Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Výberové konanie

MESTO Šaštín-Stráže vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času

MESTO Šaštín-Stráže, Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže  zastúpené Mgr. Jaroslav Suchánek , primátorom mesta, v zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov s prihliadnutím na zákon NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času, Hviezdoslavova 4/7, 908 41 Šaštín-Stráže

 

 Kvalifikačné predpoklady:

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
- kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 - najmenej 5 rokov pedagogickej praxe podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - vykonanie I. atestácie podľa § 34 ods. 2, resp. prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady v zmysle § 61 ods. 7 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Iné požiadavky:
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti),
- organizačné schopnosti,
- znalosť príslušnej legislatívy,
- ovládanie štátneho jazyka,
- aktívna znalosť cudzieho jazyka vítaná.

Forma odmeňovania: V zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 

Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
- profesijný životopis,
- overený doklad o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní II. stupňa,
- overený doklad o absolvovaní 1. atestácie,
- potvrdenie o dĺžke a priebehu pedagogickej praxe,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- návrh koncepcie rozvoja školy,
- potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti,
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uzávierka prihlášok je 10. decembra 2021 o 12.00 h. Písomnú žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť na adresu:

Mesto Šaštín-Stráže, Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže v obálke s označením NEOTVÁRAŤ „Výberové konanie CVČ“. (Pri zaslaní poštou je rozhodujúcim dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky.)

Prihlásených uchádzačov, ktorí splnia požadované predpoklady a doručia do stanoveného termínu požadované doklady, na výberové konanie pozve, termín a miesto výberového konania oznámi rada školy, resp. rada školského zariadenia najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

 

V Šaštíne-Strážach, 10.11.2021

 

                                                                                                                  Mgr. Jaroslav Suchánek
                                                                                                                        primátor mesta

Dátum vloženia: 15. 11. 2021 10:47
Dátum poslednej aktualizácie: 15. 11. 2021 10:51
Autor: Mesto Šaštín-Stráže

Dátum a čas

Dnes je streda, 1.12.2021, 6:44:15

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuálne počasie

dnes, streda 1. 12. 2021
slabý dážď 6 °C 2 °C
štvrtok 2. 12. slabý dážď 7/4 °C
piatok 3. 12. oblačno 3/-1 °C
sobota 4. 12. zamračené 2/-1 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina