Plán zasadnutí Mestskej rady a  Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach v r. 2019

 

 

Zasadnutie MsR 

 

 

                                             

(streda)

 

Zasadnutia

MsZ Šaštín-Stráže

 

 

(streda)

 

30.01.2019

13.03.2019

27.03.2019

05.06.2019

19.06.2019

04.09.2019

18.09.2019

27.11.2019

11.12.2019

 

 

Mestské zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.

Zmena termínov zasadnutí MsR a MsZ  je z organizačných a operatívnych dôvodov možná!                                                                             

 

sastin bg dark