Menu
Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Kolaudácia

K návrhu na kolaudáciu stavebník predloží: 

1. Geometrický plán (zameranie skutočného vyhotovenia stavby ) overený Správou katastra v Senici a výpis z katastra nehnuteľností.

2. Vytyčovací protokol stavby (v prípade, že je to uvedené v  podmienkach stavebného povolenia).

3. Kópia  pôvodného  stavebného povolenia

4. Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú  a bezpečnú prevádzku (revízna správa elektrického zariadenia, revízna správa plynového zariadenia, zápis o tlakovej skúške vody, kanalizácie, ÚK, plynu, osvedčenie o stave komína, žumpy...)

Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov - atesty

5. Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby ( v prípade realizácie stavby dodávateľsky ) .

6. Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia orgánov štátnej správy :

7. Dokumentáciu skutočného realizovania stavby (v prípade zlúčeného konania so zmenou stavby pred dokončením)

8. V prípade, že stavebník  poverí  na vybavenie   žiadosti inú fyzickú alebo právnickú osobu, je potrebné predložiť písomné splnomocnenie

 9. Energetický certifikát stavby - je povinný pri kolaudácii novej alebo významne obnovenej budovy (rekonštrukcia, zateplenie fasády, výmena okien, atď.), ale taktiež pri predaji a prenájme budovy. Energetická certifikácia nie je povinná pre historické budovy, priemyselné haly a sklady, dielne a nebytové poľnohospodárske budovy, obytné budovy so sezónnym využívaním menej ako 4 mesiace v roku a pre samostatne stojace budovy s úžitkovou plochou menšou ako 50m².

10. Doklad o zaplatení správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch (podľa položky č. 62a   ods.3  v znení noviel  sa za vydanie kolaudačného rozhodnutia platí  :

a/ podľa rozpočtového nákladu stavby nasledovne:

do  49 790,87 Eur vrátane..........................................16,50 Eur
nad  49 790,87 Eur do 99 581,75 Eur vrátane...............23,00 €
nad  99 581,75 Eur do 331 939,18 Eur vrátane.............33,00 €
nad  331 939,18 Eur do 3 319 391,88 Eur vrátane.........66,00 €
nad  3 319 391,88 Eur............................................... 99,50 €

b) Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní pozemnej stavby...16,50 €

c) Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní dopravnej stavby...33,00 €

- je potrebné  zaplatiť v hotovosti v pokladni MsÚ, resp. prevodným príkazom na číslo účtu VÚB Šaštín–Stráže 828182/0200, prípadne poštovou poukážkou

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Vybavuje: Ing. Gabriela baďurová
e-mail:  badurova@mestosastinstraze.sk
Tel.: 034/6987 424

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 83,5 kB

Aktuálne počasie

dnes, sobota 20. 4. 2024
mierny dážď 9 °C 3 °C
nedeľa 21. 4. oblačno 9/1 °C
pondelok 22. 4. takmer jasno 10/0 °C
utorok 23. 4. slabý dážď 10/3 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina

 MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE