadnutí zastupiteľstva prekvapením.
Zámer neinformovať nás o tomto kroku vopred zrejme sledoval cieľ, aby sme sa nestihli oboznámiť s návrhom zmeny a aby sme nestihli na to reagovať. Pán poslanec R. Vávra svojim návrhom sledoval zníženie finančných  prostriedkov na mzdy a odvody pre zamestnancov, ktorí majú na základe platnej pracovnej zmluvy na dohodnutý plat právny nárok. Nezabudol však navýšiť financie určené na odmeny poslancov.  Takže na jednej strane šetriť na zamestnancoch, ktorí majú záväzne určený plat a navýšiť odmeny pre poslancov z toho, čo sa ušetrí na zamestnancoch.  Návrh poslanca R. Vávru nepokrýva zazmluvnenú výšku mzdových nárokov, pričom pri zostavovaní rozpočtu sa prioritne prihliada na zazmluvnené záväzky mesta.  Dávame do pozornosti, že štát po dvojročnej pandemickej prestávke  platy zamestnancov vo verejnej správe v roku 2023  valorizoval dvakrát. Zákonnú valorizáciu platov musí mesto rešpektovať. Mrzí ma, že pán poslanec bez odbornej konzultácie, bez vedomostí o zazmluvnených záväzkoch mesta, len tak od stola navrhol zmeny rozpočtu na rok 2024, ktoré porušujú zákonnú povinnosť mesta rešpektovať vlastné záväzky. 

  • Nemali sme takmer žiaden časový priestor oboznámiť sa s navrhovanými zmenami poslanca R. Vávru
  • Navrhované zmeny neprerokovala ani finančná komisia, ani mestská rada, pričom túto požiadavku zakotvuje aj Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach. Napokon ide o poradné orgány, ktoré sú zriadené s cieľom vyjadrovať sa k predkladaným materiálom, najmä ak ide o tak dôležitý dokument.
  • Ani samotná verejnosť, ktorej sa rozpočet mesta bytostne týka, sa nemala možnosť so zmenami dôkladne oboznámiť a už vôbec nemala možnosť sa k tomu vyjadriť.  
  • Otázka je, aký zámer mali poslanci, ktorí za zmenu rozpočtu na rok 2024 hlasovali, že to vopred neoznámili ani mne, ani odbornému aparátu mestského úradu, aby sa s pripomienkami vedeli vysporiadať , prípadne  vysvetliť autorom navrhovanej zmeny dopady takéhoto návrhu na fungovanie mesta resp. že uvedeným návrhom znemožnia mestu plniť zazmluvnené nároky zamestnancov. 
  • Argument poslancov, že budú schvaľovať zmeny rozpočtu počas rozpočtového roka a prípadne navýšia chýbajúce položky v rozpočte neobstoja, pretože takéto vyhlásenia sú nezáväzné nie sú garanciou pre plnenie už zazmluvnených záväzkov do budúcna.  
  • A čo ma prekvapilo najviac, zmeny pána poslanca Vávru sa negatívne dotýkajú práve referátov a pracoviska, ktoré slúži na zabezpečovanie verejného poriadku a zvyšovanie bezpečnosti v našom meste, čiže mestskej hliadky a kamerového systému. V čase, kedy je nevyhnutné zvýšiť bezpečnosť aj vzhľadom na celospoločenský nárast kriminality, príde od pána poslanca návrh, ktorý by mal bezpečnosť oslabiť. Tomuto nerozumiem. To, čo sa odohráva takmer každý deň, útoky, agresivita, atď. vyvoláva potrebu zvyšovania bezpečnosti a navýšenie aj počtu kvalitných kamier v meste a nie ich obmedzovanie.

Ako primátor som od poslancov mesta skôr očakával návrhy na skvalitnenie bezpečnosti v meste a nie zastavenie jej napredovania.   Ak poslanecký zbor zníži potrebné finančné prostriedky na bezpečnosť, mali by prevziať zároveň zodpovednosť za stav, ktorý po tomto kroku nastane.

Za uvedených okolností som uznesenie č. 197/2023 nemohol podpísať. 
Zajtra vysvetlím dôvody vetovania uznesení: č. 198/2023 a 199/2023

Ing. Radovan Prstek 
primátor mesta
 

Dátum vloženia: 17. 1. 2024 10:51
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 1. 2024 14:07
Autor: Mesto Šaštín-Stráže

Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 13.6.2024, 19:40:06

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 13. 6. 2024
zamračené 20 °C 9 °C
piatok 14. 6. oblačno 21/8 °C
sobota 15. 6. slabý dážď 24/11 °C
nedeľa 16. 6. slabý dážď 24/13 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina

 MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE