Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

P o z v á n k a

XI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, ktoré sa uskutoční
dňa 09. septembra 2020, t. j. v stredu o 16,30 hod. v kultúrnom dome na Štúrovej ulici
v časti mesta Šaštín

P o z v á n k a
v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,


zvolávam
XI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, ktoré sa uskutoční
dňa 09. septembra 2020, t. j. v stredu o 16,30 hod. v kultúrnom dome na Štúrovej ulici
v časti mesta Šaštín

Program:
1/ Otvorenie
2/ Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
3/ Monitorovacia správa Mesta Šaštín-Stráže k 30.06. 2020
4/ Čerpanie úveru na financovanie projektu zo zdrojov EÚ ( cyklotrasa )
5/ Návrh rozpočtového opatrenia č. 4 – zmena rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na r. 2020
6/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Šaštín-Stráže č. 04/2020 o výške mesačného
príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach
7/ Protokol o výsledku kontroly NKÚ - Domáca opatrovateľská služba KA 017/2020/1110
8/ Návrh na odvolanie a delegovanie členov Komisie pre kultúru
9/ Návrh Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Šaštín-Stráže na programové
obdobie 2015-2023 /PHRSR Šaštín-Stráže/
10/ Návrh - Zámer prevodu časti pozemku parc.č. E-KN 589/52 v k.ú. Stráže – novovytvorená
parc.č. C-KN 428/3 vo výmere 14 m2
11/ Návrh - Zámer prevodu pozemku parc.č. C-KN 1665/15 v k.ú. Stráže vo výmere 725 m2
lokalita Čistonek
12/ Návrh - Zámer prevodu pozemku parc.č. C-KN 1665/19 v k.ú. Stráže vo výmere 687 m2
lokalita Čistonek
13/ Návrh na prevod časti pozemku parc.č. E-KN 440/1 v k.ú. Šaštín – novovytvorené parc.č.
782/4 vo výmere 51 m2
14/ Návrh - Zámer prevodu pozemku parc.č. E-KN 824/1 v k.ú. Stráže – novytvorená parc.č.
C-KN 330/12 vo výmere 47 m2, C-KN 331/7 vo výmere 131 m2, C-KN 332/5 vo výmere
94 m2
15/ Návrh - Zámer prenájmu pozemku parc.č. C-KN 1461/2 v k.ú. Šaštín vo výmere 595 m2
16/ Návrh - Zámer prenájmu časti pozemku parc.č. E-KN 1116/1 v k.ú. Stráže vo výmere
169 m2 – lokalita Čistonek
17/ Návrh Výchovný program CVČ Beťárik na rok 2020-2023
18/ Diskusia
19/ Záver


Svoje povinnosti si prosím, usporiadajte tak, aby ste sa na zasadaní mestského zastupiteľstva mohli zúčastniť.
                                                                                                                    Mgr. Jaroslav Suchánek v. r.
                                                                                                                                 primátor mesta

Dátum vloženia: 4. 9. 2020 13:57
Dátum poslednej aktualizácie: 4. 9. 2020 14:06
Autor: Mesto Šaštín-Stráže

Dátum a čas

Dnes je piatok, 4.12.2020, 19:20:55

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Aktuálne počasie

dnes, piatok 4. 12. 2020
slabý dážď 5 °C 2 °C
sobota 5. 12. zamračené 8/4 °C
nedeľa 6. 12. zamračené 10/7 °C
pondelok 7. 12. slabý dážď 9/6 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina