Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Nebezpečné spaľovanie odpadov

Nebezpečné spaľovanie odpadov

Spravidla každý rok na jar, po zime, sme si zvykli upratovať svoj dom a záhradu. S upratovaním máme potrebu zbaviť sa nepotrebných vecí, ktoré sa pre svoju nepoužiteľnosť stali odpadom, ktorého sa snažíme čo najrýchlejšie zbaviť.

V súčasnosti je v platnosti viacero zákonov, vyhlášok a noriem, ktoré nám hovoria o tom, ako máme odpad likvidovať. Vo VZN mesta je uvedený presný návod, kam máme jednotlivé druhy odpadov, ktoré vznikajú v našich domácnostiach odkladať. Naše mesto má podľa platnej legislatívy prepracovaný systém nakladania s odpadmi, niektoré služby pre vás poskytuje priamo technický úsek mesta,  ďalšie služby ako sú zber, likvidácia a zneškodňovanie nášho odpadu zabezpečujú zmluvní partneri, za ktoré im mesto platí nemalé peniaze.

Ak by teda všetci občania likvidovali odpad tak ako majú, podľa zákona, nemali by sme celý chotár zaprataný zapáchajúcimi odpadkami a haraburdím. Neuvedomujeme si, že vo svojej nedbalosti a nezodpovednosti škodíme nielen iným, ale aj sebe.

S príchodom teplejších dní sa niektorí občania odvážia spaľovať odpady z domácností  na voľných priestranstvách a vo svojich záhradách, pritom je to zakázané. Je neprípustné takto spaľovať plasty, gumu, káble, drevotriesku a starý nábytok, polyamidy, organický odpad zo záhrad, ktoré sú pri horení nebezpečným toxickým materiálom. Pri ich spaľovaní sa uvoľňujú nebezpečné látky, ktoré sa usadzujú v ovocných stromoch, na zelenine, lesných plodoch, v mäse zvierat, ktoré konzumujeme. Spaľovaním sa uvoľňujú toxické látky, ktoré sa uvoľňujú do ovzdušia a majú negatívny účinok na naše zdravie. Ak sa nechceme dostať do rozporu s právnymi predpismi, nemali by sme spaľovať žiadny odpad, nakoľko žiadny spôsob zneškodňovania odpadov (či už spaľovanie, skládkovanie a iné) problém rastúceho množstva a škodlivosti odpadov nevyrieši. Vždy sa znovu objaví v nejakej inej forme (plynnej – dym stúpajúci z komínov, alebo tuhej – škvara, popol, skládka odpadov, atď.).

Je preto vhodné a potrebné, aby sme sa pri nakladaní s odpadmi snažili riadiť nasledovnou hierarchiou:

Odpad minimalizujme – v prvom rade predchádzajme vzniku odpadov a minimalizujme ich množstvo a škodlivosť.

Zapojme sa do systému zberu TKO v meste – podľa platného VZN.

Užívajme zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu v meste.

Odpad separujme – nakoniec nepoužiteľné veci vytrieďme a odovzdajme na miesta na to určené.

Ukladajme TKO, alebo jeho vytriedené zložky a drobný stavebný odpad na účely ich zberu na určené miesta a do určených zberných nádob a vriec.

V zmysle zákona je každý, kto zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto zákonom (napr. spaľuje odpad), uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou (napr. založí ,,čiernu skládku“) sa dopustí priestupku, za ktorý môže obec uložiť pokutu.

Týmto oznamom chceme upriamiť pozornosť občanov mesta a poukázať na závažný problém znečisťovania ovzdušia prostredníctvom spaľovania rôznych druhov odpadov, na znečistenie životného prostredia toxickými látkami z nezákonného spaľovania odpadov v záhradách či v domácich peciach, na zlepšenie informovanosti verejnosti o tomto probléme, ku ktorému je potrebné pristupovať zodpovedne a s plnou vážnosťou.

V prípade, že vo vašom okolí dochádza k obťažovaniu nepríjemným spaľovaním akéhokoľvek druhu odpadu kontaktujte kompetentných zamestnancov MsÚ na tel. čísle 034/6516543.

 

Nespaľujme odpady v záhradách a v peciach a neotravujme si život!

Pri spaľovaní napr. v peci, kotle alebo na ohnisku môže vznikať viacero nebezpečných škodlivín a jedov. Hlavné príčiny sú dve. Teploty, pri ktorých prebieha horenie sú nízke a palivo je nedokonale okysličované. Výsledkom je nedokonalé spaľovanie, pri ktorom uniká do ovzdušia čpavok, fenoly, kyanidy, dechty. Tieto látky nepríjemne zapáchajú, dráždia sliznice horných dýchacích ciest, vedú k bolestiam hlavy, alebo pôsobia ako nervový jed.

Plasty – sú obohatené rôznymi zmäkčovadlami, farbivami, stabilizátormi. Tie môžu obsahovať ťažké kovy ako kadmium a zinok. Pri spaľovaní sa uvoľňujú do ovzdušia alebo zostávajú v popole. Pri nedokonalom horení plastov vzniká značné množstvo oxidu uhoľnatého (CO) atď. Tento plyn je jedovatý. Je schopný viazať sa na krvné farbivo – hemoglobín, čím znemožňuje prenos kyslíka krvou. Môže to viesť k vnútornému uduseniu. Spaľovaním plastov sa uvoľňujú uhľovodíky, ktoré prispievajú ku vzniku tzv. fotochemického smogu. Ďalším nebezpečenstvom je únik ftalátov, ktoré majú schopnosť hromadiť sa v ľudskom tele.

Guma – spaľovaním gumy vznikajú oxidy síry a sadze, ktoré dráždia dýchacie cesty. Tie obsahujú polychlórované uhľovodíky. Medzi nimi sa nachádzajú silné jedy aj rakovinotvorné látky.

Drevotrieska, starý nábytok – pri výrobe drevotriesky sa môžu ako tmeliaca látka používať formaldehydové živice. Pri horení sa rozkladajú a uvoľňuje sa formaldehyd a fenoly. Formaldehyd väčšinou zhorí, fenoly unikajú do ovzdušia. Sú to nepríjemne zapáchajúce jedy so silným dráždivým účinkom. Pri pálení starého nábytku môžu z použitých náterových hmôt vznikať ďalšie škodlivé látky.

Polyamidy – vyrábajú sa z nich umelé textilné vlákna (silon, nylon). Pri ich nedokonalom horení vzniká hlavne čpavok. Ten už pri nižších koncentráciách dráždi oči, sliznice nosa, spôsobuje nevoľnosť a bolesti hlavy. V malom množstve uniká aj kyanovodík, ktorý i v malých koncentráciách vyvoláva škrabanie v krku, sčervenanie spojiviek, prudké bolesti hlavy až závrate.

Organický odpad (bioodpad) – spadnuté lístie alebo trávu síce nepálime v peciach, ale hlavne na jar a na jeseň môžeme vidieť a hlavne cítiť dusivý dym stúpajúci zo záhrad. Tento dym obsahuje hlavne (CO), uhľovodíky a dechtové látky. Spálením organického odpadu doslova vypúšťame do vzduchu organické hnojivo a meníme ho na škodlivé plyny. Lístie, trávu a drevnú hmotu môžeme spoločne s bioodpadom z kuchyne (zvyšky z jedál, odpad z čistenia ovocia a zeleniny) použiť na výrobu kompostu. Doma do pecí, kotla, krbu ani do ohniska teda nepatria žiadne plasty, guma, drevotrieska, ani umelé vlákna. Nepatrí sem dokonca ani žiaden iný odpad. Pre prírodu, pre zdravie naše, našich detí a našich susedov, dokonca i pre našu peňaženku je najvhodnejšie na vykurovanie používať drevo, či ešte lepšie (v špeciálnych kotloch) drevený odpad (pelety, brikety, drevnú štiepku ...). V oblastiach kde je nedostatok dreva, sú možnosti vykurovania plynom. Ak máme ústredné kúrenie, je výhodné a užitočné prikurovať slnečnými kolektormi samozrejme v rámci možností. Drevo lepšie horí aj pri nižších teplotách a pri jeho pálení, na rozdiel od uhlia, vzniká menej splodín. To však vôbec neplatí, ak kúrime vlhkým drevom. Také spaľovanie je neefektívne a vznikne pri ňom niekoľkonásobne viac dechtových látok ako pri spaľovaní suchého dreva.

Dátum vloženia: 11. 4. 2018 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 3. 2020 9:15
Autor: Diana Javorková

Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 5.4.2020, 6:37:23

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 5. 4. 2020
15 °C 3 °C
pondelok 6. 4. 15/6 °C
utorok 7. 4. 16/5 °C
streda 8. 4. 17/6 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina

Facebook