Menu
Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

VETOVAL SOM UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Uznesenia: č. 201/2023 – 217/2023 a č. 227/2023
Pokračovanie článku zo dňa 17.1.2023 a 18.1.2023

3.    Uznesenia 201/2023 – 217/2023 - DOTÁCIE NA ROK 2024  PRE OBČIANSKE ZDRUŽENIA

Vážení občania,
    Nechcem vás zaťažovať nejakým právnym rozborom, ale keďže som  dôvodov, ktoré uvádzam v článku zo dňa 17.1.2024 nemohol podpísať uznesenie, ktorým malo dôjsť k schváleniu rozpočtu mesta na rok 2024, navyše máme dôvodné pochybnosti o tom, či bol vôbec platne schválený rozpočet, nemohol som podpísať ani uznesenia, ktorým by sa pridelili dotácie pre športové kluby a združenia fungujúce v našom meste. Jednoducho dotácie sú naviazané na schválený rozpočet. Ak rozpočet schválený nie je, dotácie nemožno poskytnúť. Táto situácia ma mrzí o to viac, že k návrhu rozpočtu sme viedli s poslaneckým zborom niekoľkohodinové diskusie ešte predtým, ako o tom išli rozhodovať na mestskom zastupiteľstve. Keby sa pripomienky korektne doručili úradu pred zasadnutím zastupiteľstva, určite by sme si mohli vyjasniť nedostatky chystanej poslaneckej zmeny návrhu rozpočtu, prípadne našli by sme schodnú cestu, ktorá by bola v súlade so zákonom a záujmami mesta. 

    Považujem za dôležité, aby som vás, občanov nášho mesta, informoval o mojich krokoch a o dôvodoch, ktoré k nim viedli a ktoré ma donútili obrátiť sa na okresnú prokuratúru, aby sa vyjadrila k zákonnosti postupu mestského zastupiteľstva pri rozhodovaní dňa 13.decembra 2023. Toto je jediný spôsob, ako sa vysporiadať s pochybnosťami, ktoré vznikli v súvislosti s procesnou stránkou rozhodovania nášho poslaneckého zboru. Názoru prokuratúry sa samozrejme prispôsobíme. 

     V budúcnosti by som bol rád a ocenil by som, keby sa spolupráca s poslancami mestského zastupiteľstva sformovala do takej podoby, kedy by  pripomienky k závažným veciam, k dôležitým dokumentom, akým je aj rozpočet mesta doručili úradu včas a najmä vopred, aby sme sa s tým vysporiadali zákonným spôsobom, vydiskutovali si vzájomne  dopad navrhovaných zmien na chod mesta a na zasadnutí mestského zastupiteľstva mohli tak pristúpiť po konštruktívnej diskusii a k schváleniu materiálu. 

   Je dôležité iba jediné hľadisko a jediný cieľ, a tým je rozvoj nášho mesta v každej možnej oblasti.

4.    Uznesenie č. 227/2023 - Zásady hospodárenia s majetkom mesta 

 Vysvetlenie: Rovnako ako v prípade návrhu rozpočtu na rok 2024, aj v prípade tak dôležitého dokumentu, ako sú Zásady hospodárenia s majetkom mesta, bol priamo na mestskom zastupiteľstve prednesený poslanecký návrh p. poslanca Žáka, ktorý predložil prepracovaný dokument Zásad,  ktorý obsahoval zmeny oproti návrhu, ktorý bol predložený úradom.
Vôbec som nemal ani ja, ani odborný aparát mestského úradu  informácie o tom, o aké zmeny ide. Opäť sa mestskému úradu nedoručili vopred pripomienky k návrhu Zásad hospodárenia s majetkom mesta, nemali sme možnosť sa oboznámiť s pripomienkami p. poslanca Žáka, nemali sme možnosť vysporiadať sa s pripomienkami a je neštandardné, aby poslanec mestského zastupiteľstva predkladal na zasadnutí úplne prepracovaný celý dokument, o ktorom sa má rozhodovať. Nikdy nebudem takýto postup akceptovať, pretože je nemysliteľné, aby ma mestské zastupiteľstvo vylučovalo z možnosti posúdiť navrhované zmeny vopred. Mestské zastupiteľstvo nie je nadriadeným orgánom primátora, preto je absurdné, aby ma stavali pred hotovú vec.
     Štandardný postup je taký, že poslanci pošlú vopred pripomienky k materiálu, úrad ich spracuje, prekonzultuje s právnikom mesta a akceptované pripomienky zapracuje do materiálu. Následne samozrejme môžu byť podané poslanecké návrhy, ale nie tak, že sa predloží priamo na zasadnutí úplne iný dokument, ako je v materiáli.  Je to dôležitý dokument a každá pripomienka alebo zmena musí byť vyhodnotená a na to priestor nebol. Dokonca ani neboli prečítané zmeny, ktoré sa v materiáli vykonali. Ak si niekto z občanov spätne pozrie audiovizuálny záznam zo zasadnutia, nebude vôbec vedieť, aké zmeny sa vykonali v Zásadách hospodárenia s majetkom mesta.  

To je dôvod, prečo som predmetné uznesenie nepodpísal.

     Snažil som sa dostatočne vysvetliť moje dôvody, ktoré ma viedli k vetovaniu vyššie uvedených uznesení. Chcem ale ubezpečiť vás občanov, že tento postup som neurobil kvôli sebe, ale kvôli mestu, ktorého ste nenahraditeľnou súčasťou. Mesto ste vy, naši občania.

 Ing. Radovan Prstek 
primátor mesta

Prílohy

Cely článok - "Vetoval som uznesenia mestského zastupiteľstva"

Vetoval som uznesenia mestského zastupiteľstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 162,34 kB
Dátum vloženia: 19. 1. 2024 7:47
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 3. 2024 14:07
Autor: Mesto Šaštín-Stráže

Dátum a čas

Dnes je streda, 17.7.2024, 21:18:55

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide