Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

P o z v á n k a 

XIX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, ktoré sa uskutoční dňa 30. júna 2021 o 16,30 hod. v kultúrnom dome na Štúrovej ulici v časti mesta Šaštín

P o z v á n k a 

v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,   

zvolávam 

XIX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, ktoré sa uskutoční dňa 30. júna 2021, t. j. v stredu   o 16,30 hod. v kultúrnom dome na Štúrovej ulici v časti mesta Šaštín

 

Program:

  1/ Otvorenie
  2/ Voľba Návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3/ Správa hlavného kontrolóra mesta – kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva      za rok 2021
  4/ Návrh  - Rozpočtové opatrenie č. 5/2021
  5/ Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 6/2021 o určení názvov ulíc a iných
verejných priestranstiev
  6/ Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 7/2021 o pravidlách udržiavania      čistoty v meste a ochranu verejnej zelene v meste 
  7/ Správa o stave nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Šaštín-Stráže
  8/ Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Šaštín-Stráže za               r. 2020
  9/ Návrh na prevod  časti mestského pozemku parc. č.  „C“ 1665/19  vo výmere 687 m2,           k. ú. Stráže, lokalita Čistonek.
10/ Návrh na  prevod časti mestského pozemku parc. č. E-KN 440/1 v k.ú. Šaštín     novovytvorená parc.č. C-KN 778/9,  vo výmere 81 m2 v k.ú. Šaštín
11/ Návrh na  prevod časti mestského pozemku parc. č. C-KN 1665/23 v k.ú. Stráže nad      Myjavou -  novovytvorené parc.č. C-KN 1665/28,  vo výmere 21 m2 v k.ú. Stráže nad Myjavou
12/ Návrh na  prevod mestského pozemku parc. č. C-KN 612 vo výmere 58m2 v k.ú. Šaštín
13/ Návrh na  prevod časti mestského pozemku parc. č. E-KN 2439 v k.ú. Šaštín, -      novovytvorená parc.č. C-KN 778/6,  vo výmere 16 m2, pôvodné C-KN 778/4 v k.ú. Šaštín      novovytvorená parc.č. C-KN 778/8 vo výmere 28m2 v k.ú. Šaštín
14/ Návrh – zámer prevodu časti mestského pozemku parc. č. E-KN 212/4 v k.ú. Šaštín      novovytvorené parc.č. C-KN 1124/5,  vo výmere 10 m2 v k.ú. Šaštín
15/ Návrh – Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva zvolávať a viesť zasadnutia      Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, podľa § 12 ods. 2 a 3 zákona o obecnom      zriadení v z.n.p.
16/ Správa o výsledkoch hospodárenia Základnej školy
17/ Správa o výsledkoch hospodárenia Základnej umeleckej školy
18/ Správa o výsledkoch hospodárenia Materskej školy
19/ Návrh na uzavretie dodatku č. 1 k zmluve  uzatvorenej podľa § 20 a/ z. č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov o vykonávaní posudkovej činnosti pre určenie  odkázanosti sa sociálnu službu.
20/ Diskusia
21 / Záver

                                                                                              Mgr. Jaroslav Suchánek v. r.
                                                                                                                    primátor mesta

                                                                                                      

Dátum vloženia: 25. 6. 2021 9:44
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 6. 2021 9:49
Autor: Mesto Šaštín-Stráže

Dátum a čas

Dnes je streda, 28.7.2021, 5:42:04

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28
1
29
1
30
1
1
1
2
1
3
2
4
2
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
2
12
2
13
2
14
2
15
2
16
2
17
3
18
2
19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
2
25
3
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
31
2
1
1

Aktuálne počasie

dnes, streda 28. 7. 2021
silný dážď 30 °C 18 °C
štvrtok 29. 7. mierny dážď 29/16 °C
piatok 30. 7. slabý dážď 28/18 °C
sobota 31. 7. slabý dážď 28/19 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina