mestsky urad  Adresa

 Mestský úrad Šaštín-Stráže
 Alej 549
 908 41 Šaštín-Stráže

 IČO: 00310069

 DIČ: 2021049580

 Číslo účtu: SK35 0200 0000 0000 0082 8182

 Primátor mesta: Mgr. Jaroslav Suchánek

 Zástupca primátora: Vladimír Sofka

 

 

Úradné hodiny Mestského úradu Šaštín-Stráže

v mesiacoch september - jún

Pondelok 7:30 do 11:00      12:00 do 15:30
Utorok 7:30 do 11:00   12:00 do 15:30
Streda 7:30 do 11:00   12:00 do 16:30
Štvrtok 7:30 do 11:00   12:00 do 15:30
Piatok 7:30 do 11:30 12:00 do 14:30 nestránkové hodiny

Obedňajšia prestávka 30 min.:

pondelok - štvrtok: v čase medzi 11:00 - 12:00

piatok: od 11:30 do 12:00

 

v letných mesiacoch júl a august

Pondelok 7:00 do 11:00      12:00 do 15:00
Utorok 7:00 do 11:00   12:00 do 15:00
Streda 7:00 do 11:00   12:00 do 16:00
Štvrtok 7:00 do 11:00   12:00 do 15:00
Piatok 7:00 do 11:30   12:00 do 14:00 nestránkové hodiny

Obedňajšia prestávka 30 min.:

pondelok - štvrtok: v čase medzi 11:00 - 12:00

piatok: od 11:30 do 12:00

 

Kontakt

Spojovateľka:  034/6987 411
Fax:
034/ 6592 872
Sekretariát primátora: 034/6987 417
E-mail:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
   

 

Spoločný obecný úrad pre obce: Čáry, Smolinské, Kuklov, Štefanov, mesto Šaštín-Stráže

Matrika pre mesto Šaštín-Stráže a obce: Čáry, Smolinské, Kuklov

Opatrovateľská služba pre mesto Šaštín-Stráže a Štefanov 

 

Postavenie a pôsobnosť mestského úradu

  • mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora mesta.

  • mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj ďalších zriadených orgánov mestského zastupiteľstva a plní úlohy v zmysle zákona o obecnom zriadení.

  • mestský úrad nie je právnickou osobou a nemá právnu subjektivitu.

  • financovanie a hospodárenie mestského úradu tvorí súčasť rozpočtu mesta na príslušný rok. Rozpočet mesta obsahuje samostatnú položku predstavujúcu objem mzdových prostriedkov ako aj obsah finančných prostriedkov určených na nákup technických prostriedkov a údržbu a opravu.

  • mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta.

 

Vzťahy medzi útvarmi MsÚ:

  • odbory, oddelenia a referáty sú povinné navzájom úzko spolupracovať a zabezpečovať koordináciu práce tak, aby sa zaručila jednotnosť riadenia a rozhodovania, ako aj komplexnosť riešenia úloh mestského úradu v súlade s integrovaným manažérskym systémom.

  • oddelenia a referáty začlenené do odborov podávajú návrhy na riešenie zásadných otázok prostredníctvom vedúcich príslušných odborov.

  • ak vzniknú rozdielne stanoviská pri riešení úloh medzi odbormi, rozhoduje o nich prednosta mestského úradu. Ak vzniknú rozdielne stanoviská medzi útvarmi rôznych úsekov, rozhoduje o nich primátor.

 

Na MsÚ sa vybavuje

pre mesto Šaštín-Stráže :

- stavebný úsek
- matrika a evidencia obyvateľstva
- školstvo
- správa mestských bytov a nebytových priestorov
- sociálny úsek a opatrovateľská starostlivosť
- správa cintorínov a cintorínske poplatky
- správa miestnych daní a poplatkov

sastin bg dark