Menu
Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Daň z nehnuteľnosti

Mesto vyberá daň z nehnuteľností v zmysle zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN č. 5/2011 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2012. Daň z nehnuteľností sa vyrubuje platobným výmerom.

Dokedy a kto podáva daňové priznanie?

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je potrebné podať do 31. januára bežného roka, ale len u toho daňovníka u ktorého došlo k zmene skutočností už nahlásených v daňovom priznaní a u nových daňovníkov, ktorým vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Fyzická alebo právnická osoba je v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti (dražba a dedičstvo nehnuteľnosti) a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni keď tieto skutočnosti nastali.

Mesto Šaštín-Stráže ako správca dane z nehnuteľností ustanovilo, že v roku 2012 sa daň za stavby na bývanie, byty a garáže znižuje o 30 % občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí sú vlastníkmi týchto stavieb a majú v týchto stavbách zaevidovaný aj trvalý pobyt. K uplatneniu zľavy je potrebné predložiť vypísanú žiadosť a preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Potrebné doklady

  • tlačivá k daňovému priznaniu
  • doklad o vlastníctve nehnuteľností, stavieb, bytov a pozemkov (list vlastníctva, kúpno-predajná zmluva, darovacia zmluva, osvedčenie o dedičstve)

Splatnosť dane

  • prvá splátka do 30. júna
  • druhá splátka do 31. októbra

Spôsob úhrady

  • v hotovosti do pokladne mesta
  • prevodom na účet mesta vo VÚB, a.s., pobočka Šaštín-Stráže, č. účtu SK35 0200 0000 0000 0082 8182
  • poštovou poukážkou na účet mesta

Vybavuje: Veronika Kečkéšová
e-mail: keckesova@mestosastinstraze.sk
tel: 034/ 6987 416

 

Tlačivá

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností - Tlačivá

Daňové priznania k miestnym daniam_tlacivo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,7 MB

Potvrdenie o podaní daňového priznania

2010_nehn_potvrdenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 66,54 kB

Poučenie na vyplnenie daňového priznania

Poucenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 153,97 kB

Oznámenie o zmene

zmena.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 23,5 kB

Splnomocnenie

splnomocnenie dan z nehnutelnosti.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 24 kB

Kalendár

Aktuálne počasie

dnes, streda 29. 5. 2024
oblačno 21 °C 13 °C
štvrtok 30. 5. mierny dážď 23/12 °C
piatok 31. 5. slabý dážď 20/12 °C
sobota 1. 6. mierny dážď 17/11 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina

 MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE