Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Prednostka informuje

HAVARIJNÝ STAV OPORNÉHO MÚRU NA CINTORÍNE V ČASTI STRÁŽE

Vážení obyvatelia,

Dňa 15.11.2019 sme oslovili odborníka, statika, aby posúdil stav oporného múru na cintoríne v časti Stráže ( zo strany domu smútku), ktorý bol nebezpečne nahnutý a prasknutý. Statik už v deň obhliadky zhodnotil stav oporného múru ako havarijný. Následne vypracoval statický posudok, z ktorého si dovolím citovať: „Stav murovaného oporného múru hodnotím ako havarijný. Je nutné zabezpečiť okolie múru voči pohybu osôb a začať čo najskôr s postupným rozoberaním, v prípade nevhodných poveternostných podmienok, alebo napr. narazením smetných nádob do múru hrozí jeho zrútenie. Následne odporúčam realizovať nový železobetónový gravitačný oporný múr.“

 Nakoľko je cintorín voľne prístupný a múr sa mohol na niekoho kedykoľvek zrútiť a niekoho zraniť, bezodkladne sme pristúpili v rámci riešenia havarijného stavu k rozobratiu múru a plánovali sme pokračovať v zmysle opisu v statickom posudku.

Mesto oslovilo pána M.D., ktorý má živnosť na tieto práce, o odstránenie nebezpečného  a realizovanie nového oporného múru. Už pri začatí prác na cintoríne sa tam začali pravidelne objavovať pán F.P. a niektorí poslanci poslaneckého klubu. 

Najprv sa dodávateľovi prác zdalo, že sa iba prišli pozrieť na to, ako práce pokračujú, ale zostal nemilo prekvapený, keď v jeho neprítomnosti sa pýtali jeho spolupracovníkov, akú majú hodinovú mzdu a kládli im otázky, ktoré spochybňovali kvalitu ich práce. Dodávateľ pritom vykonával práce v súlade so statickým posudkom.

Dňa 5.12.2019 celá záležitosť vyvrcholila tým, že dodávateľ práce ukončil, pretože pán F.P.  mu niekoľkokrát zdôrazňoval, že mu mesto nič nezaplatí. Týmto nielen že nerešpektuje rozhodnutie a zákonný postup primátora,  ale nekompetentne zasahuje do záležitostí mesta a najmä úmyselne zabraňuje odstraňovaniu havarijného stavu.

Znovu musím opakovať tú istú otázku. Kto je v Šaštíne-Strážach, p. F.P., že si dovolí v mene mesta vyslovovať rozhodnutia?

Na jednej strane vystupuje za zatiaľ neexistujúce občianske združenie Synagóga Šaštín-Stráže Galerye Shul, neoprávnene zasahuje a zastavuje práce pri riešení havarijného stavu múru, ktorý je vo vlastníctve mesta, potom sa  vyjadruje k prebiehajúcemu  súdnemu sporu, ktorý nie je ukončený, ale nie z pozície predstaviteľa mesta, ale z pohľadu žalobcu. Neviem, koho záujmy sú pánom F.P. zastupované, ale mesta určite nie.

Niektorí poslanci poslaneckého klubu a člen komisie F.P. sú viditeľne proti riešeniu havarijného stavu múru na cintoríne v časti Stráže, ktorý mohol svojim stavom ohrozovať vás občanov, ale týmto istým ľuďom evidentne nevadilo vylobovať od mesta odvoz sute z čistenia synagógy za polovičnú cenu.

Dátum vloženia: 6. 12. 2019 7:37
Dátum poslednej aktualizácie: 6. 12. 2019 7:39
Autor: Iveta Šimunová

Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 27.2.2020, 15:20:28

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 27. 2. 2020
7 °C 2 °C
piatok 28. 2. 6/1 °C
sobota 29. 2. 8/1 °C
nedeľa 1. 3. 7/3 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina