Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Výzva Mesta Šaštín-Stráže na predkladanie žiadosti o dotáciu na rok 2023

Koniec lehoty na predkladanie žiadostí 16.9.2022

Mesto Šaštín-Stráže v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Šaštín-Stráže č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesto Šaštín-Stráže vyhlasuje pre rozpočtové organizácie, občianske združenia, športové a iné organizácie s právnou subjektivitou so sídlom v meste Šaštín-Stráže

VÝZVU NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ
o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2023


Oprávnení žiadatelia môžu predložiť do podateľne Mestského úradu v Šaštíne-Strážach žiadosť o poskytnutie dotácie na 


- Športovú činnosť ( podpora činností športových klubov pôsobiacich na území mesta)
- Podporu práce s mládežou 
- Podpora činností občianskych združení pôsobiacich na území mesta zameraných na činnosť seniorov, vytváranie priestoru a aktivít pre hendikepovaných obyvateľov mesta

K žiadosti žiadateľ ( v prípade dotácie na športovú činnosť ) pripojí prílohu č.1, ktorá je zverejnená s formulárom žiadosti na rok 2023. Príloha žiadosti musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom organizácie a opatrená pečiatkou organizácie. 

Formulár žiadosti ako aj ďalšie podmienky výzvy sú zverejnené na oficiálnej webovej stránke mesta v časti „Oznamy“. Obálku označte „Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta Šaštín-Stráže na rok 2023“. 

Prostriedky poskytnuté žiadateľovi môžu byť použité na hradenie nasledovných nákladov : odmeny trénerom a rozhodcom, odmeny za usporiadateľské, masérske, lekárske a dokumentačné služby, náklady na športové sústredenia, športovú prípravu, turnaje, cestovné a prepravné náhrady, nájomné, ubytovanie, nákup výstroje a športových zariadení, na vecné ceny, diplomy, iné náklady spojené s prevádzkou športového klubu. Z dotácie nemôžu byť hradené dary a ceny na tombolu. 

Z dotácie môžu byť uhrádzané jednorazové podujatia, pravidelné podujatia ( športové , iné) alebo projekt dlhodobého zamerania v oblasti kultúry, športu , aktivity zamerané na činnosť a aktivity seniorov a hendikepovaných obyvateľov mesta, činnosť športových klubov.


Pri spracovaní žiadosti musia oprávnení žiadatelia postupovať v zmysle tejto výzvy.


Žiadateľ doručí Mestu Šaštín-Stráže 1x fyzický originál žiadosti s prílohami a 1x v elektronickej podobe na mailovú adresu veronika.bizkova@mestosastinstraze.sk do 16.09.2022 do 15.00 hod.


Na zúčtovanie dotácie sa použije formulár , ktorý tvorí prílohu č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Šaštín-Stráže č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Šaštín-Stráže.

Otázky spojené s prípravou a podávaním žiadostí je možné konzultovať na mestskom úrade osobne v kancelárii prednostu mestského úradu alebo telefonicky na tel. č. 034 698 74 25.


Termín uzávierky prijímania žiadostí je v zmysle VZN určený deň 15.09.2022. Keďže posledný deň lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, koniec lehoty je najbližší budúci pracovný deň,  t.j.  16.9.2022.
 

 

                                                                            Mgr. Jaroslav Suchánek v.r. 
                                                                                       primátor mesta

Prílohy

Žiadosť o dotáciu

Formulár žiadosti _žiadosť o dotáciu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 54,67 kB

Príloha k žiadosti ( vypĺňajú športové kluby s mládežníckymi družstvami )

Formulár _Príloha k žiadosti ( vyplňajú športové kluby s mládežníckymi družstvami )2022 N.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,8 kB
Dátum vloženia: 9. 8. 2022 13:00
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 8. 2022 13:06
Autor: Mesto Šaštín-Stráže

Dátum a čas

Dnes je streda, 29.11.2023, 6:00:12

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide

Kalendár

Aktuálne počasie

dnes, streda 29. 11. 2023
polojasno 1 °C -3 °C
štvrtok 30. 11. zamračené 1/-2 °C
piatok 1. 12. rain and snow 2/0 °C
sobota 2. 12. rain and snow 5/-1 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina

 MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE