Menu
Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Výzva Mesta Šaštín-Stráže na predkladanie žiadosti o dotáciu na rok 2024

Koniec lehoty na predkladanie žiadostí 18.9.2023

Mesto Šaštín-Stráže v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Šaštín-Stráže č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesto Šaštín-Stráže vyhlasuje pre rozpočtové organizácie, občianske združenia, športové a iné organizácie s právnou subjektivitou so sídlom v meste Šaštín-Stráže

VÝZVU NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ
o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2024


Oprávnení žiadatelia môžu predložiť do podateľne Mestského úradu v Šaštíne-Strážach žiadosť o poskytnutie dotácie na 


- Športovú činnosť ( podpora činností športových klubov pôsobiacich na území mesta)
- Podporu práce s mládežou 
- Podpora činností občianskych združení pôsobiacich na území mesta zameraných na činnosť seniorov, vytváranie priestoru a aktivít pre hendikepovaných obyvateľov mesta

K žiadosti žiadateľ ( v prípade dotácie na športovú činnosť ) pripojí prílohu č.1, ktorá je zverejnená s formulárom žiadosti na rok 2024. Príloha žiadosti musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom organizácie a opatrená pečiatkou organizácie. 

Formulár žiadosti ako aj ďalšie podmienky výzvy sú zverejnené na oficiálnej webovej stránke mesta v časti „Oznamy“. Obálku označte „Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta Šaštín-Stráže na rok 2024“. 

Prostriedky poskytnuté žiadateľovi môžu byť použité na hradenie nasledovných nákladov : odmeny trénerom a rozhodcom, odmeny za usporiadateľské, masérske, lekárske a dokumentačné služby, náklady na športové sústredenia, športovú prípravu, turnaje, cestovné a prepravné náhrady, nájomné, ubytovanie, nákup výstroje a športových zariadení, na vecné ceny, diplomy, iné náklady spojené s prevádzkou športového klubu. Z dotácie nemôžu byť hradené dary a ceny na tombolu. 

Z dotácie môžu byť uhrádzané jednorazové podujatia, pravidelné podujatia ( športové , iné) alebo projekt dlhodobého zamerania v oblasti kultúry, športu , aktivity zamerané na činnosť a aktivity seniorov a hendikepovaných obyvateľov mesta, činnosť športových klubov.


Pri spracovaní žiadosti musia oprávnení žiadatelia postupovať v zmysle tejto výzvy.


Žiadateľ doručí Mestu Šaštín-Stráže 1x fyzický originál žiadosti s prílohami a 1x v elektronickej podobe na mailovú adresu veronika.bizkova@mestosastinstraze.sk do 18.09.2023 do 15.00 hod.


Na zúčtovanie dotácie sa použije formulár , ktorý tvorí prílohu č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Šaštín-Stráže č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Šaštín-Stráže.

Otázky spojené s prípravou a podávaním žiadostí je možné konzultovať na mestskom úrade osobne v kancelárii prednostu mestského úradu alebo telefonicky na tel. č. 034 698 74 25.


Termín uzávierky prijímania žiadostí je v zmysle VZN určený deň 15.09.2023. Keďže posledný deň lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, koniec lehoty je najbližší budúci pracovný deň,  t.j.  18.9.2023.
 

Prílohy

Žiadosť

Formulár žiadosti _žiadosť o dotáciu(2).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 54,74 kB

Príloha k žiadosti ( vypĺňajú športové kluby s mládežníckymi družstvami

Formulár _Príloha k žiadosti ( vyplňajú športové kluby s mládežníckymi družstvami )2022 N(3).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 19,14 kB
Dátum vloženia: 6. 9. 2023 14:12
Dátum poslednej aktualizácie: 6. 9. 2023 14:47
Autor: Mesto Šaštín-Stráže

Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 13.6.2024, 19:49:57

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 13. 6. 2024
zamračené 20 °C 9 °C
piatok 14. 6. oblačno 21/8 °C
sobota 15. 6. slabý dážď 24/11 °C
nedeľa 16. 6. slabý dážď 24/13 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina

 MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE