Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

P o z v á n k a

XX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, ktoré sa uskutoční dňa 29. septembra 2021, t. j. v stredu o 16,30 hod., v kultúrnom dome Šaštín na Štúrovej ulici.

P o z v á n k a
v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
                    

zvolávam
XX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, ktoré sa uskutoční
 dňa 29. septembra 2021, t. j. v stredu  o 16,30 hod.,
v kultúrnom dome Šaštín na Štúrovej ulici.
 

Program:

  1/ Otvorenie
  2/ Voľba Návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
  3/ Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Šaštín-Stráže za rok 2015
  4/ Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Šaštín-Stráže za rok 2016
  5/ Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Šaštín-Stráže za rok 2017
  6/ Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Šaštín-Stráže za rok 2018
  7/ Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Šaštín-Stráže za rok 2019
  8/ Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Šaštín-Stráže za rok 2020
  9/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Šaštín-Stráže na nasledujúcich   
      šesť mesiacov.  
10/ Návrh rozpočtového opatrenia č. 6 – zmena rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2021
11/ Monitorovacia správa programového rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže k 30. 6. 2021 
12/ Návrhu na schválenie textu do kroniky mesta za rok 2020
13/ Návrh na vysporiadanie pozemku pre účely rozšírenia cintorína   parc. reg. E č. 1474, 
      podľa LV 4631 o výmere 899m2-trvalý trávny porast, v podiele 19/630, vo výmere
      27,11m2 k. ú. Šaštín.
14/ Návrh na vysporiadanie pozemku pre účely rozšírenia cintorína   parc. reg. E č. 1499, 
      podľa LV 4620 o výmere 435m2-trvalý trávny porast, v podiele 7/40, vo výmere 76,12m2
      k. ú. Šaštín
15/ Návrh na vysporiadanie pozemku pre účely rozšírenia cintorína   parc. reg. E č. 1499, 
      podľa LV 4620 o výmere 435m2-trvalý trávny porast, v podiele 7/120, vo výmere
      25,37m2 k. ú. Šaštín
16/ Návrh na vysporiadanie pozemku pre účely rozšírenia cintorína   parc. reg. E č. 1499, 
      podľa LV 4620 o výmere 435m2-trvalý trávny porast, v podiele 7/120, vo výmere
      25,37m2 k. ú. Šaštín
17/ Návrh na vysporiadanie pozemku pre účely rozšírenia cintorína   parc. reg. E č. 1499,
      podľa LV 4620 o výmere 435m2-trvalý trávny porast, v podiele 7/120, vo výmere
      25,37m2 k. ú. Šaštín
18/ Návrh na vysporiadanie pozemku pre účely rozšírenia cintorína   parc. reg. E č. 1500,
      podľa LV 3462 o výmere 752m2-orná pôda, v podiele 1/60, vo výmere 12,53m2 k. ú.
      Šaštín
19/ Návrh na vysporiadanie pozemku pre účely rozšírenia cintorína   parc. reg. E č. 1500, 
      podľa LV 3462 o výmere 752m2-orná pôda, v podiele 1/60, vo výmere 12,53m2 k. ú.
      Šaštín
20/ Návrh na prenájom pozemku pre účely rozšírenia cintorína   parc. reg. E č. 1458, podľa 
      LV 4617 o výmere 759m2-orná pôda, v podiele 3/64, vo výmere 35,57m2 k. ú. Šaštín
21/ Návrh na vysporiadanie pozemku pre účely rozšírenia cintorína parc. reg. E č. 1455/1, podľa LV
      3884 o výmere 562m2-trvalý trávny porast, k. ú. Šaštín.
22/ Návrh na zámer prevodu mestského pozemku parc. č. C-KN 1916/268 vo výmere 242 m2 
      v k.ú. Šaštín – RO Gazárka
23/ Návrh na  prevod  podielu 2/6 v pozemku parc. č. C-KN 371/3 vo výmere 108 m2,
      parc.č. 371/6 vo výmere 14m2, parc.č. 373/3 vo výmere 32m2 v k.ú. Stráže
24/ Návrh na  prevod  podielu 1/4 v pozemku parc. č. C-KN 1104/2 vo výmere 17 m2,
      parc.č. 1108/2 vo výmere 16m2, parc.č. 1109 vo výmere 491m2 v k.ú. Šaštín
25/ Návrh na zámer prevod časti mestského pozemku parc. č. E-KN 53  novovytvorená
      parc.č. C-KN 396/8,  vo výmere 15 m2 v k.ú. Šaštín
26/ Návrh na  prevod časti mestského pozemku parc. č. E-KN 53 v k.ú. Šaštín –
      novovytvorená parc.č. C-KN 396/9,  vo výmere 12 m2 v k.ú. Šaštín
27/ Návrh na  prevod časti mestského pozemku parc. č. E-KN 212/4 v k.ú. Šaštín, -  
      novovytvorená parc.č.
      C-KN 1124/5,  vo výmere 10m2 v k.ú. Šaštín.
28/ Návrh na zámer prevodu pozemku parc. č. E-KN 88/3 vo výmere 978 m2 v k.ú. Šaštín
29/ Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny 2021
30/ Diskusia
31/ Záver

Mgr. Jaroslav Suchánek
primátor mesta 

Dátum vloženia: 23. 9. 2021 14:49
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 9. 2021 14:56
Autor: Mesto Šaštín-Stráže

Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 21.10.2021, 9:58:17

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27
1
28
1
29
1
30
1
1 2 3
1
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16
1
17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 21. 10. 2021
slabý dážď 16 °C 10 °C
piatok 22. 10. zamračené 13/7 °C
sobota 23. 10. oblačno 11/5 °C
nedeľa 24. 10. jasná obloha 12/2 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina