Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Daň za psa

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín–Stráže č. 12/2012 s účinnosťou od 1.1.2013.

Predmet dane

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou na území Mesta Šaštín-Stráže.

Predmetom dane za psa nie je:

a/ pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,

b/ pes umiestnený v útulku zvierat,

c/ pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je:

a/ vlastníkom psa alebo

b/ držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

Základ dane

Základom dane je počet psov.

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

Sadzba dane

Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok :

a) 5 EUR za psa chovaného v rodinnom dome,

b) 7 EUR za psa chovaného vo viacbytovom dome,

c) 10 EUR za psa chovaného v objektoch a na pozemkoch firiem, organizácií.

 

Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

 

Spôsob úhrady

- v hotovosti do pokladne Mesta Šaštín-Stráže,

- poštovým peňažným poukazom,

- bankovým prevodom na účet mesta vo VÚB Senica, pobočka Šaštín-Stráže,

   č. účtu: SK35 0200 0000 0000 0082 8182

Vybavuje: Veronika Kečkéšová
Email: keckesova@mestosastinstraze.sk
Tel.: 034/6987 416

 

Tlačivá

Priznanie FO k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Priznanie FO k dani z nehnutelnosti, k dani za psa, k dani za predajne automaty a k dani za nevyherne hracie pristroje.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,45 MB

Priznanie PO k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Priznanie PO k dani z nehnutelnosti, k dani za psa, k dani za predajne automaty a k dani za nevyherne hracie pristroje.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,56 MB

Odhlásenie psa

Odhlasenie psa (1).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 30 kB

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 16. 9. 2019
24 °C 12 °C
utorok 17. 9. 19/11 °C
streda 18. 9. 16/7 °C
štvrtok 19. 9. 14/5 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina