Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Výberové konanie

na obsadenie pracovného miesta riaditeľa Základnej umeleckej školy Jany Kocianovej

Mesto Šaštín-Stráže, Alej 549, 908 41  Šaštín-Stráže v súlade s § 3  a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v z.n.p.

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE 
na obsadenie pracovného miesta  riaditeľa školy:
Základnej umeleckej školy Jany Kocianovej, J. Hollého 654, Šaštín-Stráže

Kvalifikačné predpoklady:
- Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických  zamestnancoch a odborných zamestnancov a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- vykonanie prvej atestácie alebo jej náhrady
- najmenej päť rokov pedagogickej praxe
- osobnostné a morálne predpoklady a  bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy
- ovládanie štátneho jazyka a spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom jazyku
- organizačné a riadiace schopnosti 

Ostatné kritéria a požiadavky :
- absolvovanie prípravy vedúcich pedagogických pracovníkov (nie je podmienkou)
- práca s PC (Windows, Word, Excel, PowerPoint, Internet a iné)
- komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca
- znalosť legislatívy v oblasti školstva a samosprávy
- flexibilita
- schopnosť pracovať samostatne

Doklady požadované doložiť k prihláške na výberové konanie :
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania a profesijný životopis (uveďte prosím aj tel. kontakt)
- overená kópia dokladu o nadobudnutom vzdelaní
- potvrdenie o pedagogickej praxi – min. 5 rokov
- overená kópia dokladu o absolvovaní prvej atestácie alebo jej náhrady
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
- písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy
- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho  pedagogického zamestnanca (nie staršie ako tri mesiace),
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
- čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods. 7 písm. a), c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Termín podania žiadostí: do 12,00 hod. dňa 27.apríla 2022 – rozhodujúcim je čas doručenia do podateľne Mestského úradu v Šaštíne-Strážach.
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ ZUŠ – NEOTVÁRAŤ“ osobne, alebo zašlite poštou na adresu: Mesto Šaštín-Stráže, Alej 549, 908 41  Šaštín-Stráže

V Šaštíne-Strážach 5.4.2022

                                                                                                          Mgr. Jaroslav Suchánek                                                                                                                primátor mesta

Dátum vloženia: 5. 4. 2022 14:15
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 4. 2022 14:16
Autor: Mesto Šaštín-Stráže

Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 19.5.2022, 0:55:53

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29
2
30
1
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
2
22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Aktuálne počasie

dnes, streda 18. 5. 2022
polojasno 19 °C 9 °C
štvrtok 19. 5. takmer jasno 21/8 °C
piatok 20. 5. slabý dážď 26/10 °C
sobota 21. 5. slabý dážď 25/13 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina