Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Daň z nehnuteľnosti

Mesto vyberá daň z nehnuteľností v zmysle zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN č. 5/2011 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2012. Daň z nehnuteľností sa vyrubuje platobným výmerom.

Dokedy a kto podáva daňové priznanie?

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je potrebné podať do 31. januára bežného roka, ale len u toho daňovníka u ktorého došlo k zmene skutočností už nahlásených v daňovom priznaní a u nových daňovníkov, ktorým vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Fyzická alebo právnická osoba je v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti (napr. predaj, kúpa, dedičstvo nehnuteľnosti) a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni keď tieto skutočnosti nastali.

Mesto Šaštín-Stráže ako správca dane z nehnuteľností ustanovilo, že v roku 2012 sa daň za stavby na bývanie, byty a garáže znižuje o 30 % občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí sú vlastníkmi týchto stavieb a majú v týchto stavbách zaevidovaný aj trvalý pobyt. K uplatneniu zľavy je potrebné predložiť vypísanú žiadosť a preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Potrebné doklady

  • tlačivá k daňovému priznaniu
  • doklad o vlastníctve nehnuteľností, stavieb, bytov a pozemkov (list vlastníctva, kúpno-predajná zmluva, darovacia zmluva, osvedčenie o dedičstve)

Splatnosť dane

  • prvá splátka do 30. júna
  • druhá splátka do 31. októbra

Spôsob úhrady

  • v hotovosti do pokladne mesta
  • prevodom na účet mesta vo VÚB, a.s., pobočka Šaštín-Stráže, č. účtu SK35 0200 0000 0000 0082 8182
  • poštovou poukážkou na účet mesta

Vybavuje: Veronika Kečkéšová
e-mail: keckesova@mestosastinstraze.sk
tel: 034/ 6987 416

 

Tlačivá

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností - FO

DP_FO_k_DzN_1_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 253,12 kB

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností - PO

DP_PO_k_DzN_1__0.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 244,41 kB

Daň zo stavieb

Dan_zo_stavieb_viacucelov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 183,38 kB

Daň z bytov

danove-priznanie-k-dani-z-nehnutelnosti-4-oddiel-dan-z-bytov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 233,41 kB

Potvrdenie o podaní daňového priznania

2010_nehn_potvrdenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 66,54 kB

Poučenie na vyplnenie daňového priznania

Poucenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 153,97 kB

Oznámenie o zmene

zmena.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 23,5 kB

Splnomocnenie

splnomocnenie dan z nehnutelnosti.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 24 kB

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 16. 9. 2019
24 °C 12 °C
utorok 17. 9. 19/11 °C
streda 18. 9. 16/7 °C
štvrtok 19. 9. 14/5 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina