Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Ukončenie vysokoškolského štúdia

Po  ukončení štúdia a nadobudnutí vysokoškolského vzdelania si občan na Mestskom úrade v Šaštíne-Strážach na ohlasovni pobytu, nahlási túto skutočnosť predložením diplomu.

Vybavuje: Renáta Fábryová
e-mail: fabryova@mestosastinstraze.sk
Tel.: 034/6987 429