Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

P o z v á n k a

XXIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, ktoré sa uskutoční dňa 30. marca 2022, t. j. v stredu o 16,30 hod., v kultúrnom dome na Štúrovej ulici, v Šaštíne-Strážach.

P o z v á n k a
v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
 

zvolávam 
XXIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, ktoré sa uskutoční dňa 30. marca 2022, t. j. v stredu o 16,30 hod., v kultúrnom dome  na Štúrovej ulici,
v Šaštíne-Strážach.

 

Program:
 1/ Otvorenie
 2/ Voľba Návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3/ Protest prokurátora zo dňa 27.01.2022, spis. zn. Pd 24/22/2205-2 proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Šaštín – Stráže č. 50/2010 Rokovací poriadok mestského     zastupiteľstva v Šaštíne – Strážach
4/ Návrh – Správa o kontrole uznesení Mestského zastupiteľstva Šaštín-Stráže, z XXII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 01. februára 2022
5/  Návrh - Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021
6/  Návrh:  Plán kontrolnej činnosti na nasledujúcich šesť mesiacov
7/  Návrh – Rozpočtové opatrenie č. 8 na vedomie
8/  Návrh - Rozpočet Mesta Šaštín-Stráže na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Šaštín-Stráže
9/  Návrh na Rozpočet mesta Šaštín-Stráže  na rok 2022 a Viacročný rozpočet mesta Šaštín-Stráže na roky 2023-2024
10/ Návrh  na poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2022
11/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Šaštín-Stráže č. 1/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaštín-Stráže na rok 2022 /ďalej len ako „VZN“/
12/ Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o zrušení   Všeobecne záväzného  nariadenia Mesta Šaštín-Stráže č. 50/2010 Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach a Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 50/2010 Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach.
13/ Návrh – Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
14/ Návrh – 4. zmeny SADZOBNÍKA CIEN (SLUŽIEB)
15/ Návrh - na prenájom časti pozemku parc. č. E-KN 212/4 vo výmere 14 m2 v k.ú. Šaštín
16/ Návrh - na prevod časti mestského pozemku parc.č. C-KN 69/1 v k.ú. Šaštín novovytvorené parc.č. C-KN 69/3  vo výmere 15 m2
17/ Návrh - na  zámer prevodu časti mestského pozemku parc. č. E-KN 440/1 v k.ú. Šaštín,       novovytvorená parc.č. C-KN 778/11,  vo výmere 10m2 v k.ú. Šaštín.
18/  Návrh na zriadenie vecného bremena: právo prechodu, prejazdu a právo vedenia inžinierskych sietí na pozemku parc. č. E-KN 439/2  v k.ú. Šaštín v prospech vlastníkov rodinného domu č. 961 a  pozemkov parc.č. 753/1, 753/2 v k.ú. Šaštín
19/  Návrh – Uzavretie dohody medzi mestom Šaštín-Stráže a nájomcom bytu D1 v bytovom dome so súpisným číslom 1697 na Školskej ulici č. 2, o vrátení finančnej zábezpeky nájomcovi bytu D1
 20/ Návrh na zámer prenájmu nebytových priestorov Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v Šaštíne-Strážach, na Nám. slobody, súp. č. 849, všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Marek Tejral, trvale bytom Měnín 304, PSČ 664 57, ČR, celková podlahová plocha NP predstavuje výmeru 60 m2, podiel priestoru na spoločných priestoroch 14,54 m2  a celková plocha nebytového priestoru spolu s podielom na spoločných priestoroch je 74,54 m2.
21/  Návrh na zámer prenájmu nebytových priestorov – všeobecná ambulancia pre deti a dorast MUDr. Peter Košík – MEDA DVA s.r.o., Blahova 2411/55,  909 01 Skalica, celková podlahová plocha NP predstavuje výmeru 51,84 m2, podiel priestoru na spoločných priestoroch 10,86 m2  a celková plocha nebytového priestoru spolu s podielom na spoločných priestoroch je 62,70 m2.
22/  Návrh na zámer prenájmu nebytových priestorov – Gynekologická a pôrodnícka ambulancia MUDr. Bibiána Bajteková  – GynAc, s.r.o., Štúrova 572,  908 41 Šaštín-Stráže,  celková podlahová plocha NP predstavuje výmeru 82,58 m2, podiel priestoru na spoločných priestoroch 27,55 m2  a celková plocha nebytového priestoru spolu  s podielom na spoločných priestoroch je 110,13 m2.
23/  Návrh na zámer prenájmu nebytových priestorov – ambulancia zubného lekárstva MUDr. Oľga Šipoldová, Smolinské 152, PSČ 908 42  celková podlahová plocha NP predstavuje výmeru 50,48 m2, podiel priestoru na spoločných priestoroch 22,45 m2  a celková plocha nebytového priestoru spolu s podielom na spoločných priestoroch je 72,93 m2.
24/  Návrh na zámer prenájmu nebytových priestorov – Zubná technika Magdaléna Javorková,  Na Kopánke 26, 908 41  Šaštín-Stráže,  celková podlahová plocha NP predstavuje výmeru 18,17 m2, podiel priestoru na spoločných priestoroch 2,91 m2  a celková plocha nebytového priestoru spolu s podielom na spoločných priestoroch je 21,08 m2.
25/ Návrh na zámer prenájmu nebytových priestorov Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v Šaštíne-Strážach, na Nám. slobody, súp. č. 849, ambulancia zubného lekárstva MUDr. Jarmila Kováčiková, trvale bytom Legionárska 395/23, 909 01 Malacky,  celková podlahová plocha NP predstavuje výmeru 25,86 m2, podiel priestoru na spoločných priestoroch  5,89 m2  a celková plocha nebytového priestoru spolu  s podielom na spoločných priestoroch je  31,75 m2.
26/  Návrh na zámer prenájmu nebytových priestorov Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v Šaštíne-Strážach, na Nám. slobody, súp. č. 849, ambulancia dentálnej hygieny Bc. Lucia Holúbková, trvale bytom Borský Svätý Jur 759, PSČ 908 79, celková podlahová plocha NP predstavuje výmeru 24,62 m2, podiel priestoru na spoločných priestoroch 5,34 m2  a celková plocha nebytového priestoru spolu s podielom na spoločných priestoroch je 29,96 m2.
27/  Návrh na zámer prenájmu nebytových priestorov Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v Šaštíne-Strážach, na Nám. slobody, súp. č. 849, ambulancia domácej ošetrovateľskej starostlivosti 1 - MEDISON PLUS, Nová 1230, 908 01 Kúty, IČO: 36 759 368, celková podlahová plocha NP predstavuje výmeru 20,69 m2, podiel priestoru na  spoločných priestoroch 1,73 m2  a celková plocha nebytového priestoru spolu s podielom  na spoločných priestoroch je 22,42 m2.
28/  Návrh na zámer prenájmu nebytových priestorov Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v Šaštíne-Strážach, na Nám. slobody, súp. č. 849, ambulancia domácej ošetrovateľskej starostlivosti 2 - MEDISON PLUS, Nová 1230, 908 01 Kúty, IČO: 36 759 368, celková podlahová plocha NP predstavuje výmeru 10,95 m2, podiel priestoru na  spoločných priestoroch 1,06 m2  a celková plocha nebytového priestoru spolu s podielom   na spoločných priestoroch je 12,01 m2.
29/  Návrh na zámer prenájmu nebytových priestorov – chirurgická ambulancia, MUDr. Andrej Papp, gen. L. Svobodu 1361/24,  905 01 Senica,  celková podlahová plocha NP predstavuje výmeru 14,20 m2, podiel priestoru na spoločných priestoroch 0,81 m2 a celková plocha nebytového priestoru spolu s podielom na spoločných priestoroch je 15,01 m2.
30/ Diskusia
31/ Záver

 

 

 

                                                                               Mgr. Jaroslav Suchánek v. r.                                                                                        primátor mesta

Dátum vloženia: 25. 3. 2022 13:47
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 3. 2022 13:57
Autor: Mesto Šaštín-Stráže

Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 19.5.2022, 0:19:20

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29
2
30
1
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
2
22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Aktuálne počasie

dnes, streda 18. 5. 2022
polojasno 19 °C 9 °C
štvrtok 19. 5. takmer jasno 21/8 °C
piatok 20. 5. slabý dážď 26/10 °C
sobota 21. 5. slabý dážď 25/13 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina