Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

P o z v á n k a

VIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, ktoré sa uskutoční dňa 12. februára 2020, t.j. v stredu o 15:00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Šaštíne-Strážach

P o z v á n k a

 V súlade s ustanovením  § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov,

                                                                         zvolávam
 
          VIII.  zasadnutie Mestského zastupiteľstva v  Šaštíne-Strážach, ktoré sa uskutoční

dňa 12.  februára  2020, t.j. v stredu  o 15:00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Šaštíne-Strážach

Program:
1.    Otvorenie
2.    Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 
3.    Zloženie sľubu poslanca – náhradníka vo volebnom obvode č. 3
4.    Správa o kontrolnej činnosti za r. 2019.
5.    Stanovisko kontrolóra mesta k Rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže pre r. 2020 – 2022.
6.    Návrh na Rozpočet Mesta Šaštín-Stráže, pre r. 2020 – 2022.
7.    Návrh Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na pre r. 2020 - 2022
8.    Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 01/2020 o určení výšky  dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy   a školských zariadení so sídlom na území Mesta Šaštín-Stráže na rok 2020
9.    Návrh na Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Komisií Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
10.    Návrh na schválenie  zámeny pozemku parc. č. 1916/275 v k.ú. Šaštín vo výmere 50m2-druh pozemku ostatná plocha na LV 2045 za pozemky parc.č. C-KN 1916/273 vo výmere 8m2, parc. č. C-KN 1916/274 vo výmere 15m2, parc. č. C-KN 1916/26 –,  vo výmere 27m2, druh pozemku ostatná plocha, vedené na LV 2445 – vlastník Karel Čermák
11.     Návrh na schválenie  prevodu  časti mestského  pozemku parc. č. C-KN611/2 v podiele ½
12.    Návrh na schválenie  prevodu  mestského pozemku parc. č. C-KN 1916/132 vo výmere 260m2k, parc. č. C-KN 1916/26 vo výmere 27m2
13.    Návrh na schválenie  prevodu pozemku parc. č. C-KN 159/1 vo výmere 433m2
14.    Návrh na schválenie  prenájmu časti pozemku parc. č. E-KN 2093 v k.ú. Šaštín vo výmere 1000m2 /celkovej výmere 6715m2/ 
15.    Návrh na zriadenie vecného bremena: zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení; užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie na pozemkoch v k.ú. Stráže (lokalita Čistonek) v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Bratislava, Čulenova 6. 
16.    Návrh na zriadenie vecného bremena: zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení; užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie na pozemkoch v k.ú. Stráže (lokalita Čistonek) v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Bratislava, Čulenova 6 
17.     Návrh na zámer prevodu mestského pozemku parc. č. C-KN 1916/278,  vo výmere 32m2, v k.ú. Šaštín, lokalita RO Gazárka
18.    Návrh  zámeru na prenájom areálu TJ Spartak Stráže 
19.    Návrh na zmenu členov dozornej rady obchodnej spoločnosti Gazárka s.r.o., ktorej jediným spoločníkom je Mesto Šaštín-Stráže
20.    Návrh na odvolanie a voľba člena Komisie na prešetrovanie sťažností proti činnosti
poslancov mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra
21.    Návrh na odvolanie a voľba člena Komisie pre cestovný ruch a cezhraničnú spoluprácu
22.    Návrh na odvolanie člena redakčnej rady Hlásnik
23.    Návrh na odvolanie člena Komisie pre ekonomiku, správu majetku
24.    Diskusia
25.    Záver

  Svoje povinnosti si, prosím, usporiadajte tak, aby ste sa na zasadaní mestského zastupiteľstva mohli zúčastniť.

 

                                                                                              Jaroslav Suchánek v.r.
                                                                                                   primátor mesta 

Dátum vloženia: 7. 2. 2020 11:50
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 3. 2020 9:15
Autor: Mesto Šaštín-Stráže

Dátum a čas

Dnes je piatok, 4.12.2020, 4:05:07

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Aktuálne počasie

dnes, piatok 4. 12. 2020
slabý dážď 5 °C 2 °C
sobota 5. 12. zamračené 8/4 °C
nedeľa 6. 12. zamračené 10/7 °C
pondelok 7. 12. slabý dážď 9/6 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina