Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

11.6.2020 poslanci MsZ schválili spolufinancovanie projektu

     V roku 1946 bola odkúpená budova Tatra banky v našom meste. Bola zrenovovaná a v roku 1947 v nej bolo otvorené obvodné zdravotné stredisko s miestnosťami pre praktického lekára, dvoch detských lekárov a zubnú ambulanciu, ktorú po čase nahradil všeobecný lekár. 

Mesto Šaštín-Stráže obdržalo dňa 19. júna 2019
z Ministerstva zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava,
ROZHODNUTIE O SCHVÁLENÍ ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE
NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
v znení:
schvaľuje
výšku nenávratného finančného príspevku maximálne 780 598,54 EUR
na projekt
CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI PRE MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE.      

Na mestskom zastupiteľstve dňa 11.6.2020 schválili poslanci spolufinancovanie tohto projektu.
Schválený projekt rieši novostavbu centra integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto s vytvorením nových priestorov pre integráciu viacerých zdravotných služieb: detský lekár, lekár pre dospelých, dve zubné ambulancie, gynekológia, zubný technik, agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, dopravná zdravotná služba a špeciálny lekár.
     
    Dňa 13.6.2020 bolo odovzdané stavenisko firme KAMI PROFIT, s.r.o. Bratislava, začínajú sa búracie práce. Detský lekár a lekár pre dospelých boli presťahovaní do budovy na ulici M. Nešpora č. 1150/11. 
     

    Tešíme sa na budúcnosť, v ktorej centrum zdravotnej starostlivosti zabezpečí našim občanom, ale i občanom žijúcim v spádovom území Šaštína-Stráží štandardné zdravotné služby „pod jednou strechou“ s adekvátnym vybavením spĺňajúcim aktuálne stavebné, konštrukčné a zákonné požiadavky v plnej bezbariérovosti.

                                                                                                                                          Silvia Suchá
 

Dátum vloženia: 17. 6. 2020 15:54
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 6. 2020 8:57
Autor: Mesto Šaštín-Stráže

Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 12.7.2020, 19:01:35

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide