Menu
Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Osvedčovanie podpisov a listín

Osvedčovaním odpisov a kópií listín Mestský úrad potvrdzuje, že sa kópia listiny zhoduje s originálom. Preto je pri osvedčovaní vždy potrebné predložiť aj originál listiny. Podľa usmernenia č. 3/2010 Ministerstvo vnútra SR, od 1.7.2010 osoba, ktorá predkladá listiny na osvedčenie predloží platný občiansky preukaz.

Za originál listiny sa považuje aj už osvedčená kópia. Pri osvedčovaní listín sa osvedčuje ich obsah. Správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine sa neosvedčuje.

Osvedčovanie podpisov na listinách sa vykonáva na každom mestskom alebo obecnom úrade. Osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť vždy prítomná, nesmie ju podpísať iná osoba. Podpisuje sa pred pracovníkom, ktorý podpis osvedčuje. Svoju totožnosť pri osvedčovaní preukazuje občan platným občianskym preukazom, alebo pasom. Správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine sa neosvedčuje.

Na mestskom úrade sa nevykonáva osvedčovanie:

- ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine, s výnimkou osvedčenia podpisu občana na potvrdení o žití do Českej republiky v súlade s čl. 23 zmluvy medzi SR a ČR č. 318/1994 Z.z.

- kópie listín sa neosvedčujú ani do ČR
- odpis alebo kópia občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov, vodičských preukazov, preukazov oprávňujúcich na vstup do budov alebo na pozemky, zbrojných preukazov, poľovníckych a rybárskych lístkov, preukazov znalca tlmočníka
- osvedčenia o technickom preukaze motorového vozidla
- výpisy z registra trestov
- geometrické plány, technické výkresy, mapy, listy vlastníctva z geodézie, faktúry a pod.
- vkladné knižky, šeky, losy, tikety, zmenky
- rozhodnutia súdov a štátnych orgánov, ktoré nenadobudli právoplatnosť
- ak sa odpis alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou
- ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku: to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku

Potrebné doklady:

- platný občiansky preukaz alebo pas
- originál listiny a jej čitateľná čiernobiela  kópia

Správny poplatok:

- za overenie každého jedného podpisu 2 €
- za overenie listín, za každú začatú stranu 2 €
- za overenie listín v českom jazyku, za každú začatú stranu 3,00 €

Vybavuje: Libušová Anetta
e-mail: anetta.libusova@mestosastinstraze.sk
Tel.: 034/6987 413

Tlačivá

Čestné vyhlásenie

cestne_vyhlasenie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 26 kB

Aktuálne počasie

dnes, sobota 20. 4. 2024
mierny dážď 9 °C 3 °C
nedeľa 21. 4. oblačno 9/1 °C
pondelok 22. 4. takmer jasno 10/0 °C
utorok 23. 4. slabý dážď 10/3 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina

 MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE