Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Oznámenie o dvoch voľných pracovných miestach – Centrum voľného času „Beťárik“

Uvoľnené dve pracovné pozície: vychovávateľ/vychovávateľka

Mesto Šaštín-Stráže
ako zamestnávateľ
zverejňuje oznámenie o voľnom pracovnom mieste

 

Názov a adresa zamestnávateľa: Mesto Šaštín-Stráže, Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže
Miesto výkonu práce : Centrum voľného času,   Hviezdoslavova 4/7, 908 41 Šaštín-Stráže
Obsadzovaná pozícia :  Vychovávateľ/-ka v Centre voľného času, Hviezdoslavova 4/7, 908 41 Šaštín-Stráže
Nástup do zamestnania : od 1.9.2022

 

Požiadavky na zamestnanca:
Kvalifikačné predpoklady a osobitný kvalifikačný predpoklad:

  • kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 MŠVVaŠ, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii pedagogického zamestnanca
  • Vzdelanie:  min. úplné stredné odborné vzdelanie – vychovávateľstvo alebo vysokoškolské vzdelanie - učiteľstvo/vychovávateľstvo
  • Bezúhonnosť
  • Zdravotná spôsobilosť
  • Ovládanie štátneho jazyka

Zoznam vyžadovaných dokladov:

  • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • štruktúrovaný životopis,
  • kópia dokladu o vzdelaní,
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným miestom:

  • znalosť práce s PC, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, kreativita,  zodpovednosť, aktívne plnenie úloh, komunikačné a organizačné schopnosti

Pracovný pomer: na dobu určitú 1 rok  s možnosťou zmeny na dobu neurčitú, rozsah úväzku 1,0

Platové podmienky: Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z.. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na pohovor pozvať (elektronicky, telefonicky) iba tých záujemcov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pracovnú pozíciu.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 20.6.2022 do 13:00 hod. na adresu: Mesto Šaštín-Stráže,  Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže (rozhodujúci je dátum doručenia resp. zaevidovania obálky) alebo priamo do podateľne Mestského úradu v Šaštíne-Strážach, Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže.

Na obálku uveďte:„ Vychovávateľ/-ka v Centre voľného času – neotvárať“.

V Šaštíne-Strážach, dňa 3.6.2022

 

                                                                                    Mgr. Jaroslav Suchánek
                                                                                          primátor mesta

Dátum vloženia: 3. 6. 2022 12:35
Dátum poslednej aktualizácie: 3. 6. 2022 12:53
Autor: Mesto Šaštín-Stráže

Dátum a čas

Dnes je sobota, 25.6.2022, 16:41:09

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide

Aktuálne počasie

dnes, sobota 25. 6. 2022
slabý dážď 21 °C 15 °C
nedeľa 26. 6. jasná obloha 30/14 °C
pondelok 27. 6. jasná obloha 33/19 °C
utorok 28. 6. zamračené 34/20 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina